Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Конкурс на посаду генерального директора Національного музею історії України

Опубліковано:
Завершено

Міністерство культури, молоді та спорту України відповідно до Закону України «Про культуру» оголошує конкурс на посаду генерального директора Національного музею історії України (далі – Музей).
(вул. Володимирська, 2, м. Київ, 02000)

1. Строк приймання документів на участь у конкурсі:
Документи на участь у конкурсі приймаються з 16.01.2020 року по 14.02.2020 року включно. 

2. Початок формування конкурсної комісії:

Міністерство культури, молоді та спорту України (далі – орган управління) розпочинає формування конкурсної комісії з 16.01.2020 року.

3. Умови проведення конкурсу:

Обов’язковою умовою проведення конкурсного добору є його відкритість. 
Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку Музею на один і п’ять років.
До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
– визнані в установленому порядку недієздатними або їх дієздатність обмежена;
– мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
– є близькими особами або членом сім’ї керівників органу управління.
Особа, яка бере участь у конкурсі, подає такі документи:
– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
– копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
– два рекомендаційні листи довільної форми;
– мотиваційний лист довільної форми.
Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси ([email protected]): 
вул. І. Франка, 19, м. Київ, 01601, відповідальна особа – Пиндиківська Юлія Ігорівна, контактний телефон: (044) 234-39-93, електронна адреса: [email protected] з позначкою «документи на конкурс « «Музей історії України».
Особа може подати інші документи на свій розсуд, які можуть засвідчити його професійні чи моральні якості. 
Відповідальність за достовірність поданої інформації несе кандидат.
Публічні презентації проектів програм розвитку Музею на один і п’ять років кандидати презентують під час другого засідання конкурсної комісії.

4. Строки проведення конкурсу:
Конкурсний добір починається 16.01.2020 року та закінчується не пізніше 16.03.2020 року.

5. Вимоги до кандидатів для участі у конкурсі.

Кваліфікаційні вимоги:

– вища освіта;
– стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;
– вільне володіння державною мовою;
– досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох років;
– здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Інформація, що стосується умов праці, відомості про матеріально-технічну базу Музею, фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу культури, додається.

Додаткові критерії оцінки кандидатів

Баланс 001

Баланс 003

Баланс 005

Примітки до звітності 001

Примітки до звітності 003

Примітки до звітності 005

Примітки до звітності 007

Примітки до звітності 10

Примітки до звітності 11

Примітки до звітності 13

Примітки до звітності 15

Примітки до звітності 17

Примітки до звітності 19

Примітки до звітності 21

Примітки до звітності 26

Примітки до звітності 27

Примітки до звітності 29

Примітки до звітності 31

Примітки до звітності 33

Примітки до звітності 35

Примітки до звітності 37

Примітки до звітності 39

Звіт про власний капітал

Про рух грошових коштів 001

Про рух грошових коштів 003

Про рух грошових коштів 005

Про фінансові результати 001

Про фінансові результати 003

Про фінансові результати 005