Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Безоплатна правнича допомога

Відповідно до Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» (далі – Закон), безоплатна правнича допомога це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Згідно частини другої статті 7 Закону, безоплатна правнича допомога, зокрема включає такі види правових послуг: надання правової інформації; надання консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Право на безоплатну правничу допомогу мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Звернення щодо надання правничої допомоги має надсилатись безпосередньо до центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.

Якщо органом, який отримав звернення про надання безоплатної правничої допомоги буде встановлено, що питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції цього органу, таке звернення переадресовується протягом п’яти календарних днів до відповідного органу (до компетенції якого відноситься порушене у зверненні питання), про що повідомляється особа, яка подала звернення.

Маємо наголосити, що головною ідентифікуючою ознакою звернення щодо надання правничої допомоги, є суть звернення – прохання надати особі одну або декілька правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 Закону.

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!

З метою запобігання можливого поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом та на виконання заходів ефективної протидії поширення коронавірусної інфекції, особистий прийом громадян у Міністерстві культури та інформаційної політики України тимчасово призупинено.

Відповідно до Закону у Вас є можливість подати звернення шляхом направлення поштою, залишити в скриньці для кореспонденції в приміщенні МКІП, надіслати електронною поштою за допомогою мережі Інтернет.

Просимо використовувати вказані способи подання звернень.

Поштова адреса: вул. І. Франка. 19, м. Київ, 01601.

Електронна адреса МКІП для надсилання звернень: [email protected].

Також інформуємо, що держава гарантує кожному право на отримання безоплатної правничої допомоги.

Для забезпечення належного інформування громадськості про можливість отримати безоплатні правничі послуги, просимо замість «Для отримання такої допомоги телефонуйте за номером Єдиного контактного центру 0800 213 103 (безкоштовно у межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів, юристи на зв’язку у будні з 8:00 до 18:00 за Київським часом).

З інформацією про адреси відповідних центрів чи бюро, а також види і порядок отримання безоплатної правничої допомоги можна ознайомитися на вебсайті системи безоплатної правничої допомоги.

Нормативно-правові акти: