Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Комунальний заклад «Харківський академічний  драматичний театр» оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Активне
  • художнього керівника
  • художника з освітлення
  • артиста  2 категорії.

Завдання та обов’язки художнього керівника:

1. Здійснює організацію всього комплексу творчої та виробничої діяльності театру.

          2. Забезпечує художню якість репертуару, що сприяє формуванню та задоволенню потреб населення у сценічному мистецтві.

          3. Визначає готовність вистав і приймає рішення про їх публічне виконання.

          4.Забезпечує розробку та виконання зобов’язань за укладеними договорами.

          5.Організовує роботу з розвитку творчих зв’язків з колективами підприємств, установ, організацій, підприємцями з метою пропаганди театрального мистецтва та залучення позабюджетних коштів на його розвиток.

          6. Вживає заходів щодо забезпечення театру кваліфікованими кадрами, їх правильній розстановці та раціонального використання.

          7. Створює необхідні умови для творчого зростання художнього персоналу.

          8. Забезпечує органічне поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, моральних і матеріальних стимулів для розвитку активності працівників в творчо-виробничої діяльності.

          9. Сприяє формуванню і збереженню в колективі сприятливого морально-психологічного клімату.

          10. Доручає вирішення окремих питань, що входять в його компетенцію, іншим працівникам театру.

          11.Контролює творчу і трудову дисципліну художньо-артистичного персоналу, вносить пропозиції щодо заохочень та накладання дисциплінарних стягнень.

          12.У разі службової необхідності художній керівник театру може залучатися до виконання своїх обов’язків понаднормово, в порядку, передбаченому законодавством.

Кваліфікаційні вимоги художнього керівника:

         Художній керівник: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж творчої роботи не менше 5 років.

Завдання та обов’язки художника з освітлення:

1.Розробляє і здійснює разом із режисером-постановником творчий задум у частині освітлювального вирішення оформлення вистави.

2.Бере участь у складанні світлової партитури.

3.Забезпечує добір необхідних матеріалів з метою реалізації задуму, а також на високому художньому і технічному рівні якість і терміни виконання робіт.

4.Проводить монтувальні репетиції з освітлення.

5.Контролює своєчасний ремонт світлової апаратури.

Кваліфікаційні вимоги художника з освітлення:

          Художник з освітлення: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст); для бакалавра – без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста – підвищення кваліфікації та стаж роботи аналогічної за характером не менше 3 років.

Завдання та обов’язки артиста 2 категорії:

1. Готує під керівництвом режисера і виконує у виставах театру доручені йому ролі як на стаціонарі, так і на гастролях і виїздах.

2. Повинен володіти необхідними творчими здібностями та акторською майстерністю для створення сценічних образів.

3. Зобов’язаний володіти елементами внутрішньої і зовнішньої акторської техніки та різноманітністю виразних засобів.

4.З’являтись на репетиції творчо підготовленим, постійно вдосконалювати свою майстерність, самостійно займатися тренажем.

5.Зберігати і підтримувати зовнішню форму, що відповідає характеру виконуваних ролей.

6. У разі виробничої потреби готує роль у порядку термінового вводу.

7. Немає права відмовлятися від доручених йому акторських робіт.

Кваліфікаційні вимоги артиста 2 категорії:

 Артист II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

            Відповідно до Закону конкурс буде проведено в два етапи.

У другому етапі конкурсу  претенденти   на посаду  артистів   повинні   представити:
          – уривок з вистави тривалістю до п’яти хвилин, в якому демонструються і драматичні, і вокальні, і хореографічні навички.
         

Документи, які необхідно надати претендентам для участі в конкурсі:

          – заява про участь у конкурсі написана власноруч на ім’я Голови конкурсної  комісії – Олега ЯЦИНИ  в довільній формі,  що містить інформацію про  поштову адресу та засоби зв’язку;

          – заповнений в установленому порядку особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою;

          – копія документа, що посвідчує особу;

          – копія трудової книжки (за наявності);

          – копія документа про освіту за відповідною спеціальністю;

          – творче резюме, портфоліо.

          Претенденти на участь в конкурсі мають право подавати іншу додаткову інформацію.

          Працівники,   які   знаходяться   в   трудових   відносинах   з    КЗ «ХАДТ»  ХОР  та беруть учать у конкурсі, подають до конкурсної комісії тільки заяву про участь у конкурсі.

          Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

          Місце знаходження закладу: 61057, м. Харків, вул. Чернишевська,11.

          Документи приймаються до 17 листопада 2023 року.

          Конкурс буде проведено 22 листопада 2023 року о 12.00 за адресою :

                              61057, м. Харків, вул. Гоголя,8.

          Показ творчих робіт відбуватиметься на малій сцені театру.

          Телефон-факс для довідок – 050-220-11-26,

адреса електронної пошти – [email protected]

          КЗ «ХАДТ» ХОР переможців конкурсу житлом не забезпечує.

          Витрати на проїзд та проживання – за рахунок претендентів.