Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Громадське обговорення проєкту Концепції Державної цільової програми розвитку внутрішнього та в’їзного туризму «Мандруй Україною»

Міністерство культури та інформаційної політики України пропонує до громадського обговорення проєкт Концепції Державної цільової програми розвитку внутрішнього та в’їзного туризму «Мандруй Україною» (далі – проєкт Концепції).

Проект Концепції розроблено з метою створення умов для розвитку внутрішнього та в’їзного туризму, посилення конкурентоспроможності України на світовому туристичному ринку.

Проєкт Концепції передбачає аналіз конкурентоспроможності України у світі, на основі критеріїв міжнародного рейтингу конкурентоспроможності для подорожей та туризму (The Travel & Tourism Competitiveness Index).
З огляду на категорії та їх структурні компоненти, пропонується визначити пріоритетні для цільової програми цілі, на досягнення яких будуть спрямовані заходи державної політики.

Досягнення визначених у проекті Концепції цілей дозволить забезпечити підвищення індексу конкурентоспроможності України в сфері подорожей та туризму шляхом покращення її балу по кожній з категорій: сприятливе середовище, політика в галузі подорожей та туризму і сприятливі умови, інфраструктура, культурні та природні ресурси.

В свою чергу, такі зміни будуть мати своїм наслідком наступне:
– збільшення кількості туристів, які здійснюють подорожі в межах України, зокрема іноземців;
– підвищення рівня валового внутрішнього продукту, та, зокрема, збільшення частки туристичної сфери в структурі ВВП;
– збільшення обсягу наданих туристичних послуг та створення нових робочих місць в туристичній та суміжних сферах;
– розбудова туристичної інфраструктури та створення сприятливих умов для подальшого розвитку інфраструктури навколо туристичних магнітів;
– збільшення обсягу надходжень до бюджетів усіх рівнів від провадження туристичної діяльності;
– підвищення ефективності управління туристичною сферою в регіонах;
– розвиток малого та середнього бізнесу в галузі, залучення інновацій в туризм, створення умов для розвитку ділового туризму;
– підвищення обізнаності потенційних туристів (як внутрішніх так і в’їзних) про регіональні туристичні магніти, туристичну привабливість України в цілому.

Зауваження і пропозиції до проєкту Концепції приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань до 23 квітня 2021 року включно в письмовому та/або електронному вигляді на адресу Міністерства культури та інформаційної політики України: м. Київ, вул. І. Франка, 19 або на електронну пошту [email protected].

Відповідальна особа за проведення консультацій – Прокопчук Сергій, керівник експертної групи з розвитку внутрішнього туризму директорату туризму, електронна пошта [email protected].

Результати консультацій з громадськістю будуть розміщені на офіційному вебсайті МКІП.

Проєкт додається

Звіт