Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти оголошує конкурс на здобуттяпремії імені  Олеся Гончара  2024 року

Активне

Премія імені Олеся Гончара (далі – Премія) присуджується щорічно до дня народження Олеся Гончара — 03 квітня  громадянам України на конкурсних засадах за кращі літературні твори, які утверджують ідеали гуманізму, духовні цінності українського народу, ідеї незалежності України.

Грошова винагорода до Премії виплачується у  розмірі  двадцять тисяч гривень.

    На здобуття Премії висуваються нові оригінальні твори авторів або колективу авторів, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за півроку до їх висунення на здобуття Премії.

 На здобуття Премії не висуваються твори, які вже були відзначені іншими преміями або державними нагородами.

  Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подаються до Держмистецтв творчими спілками, асоціаціями, літературними об’єднаннями, національно-просвітницькими товариствами, редакціями періодичних видань, видавництвами, громадськими організаціями у сфері літератури, а також окремими літераторами (далі – суб’єкти подання).

       На здобуття Премії з 01 листопада 2023 року до 01 лютого 2024 року до Держмистецтв подаються наступні документи в паперовому та електронному вигляді:

клопотання щодо присудження Премії у довільній формі;

коротка характеристика твору, довідка про автора (авторів) твору – біографічні відомості: прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

творча характеристика претендента;

письмова згода претендента (претендентів) на висунення його твору на здобуття Премії;

копії документа, що посвідчує особу претендента, та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), а у разі коли претендентом є колектив авторів – копії документів, що посвідчують особи претендентів, та документів про присвоєння реєстраційних номерів облікових карток платників податків або паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

письмова згода претендента (претендентів) на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

примірник твору або твір в електронному вигляді з підтвердженням його оприлюднення;

ксерокопії відгуків у засобах масової інформації на представлений літературний твір та рецензії (за наявності);

до зазначеного переліку можуть бути додані інші документи, що підтверджують професійні якості претендента.

У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним вище, клопотання не розглядається.

Інформацію щодо кандидатів необхідно подавати за адресою:     

 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.

     Телефон для довідок: 044-202-13-90, відповідальні особи – начальник відділу Копиця Олена Миколаївна, головний спеціаліст Комендант Альона Анатоліївна.

       Адреса електронної пошти: [email protected]

  Положення про премію імені Олеся Гончара можна переглянути за посиланням: https://cutt.ly/eTzxpiO.