Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Оголошується конкурсний відбір виконавців державного замовлення у 2024 році

Активне

Відповідно до Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 363, наказу Міністерства культури України від 27 травня 2014 року № 336 «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації Міністерством культури України» та з метою забезпечення проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення у 2024 році на підготовку здобувачів вищої та фахової передвищої освіти закладам вищої (фахової передвищої) освіти, що претендують на отримання місць державного замовлення, Міністерство культури та інформаційної політики оголошує конкурсний відбір виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації у 2024 році.

До участі в конкурсі запрошуються фахові мистецькі коледжі та заклади вищої освіти, що перебувають у сфері управління МКІП.

Для участі у конкурсі подаються такі документи:

 • заява про участь у конкурсному відборі на офіційному бланку закладу освіти за підписом керівника (заповнюється у довільній формі);
 • перелік виданих сертифікатів про акредитацію освітньої програми із зазначенням спеціальності, в межах якої створено освітню програму, номер сертифіката, дату видачі та строку дії;
 • копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
 • довідка про діяльність закладу освіти з коротким висвітленням позитивних аспектів його діяльності (інформація про освітню, наукову, творчу та міжнародну діяльність, інформація про кадрове забезпечення, інформація щодо загальної чисельності здобувачів, в т.ч. іноземних студентів, інформація про матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, інформація про показники економічної ефективності тощо);
 • оригінали листів погодження проектних показників обсягу державного замовлення з регіональними центрами зайнятості та обласними/міськими державними адміністраціями;
 • копії наступних документів:
 • висновків експертних комісій ради при акредитаційній комісії, зокрема щодо рівня кадрового забезпечення підготовки фахівців заявлених спеціальностей, матеріально-технічної бази, навчально-методичного та інформаційного забезпечення;
 • договорів (угод), що укладені між учасником конкурсного відбору та підприємствами, установами, організаціями – замовниками кадрів (за наявності).

З метою забезпечення проведення конкурсного відбору просимо додатково надати таку інформацію:

 • середній бал результатів фахових вступних випробувань осіб, що стали студентами за результатами минулорічної вступної кампанії в розрізі спеціальностей (при вступі на навчання за ступенями фахового молодшого бакалавра, бакалавра, магістра);
 • кадрове забезпечення освітнього процесу:
 1. частка штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників з науковим ступенем;
 2. частка штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників зі вченим званням;
 3. частка штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників, які мають почесні звання у відповідних галузях мистецтва.

Документи приймаються лише у форматах MS Word, MS Excel та PDF (з можливістю копіювання тексту) до 15.00 год. 05 липня 2024 року на електронну адресу: [email protected]. Кожен документ зазначений у переліку подається окремим файлом.

Комплект документів у друкованому вигляді має бути підшитий у папці-швидкозшивачі та надісланий не пізніше 8 липня 2024 року на адресу: м. Київ, вул. І. Франка, 19, каб. 315

Контактні особи: Щербакова Наталія Андріївна, тел. (097)9373890.

За результатами проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення у 2024 році Міністерством буде видано відповідний наказ, а з виконавцем державного замовлення укладено державний контракт.

Наголошуємо, що за подачу недостовірних даних заклад вищої (фахової передвищої) освіти буде не допущений до участі у конкурсному відборі виконавців державного замовлення.

Просимо взяти до уваги, що керівник закладу вищої (фахової передвищої освіти) освіти несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.