Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Порядок звернення громадян

Звернення громадян

У сучасному світі рівень правового захисту прав та свобод людини і громадянина є ключовим показником демократизму суспільства і держави. У демократичній, правовій державі кожне право особи, закріплене належним чином, забезпечується всією повнотою влади.

Особливе місце в системі засобів захисту прав, свобод та законних інтересів громадян посідає реалізація їх права на звернення.

Право на звернення є важливим конституційно-правовим засобом захисту та однією з організаційно-правових гарантій дотримання прав і свобод громадян.

Загальні засади реалізації права громадян на звернення визначено Законом України «Про звернення громадян».

Звернення громадян є однією з форм участі населення в державному управлінні, у вирішенні державних і суспільних справ, можливістю активного впливу громадянина на діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування.

Це спосіб відновлення порушеного права громадянина через подання до органів державної влади скарг, заяв і клопотань. У такому розумінні – це механізм виконання соціальних обов’язків публічної влади.

Слід зазначити, що організація роботи з розгляду звернень громадян  є одним із пріоритетних напрямів роботи Міністерства культури та інформаційної політики України, що забезпечує реалізацію конституційного права громадян на звернення до органів державної влади.

На цій веб-сторінці Ви зможете знайти необхідну інформацію про вимоги законодавства щодо правильного оформлення звернень та організації роботи із зверненнями громадян у МКІП, порядку проведення особистих прийомів громадян посадовими особами МКІП.

Роз’яснення та консультації з найбільш актуальних питань можна отримати за телефоном структурного підрозділу МКІП, відповідального за організацію роботи зі зверненнями громадян – сектору забезпечення доступу до публічної інформації та звернень громадян управління документообігу та контролю:

(044) 235-21-80

або за допомогою спеціально визначеної  для звернень громадян електронної пошти

[email protected]

Для оперативного розгляду Ваших звернень, зокрема питань, вирішення яких належить до компетенції МКІП, на веб-сторінці розміщені графіки особистого прийому громадян керівництвом та керівниками структурних підрозділів МКІП.