Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти оголошує конкурс на здобуття премії імені Леся Курбаса у 2023 році

Опубліковано:
Завершено

Премія імені Леся Курбаса (далі – Премія) присуджується професійним театральним режисерам за вагомий внесок у розвиток сучасного театрального мистецтва України і вручається у лютому до дня народження видатного українського режисера.

Премія присуджується громадянам України на конкурсних засадах.

Щороку присуджується лише одна Премія. Грошова винагорода до Премії у розмірі двадцять тисяч гривень виплачується за рахунок коштів, передбачених на цю мету у Державному бюджеті України  Міністерству культури та інформаційної політики України.

Висування театральних постановок на здобуття Премії у 2023 році проводиться з 30 листопада 2022 року.

На здобуття Премії висувається театральна постановка, прем’єра якої відбулася у 2022 році.

Премія присуджується режисерам (далі – претенденти) за театральну постановку за такими критеріями:

 • художній пошук;

 • новаторський характер;

 • європейський контекст;

 • сценічний експеримент.

На здобуття Премії не висуваються театральні постановки, які вже були відзначені Премією.

Премія не присуджується повторно.

Премія не присуджується посмертно.

Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносяться театрами усіх форм власності, Національною спілкою театральних діячів України, іншими творчими спілками, а також громадськими об’єднаннями, які діють у галузі театрального мистецтва, Національною академією мистецтв України, закладами вищої освіти мистецького спрямування (далі – суб’єкти подання).

Достовірність наданої інформації забезпечують керівники суб’єктів подання, що подали пропозиції щодо претендента (претендентів) на здобуття Премії, а також самі претенденти.

На здобуття Премії до 30 грудня 2022 року до Держмистецтв подаються такі документи:

 • клопотання про присудження Премії за підписом керівника установи, підприємства, закладу, творчої спілки, громадського об’єднання, що рекомендує претендента;

 • письмова згода претендента на висування його театральної постановки на здобуття Премії та на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

 • інформаційна довідка про претендента (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформація про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, місце роботи, наявність державних нагород, контактний номер телефону та адреса електронної пошти чи інший засіб зв’язку);

 • творча характеристика претендента за підписом керівника установи, підприємства, закладу, творчої спілки, громадського об’єднання, що рекомендує претендента;

 • копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

 • копії документів про освіту;

 • цифрові відеозаписи творів (файли у форматі .MOV, .MPEG, .MP4, .AVI, .WMV), що висуваються на здобуття Премії, супутні фотографії (файли у форматі .jpg, .jpeg .tif, .tiff, .png), друкована продукція;

 • копії (фотокопії) публікацій, відгуків у засобах масової інформації на представлену театральну постановку (за наявності).

У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним у пункті 3  розділу ІІІ Положення про премію імені Леся Курбаса, а також поданих після закінчення строку, встановленого для їх подання, такі документи розгляду не підлягають та повертаються із зазначенням причини їх повернення.

У разі усунення недоліків документи можуть бути подані до Держмистецтв повторно до визначеної в оголошенні про проведення конкурсу дати.

Контактні дані:

Логінова Вікторія Михайлівна

тел. +38 (044) 202-13-90

електронна адреса: [email protected]