Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

МКІП: Програма "Велика реставрація" в питаннях та відповідях

 •  Що є підставою для проведення відбору проєктів?

Підставою для проведення відбору проєктів є постанова Кабінету Міністрів України №1214 від 09.12.2020, про затвердження Порядку відбору проєктів робіт з реставрації, консервації, ремонту на пам’ятках культурної спадщини, які будуть реалізовані в рамках програми «Велике будівництво».

 • Хто є організатором відбору?

Організатором відбору проєктів є Міністерство культури та інформаційної політики України. Для організації проведення відбору МКІП утворює організаційну та експертну групу.
3. Як формується та які завдання стоять перед організаційною групою?
Для організації проведення відбору МКІП утворює організаційну групу, до складу якої включаються працівники МКІП у кількості не менше ніж три особи. Організаційна група здійснює: організаційно-технічне забезпечення роботи експертної групи; прийняття поданих для участі у відборі документів; поточну взаємодію з організаційних питань з учасниками відбору; а також оприлюднює на офіційному веб-сайті МКІП інформацію про проведення відбору.

 • Як формується та які завдання стоять перед експертною групою?

Експертна група утворюється на період проведення відбору проєктів та моніторингу їх реалізації в межах програми “Велике будівництво”. Після завершення реалізації проєкту повноваження членів експертної ради припиняються автоматично.
Основні завдання експертної групи — це проведення відбору проектів шляхом оцінювання та складення рейтингу проєктів для реалізації в межах програми “Велике будівництво” та подальший моніторинг їх реалізації.

 • Хто входить до складу експертної групи?

До складу експертної групи включені представники Мінрегіону, Мінекономіки та провідні вчені, науковці, експерти, а також висококваліфіковані фахівці-практики у сфері охорони культурної спадщини, архітектори зі значним досвідом проєктування та проведення реставраційних робіт. До складу експертної групи входять голова та члени експертної групи.
Список експертної групи:
1. Білоус Наталія Іванівна, головний̆ архітектор заповідника «Софія Київська»;
2. Тимкович Василь Юрійович, директор Українського державного науково- дослідницького та проєктного інституту «УкрНДІпроектреставрація»;
3. Прибєга Володимир Юрійович, завідувач кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв Національної̈ академії̈ образотворчого мистецтва та архітектури;
4. Бур’янова Марія Іванівна, голова УТОПІК;
5. Казарянц Сергій̆ Вальдемарович, директор та головний̆ архітектор Архітектурно-проєктної компанії̈ «Раден»;
6. Деребеньов Володимир Анатолійович, директор ТОВ «АКБ ЛІЛЕР»;
7. Крижановський Микола Михайлович, начальник управління реалізації̈ політики зайнятості та розвитку людського капіталу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
8. Бондарчук Надія Леонідівна, директор Департаменту впровадження пріоритетних проєктів регіонального розвитку Міністерства розвитку громад та територій̆ України.

 • Які умови подачі проєктів?

До участі у відборі допускаються проєкти, які відповідають таким умовам:
• включають роботи з реставрації, консервації, ремонту на пам’ятках культурної спадщини державної форми власності, в тому числі з розроблення науково-проєктної документації із кошторисом видатків;
• пам’ятка культурної спадщини є територіально доступною (включена до транспортної інфраструктури);
• пам’ятка культурної спадщини є або може стати у результаті реалізації проєкту осередком культурного життя територіальної громади;
• дотримання власником пам’ятки культурної спадщини, уповноваженим ним органом законодавства про охорону культурної спадщини;
• відповідність проєкту призначеним органами охорони культурної спадщини охоронним заходам;
• пам’ятка культурної спадщини не перебуває в обтяженні (арешт, іпотека, застава).

 • Які документи необхідно подати для участі у відборі?

Для участі у відборі необхідно надіслати:
• заявку на участь у відборі проєктів;
• письмову згоду суб’єкта, в якого пам’ятка культурної спадщини перебуває на праві господарського відання чи на праві оперативного управління, на проведення робіт, зазначених у заявці;
• науково-проектну документацію на реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам’ятки культурної спадщини (за наявності);
• копію охоронного договору на пам’ятку культурної спадщини;
• інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
• витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку для пам’яток садово-паркового та ландшафтного мистецтва;
• лист органу охорони культурної спадщини про відсутність притягнення до відповідальності балансоутримувача за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини;
• стратегію розвитку пам’ятки культурної спадщини в результаті реалізації проєкту, яка містить інформацію про соціально-культурний та економічний розвиток громади;
• інші документи за бажанням.

 • Де можна буде знайти перелік проєктів, які відібрали до програми «Велика реставрація»?

На офіційному веб-сайті Міністерства культури та інформаційної політики буде оприлюднено перелік проєктів, з урахуванням рейтингу та із зазначенням набраних балів у розрізі областей, протягом п’яти календарних днів після завершення обчислення середньої оцінки проєктів.
Першими у переліку будуть зазначені проєкти, які набрали найбільшу суму балів.

 • В які строки будуть прийматися документи та проводитися відбір?

Документи приймаються протягом 30 календарних днів починаючи з дня оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Міністерства культури та інформаційної політики. Приймання документів здійснює організаційна група.
Відбір проводитиметься експертною групою протягом 30 календарних днів з дати отримання документів у повному обсязі від організаційної групи. За рішенням експертної групи строк відбору проєктів може бути збільшений.

 • Як часто буде збиратися організаційна та експертна групи?

Засідання організаційної та експертної групи будуть відбуватися на регулярній основі.

 • В які строки відбуватиметься перевірка та хто передає документи до експертної групи?

Організаційна група протягом десяти календарних днів після завершення строку приймання документів забезпечує:
• перевірку документів щодо їх комплектності та відповідності умовам;
• оприлюднення на офіційному веб-сайті МКІП переліку проєктів, допущених до участі у відборі;
• передачу документів членам експертної групи.

 • Як буде відбуватися порядок проведення відбору?

Відбір проводитиметься експертною групою шляхом оцінювання та складення рейтингу проектів протягом 30 календарних днів з дати отримання документів у повному обсязі від організаційної групи. За рішенням експертної групи строк відбору проєктів може бути збільшений.
Члени експертної групи оцінюють проєкт індивідуально та заповнюють картку експертної оцінки проєкту за визначеними критеріями.

 • Які критерії оцінки проєктів?

Критерії оцінки проєктів:
• Змістовність проєкту;
• Досяжність і доступність пам’ятки культурної спадщини, проєкт щодо якої бере участь у відборі;
• Цінність проєкту;
• Ефективність реалізації проєкту.
Оцінка за кожним з критеріїв виставляється у балах з огляду на рівень відповідності проєкту критерію:
5 балів – повна відповідність;
4 бали – високий рівень;
3 бали – середній рівень;
2 бали – низький рівень;
1 бал – дуже низький рівень;
0 балів – повна невідповідність.

 • Як буде відбуватися обчислення середньої оцінки кожного з проєктів?

Електронна копія картки експертної оцінки проєкту надсилається на електронну адресу організаційної групи, оригінал подається організаційній групі.
Організаційна група обчислює середню оцінку кожного з проєктів шляхом ділення загальної суми балів, що отримав проєкт, на кількість членів експертної групи, які провели його оцінювання. За результатами обчислення середньої оцінки проєктів складається їх рейтинг з урахуванням сотих десяткового дробу.

 • Яким проєктам буде надаватися перевага першочергових робіт?

Під час формування рейтингу проєктів перевага першочергових робіт з реставрації, консервації, ремонту надається пам’яткам культурної спадщини:
• що перебувають в аварійному стані;
• національного значення;
• включеним до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
• включеним у туристичні маршрути.

 • Як буде відбуватися моніторинг реалізації проєктів?

Підприємство, установа, організація, що безпосередньо реалізує проєкт, щопівроку готує звіт щодо реалізації проєкту, який подається на розгляд експертної групи.
За результатами розгляду на засіданні експертної групи звіту щодо реалізації проєкту експертна група уповноважена прийняти рішення про незадовільну реалізацію проєкту, за результатами ознайомлення з яким Міністерство культури та інформаційної політики приймає рішення про припинення реалізації проєкту.

 • Чи можуть подаватися проєкти з комунальною формою власності?

На даний момент, до участі у відборі допускаються проєкти державної форми власності. 

Однак, зараз ведеться робота щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України №1214 від 09.12.2020 в частині збільшення переліку робіт та об’єктів на яких буде здійснюватися роботи в межах програми “Велика Реставрація”.

 • За якою адресою та у якому вигляді направляти документи?

Документи, крім науково-проєктної документації на реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам’ятки культурної спадщини, надсилаються на електронну пошту організаційної групи: [email protected]; одним листом у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

 • За якою адресою надсилати науково-проєктну документацію?

Науково-проєктну документацію на реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам’ятки культурної спадщини надсилається засобами поштового зв’язку за адресою: вул. Івана Франка, 19; Міністерство культури та інформаційної політики.

Вас може зацікавити

МКІП провело опитування щодо альтернативних форматів інформаційного супроводу в закладах культури та мистецької освіти

МКІП провело опитування щодо альтернативних форматів інформаційного супроводу в закладах культури та мистецької освіти

Film Industry Office: у межах 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю відбувся захід від програми ЄС «Креативна Європа»

Film Industry Office: у межах 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю відбувся захід від програми ЄС «Креативна Європа»