Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Звернення громадян

Порядок складання та подання звернень

Порядок розгляду звернень громадян у Міністерстві культури  та інформаційної політики України здійснюється відповідно до ст. 40 Конституції України, якою передбачено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. 

Усі пропозиції, заяви і скарги, що надходять до Міністерства, приймаються та централізовано реєструються у день їх надходження та розглядаються відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян”..

Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень. 

Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

Письмові звернення до Міністерства культури та інформаційної політики України можна надсилати за адресою:

Україна, 01601, м. Київ, вул. І.Франка, 19, Міністерство культури  та інформаційної політики України (кім. 104)

або на електронну поштуЖ [email protected]

Телефон для довідок: 235-21-80

Електронне звернення

Законом запроваджується подання громадянами індивідуальних та колективних звернень в електронній формі з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку. Передбачено, що у такому зверненні, крім прізвища, імені, по батькові, місце проживання громадянина, викладення суті порушеного питання, також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при  надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику.

Електронні звернення можна надсилати на електронну адресу: [email protected]

Документи, що регулюють:

Письмове звернення

Розгляд звернень громадян здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення  громадян».

Стаття 5 Закону України «Про звернення громадян»

Вимоги до звернення

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких  належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може  бути усним (викладеним громадянином  і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо  ці повноваження оформленні відповідно до чинного законодавства.

Звернення може  бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Стаття 8  Закону України “Про звернення громадян”

Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Стаття 16. Розгляд скарг громадян

Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до суду.

Скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій і підприємств особисто.

Скарги на рішення загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також на рішення вищих державних органів вирішуються в судовому порядку.

Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену на це іншу особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками.

Скарга в інтересах громадянина за його уповноваженням, оформленим у встановленому законом порядку, може бути подана іншою особою, трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність.

До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду повертаються громадянину. 

Порядок розгляду звернень громадян у Міністерстві культури  та інформаційної політики України здійснюється відповідно до ст. 40 Конституції України, якою передбачено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. 

Усі пропозиції, заяви і скарги, що надходять до Міністерства, приймаються та централізовано реєструються у день їх надходження.

Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень. 

Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

Письмові звернення до Міністерства культури та інформаційної політики України можна надсилати за адресою:

Україна, 01601, м. Київ, вул. І.Франка, 19, Міністерство культури  та інформаційної політики України (кім. 105).

Телефон для довідок: 235-21-80

Електронне звернення

    Дякуємо за Ваш запит!
    Найближчим часом ми його опрацюємо та з Вами зв’яжемось