Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства культури та інформаційної політики України від 14 травня 2020 року № 1744 «Про забезпечення організації та проведення мистецьких конкурсів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2020 року за № 475/34758

Активне

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 14 травня 2020 року № 1744 «Про забезпечення організації та проведення мистецьких конкурсів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2020 року за № 475/34758.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство культури та інформаційної політики України.

3. Цілі прийняття акта

Наказ розроблено з метою встановлення процедури організації та проведення мистецьких конкурсів задля реалізації заходів, передбачених Положенням про Міністерство культури та інформаційної політики України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 р. № 885.

Наказом затверджено положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів, у якому визначено порядок та умови проведення мистецьких конкурсів, етапи проведення конкурсу, процедури розгляду та оцінки проектів, прийняття рішення про визначення переможця, документального оформлення порядку тощо.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Заходи, спрямовані на відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта, здійснювались з 1 по 15 грудня 2022 року.

5. Тип відстеження

Повторне відстеження.

 6. Методи одержання результатів відстеження

Під час проведення заходів з відстеження застосовувався статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Протягом періоду виконання заходів з повторного відстеження результативності Міністерством культури та інформаційної політики України велась аналітична робота щодо застосування цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності наказу здійснювалось на основі даних МКІП за період 2-х років (12.06.2020 по 11.06.2022) за такими показниками результативності:

  • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта (передбачається щонайменше 20, виходячи з того, що по кожному з 20 пунктів проекту Плану заходів щодо захисту національного інформаційного простору буде оголошено 1 конкурс, в якому участь візьме щонайменше 1 учасник, який може стати переможцем відбору);
  • кількість учасників мистецьких конкурсів (передбачається щонайменше 20);
  • кількість організованих мистецьких конкурсів (передбачається щонайменше 20);
  • кількість реалізованих проектів, які стали переможцями мистецького конкурсу (передбачається щонайменше 20).

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

№ з/пПоказник результативностіфактичні показникистаном на 11.06.2022фактичні показники станом на 12.01.2022фактичні показники станом на 12.01.2021
1.кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта (передбачається щонайменше 20, виходячи з того, що по кожному з 20 пунктів проекту Плану заходів щодо захисту національного інформаційного простору буде оголошено 1 конкурс, в якому участь візьме щонайменше 1 учасник, який може стати переможцем відбору)щонайменше 20щонайменше 20щонайменше 20
2.кількість учасників мистецьких конкурсів (передбачається щонайменше 20)1112719
3.кількість організованих мистецьких конкурсів (передбачається щонайменше 20);44513
4.кількість реалізованих проектів, які стали переможцями мистецького конкурсу (передбачається щонайменше 20).513656

Результати аналізу фактичних показників результативності станом на 12.01.2021 та на 12.01.2022 свідчать про збільшення кількості організованих мистецьких конкурсів, збільшення кількості учасників та відповідно збільшення кількості реалізованих проектів, які стали переможцями мистецького конкурсу.

Досить невисокі фактичні показники результативності акта станом на 11.06.2022 обумовлені повномасштабним вторгненням РФ на територію України, яке унеможливило організацію та проведення мистецьких конкурсів.

Зазначені дані будуть використані під час здійснення періодичного відстеження, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі результатів повторного відстеження результативності наказу Міністерства культури та інформаційної політики України від 14 травня 2020 року № 1744 «Про забезпечення організації та проведення мистецьких конкурсів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2020 року за № 475/34758, можна зробити висновок, що реалізація цього регуляторного акта сприяє визначенню прозорого механізму спрямування бюджетних коштів, а також дозволяє залучити до реалізації заходів творчі спілки, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності.

Ступінь досягнення визначених цілей є належною. Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної політики.

Оцінка результатів та ступеня досягнення визначених цілей проводитиметься у рамках періодичного відстеження.