Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Громадське обговорення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення рекомендацій щодо викладення суб’єктами владних повноважень інформації простою мовою та із застосуванням формату легкого читання»

Міністерство культури та інформаційної політики України пропонує до громадського обговорення проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення рекомендацій щодо викладення суб’єктами владних повноважень інформації простою мовою та із застосуванням формату легкого читання».

Проєкт акта розроблено на виконання кроку 433 Плану пріоритетних дій Уряду, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 березня 2023 р., та підпункту 4 пункту 35 Плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 372.

Прийняття акта сприятиме створенню умов для отримання особами з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, іншими категоріями населення, яким складно сприймати інформацію, інформаційних повідомлень суб’єктів владних повноважень, зменшенню бар’єрів для доступу до державних послуг та інформації, мінімізації ризиків неправильного розуміння чи трактування положень тих чи інших державних документів, забезпеченню рівних можливостей для всіх громадян. 

Зауваження і пропозиції до проєкту акта приймаються до 20 липня 2023 року на електронну адресу: [email protected] із зазначенням змісту відповідного положення проєкту акта МКІП та формулювання пропозиції чи зауваження до нього з конкретними формулюваннями та обґрунтуванням.

Відповідальна особа за проведення консультацій щодо проєкту акта – начальник управління соціокультурного розвитку Панамарчук Олена Олександрівна. 

Результати консультацій з громадськістю будуть розміщені на офіційному вебсайті МКІП.

Звіт про результати проведення громадського обговорення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення рекомендацій щодо викладення суб’єктами владних повноважень інформації простою мовою та із застосуванням формату легкого читання