Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

КЗ ЛОР «Львівський академічний обласний театр ляльок» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Опубліковано:
Завершено

1.Режисер-постановник

Завдання та обов’язки: Здійснює в межах визначених термінів і витрат випуск нових та поновлення раніше створених вистав (програм). Організує роботу з їх підготовки, планує репетиційний процес. Подає на розгляд керівництва театрально-видовищного підприємства пропозиції щодо формування складів постановочних груп і виконавців у доручених йому постановках. Контролює творчу і трудову дисципліну, готує пропозиції щодо заохочення творчих працівників та накладення на них дисциплінарних стягнень.

Кваліфікаційні вимоги: Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; теорію та практику режисури й акторської майстерності; основи сценічного та музичного оформлення, вокального, хорового та хореографічного мистецтва; досвід роботи українських та світових закладів культури; основи економіки, організацію праці та управління; основи авторського та трудового права; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

   Співбесіда + презентація ідеї для майбутньої постановки.

 

2. Завідувач художньо-постановочною частиною 

Завдання та обов’язки: Здійснює керівництво всім комплексом робіт художньо-постановочної частини театру. Організує виготовлення декорацій у межах затверджених витрат та термінів, монтування і проведення вистав (програм) як на стаціонарі, так і під час гастролей і виїздів. Бере участь разом із художником-постановником, режисером-постановником вистави (програми) в розгляді та представленні макетів і ескізів оформлення на затвердження керівництву та Художній раді театрально-видовищного підприємства. Складає описи робіт, організує силами відповідних фахівців виготовлення макетів, кошторисної і технічної документації, розроблення конструктивних креслень. Складає плани і графіки робіт контролює їх виконання. Готує заявки на придбання необхідних матеріалів для нових та капітально-поновлених постановок (програм). Забезпечує можливе комплектування та використання деталей оформлення із запасних фондів. Готує заявки на ремонт оформлення вистав поточного репертуару та організує їх виконання. Організує роботу з підготовки сценічного майна до гастролей і виїзних вистав (ремонт, оформлення, упакування, перевезення меблів, реквізиту, костюмів тощо). Складає кошториси витрат на постановку вистав (програм), разом з художником-постановником розробляє сценічні плани декорацій, складає технологічний і сценічний опис виготовлення оформлення. Бере участь у доборі кадрів художньопостановочної частини. Організує облік робочого часу працівників постановочної частини. Забезпечує дисципліну та організованість у роботі підлеглих йому служб, бездоганне додержання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги: Повна вища освіта, відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі культури за професіями керівників нижчого рівня не менше 3 років.

Повинен знати: організацію творчо-виробничого процесу; основи економіки і планування; техніку і технологію виготовлення декорацій, меблів, реквізиту, тощо; властивості та специфіку фактури матеріалів, що застосовуються у театральному виробництві; правила зберігання і транспортування декорацій; досвід роботи українських і світових закладів у галузі декораційного мистецтва, театральної техніки і технології; специфіку творчої роботи; основи бухгалтерського обліку і звітності; економіку та організацію праці та управління виробництвом; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітари та протипожежного захисту.

 

3. Звукорежисер першої категорії

Завдання та обов’язки: Бере участь у роботі з підготовки нових і поновлення раніше створених вистав (програм). Забезпечує високий художньо-технічний рівень фонограми музичного оформлення, безпосереднього втілення фонової партитури вистави (програми). Несе відповідальність за технічну якість звуку, залежно від акустичної можливості сценічної площадки.

Кваліфікаційні вимоги: Вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр), підвищення кваліфікації; для магістра – стаж роботи за професією відповідного напряму не менше 1 року, для спеціаліста – стаж роботи за професією відповідного напряму не менше 3 років, бакалавра – не менше 5 років.

Повинні знати: методологію творчого процесу; історію театру, музики; класичну і сучасну драматургію; досвід вітчизняної та світової культури у галузі звукотехніки; новітні технічні досягнення та технології; основи організації праці та управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 

4. Актори і акторки ляльководи (провідні майстри сцени, вищої, І-ї, ІІ-ї категорій)

Підготувати: етюд з лялькою 3-5хв., вірш, проза, вокал, пластика (можливий уривок з існуючої вистави з цими елементами)

Завдання та обов’язки: Готує під керівництвом режисера і виконує у виставах доручені йому ролі, володіє технікою ляльковедення, виконує мовні і технічні шуми, проводить часткове перестановлення декорацій. Зобов’язаний постійно вдосконалювати свою майстерність, самостійно тренуватися; з’являтися на репетиції творчо підготовленим; у разі виробничої потреби терміново готувати роль; володіти необхідними музичними і вокальними навичками.

Кваліфікаційні вимоги:

Провідний майстер сцени: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією актора-ляльковода вищої категорії не менше 5 років.

Актор-ляльковод вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією актора-ляльковода I категорії не менше 3 років.

Актор-ляльковод I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, для спеціаліста – стаж роботи за професією артиста-ляльковода II категорії не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.

Актор-ляльковод II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

 

Спеціальні кваліфікаційні вимоги:

Провідний майстер сцени: почесні звання; яскрава творча індивідуальність; видатні сценічні здібності; здатність до самостійної, оригінальної інтерпретації сценічного характеру; виконання провідних ролей, які визначають ідейно-художню спрямованість театру; вільне володіння елементами внутрішньої та зовнішньої техніки акторської майстерності; досконале володіння технікою ляльковедення; широке визнання публіки, театральної громадськості, преси.

Артист-ляльковод (театру ляльок) вищої категорії: яскрава творча індивідуальність; висока професійна майстерність; володіння всіма елементами внутрішньої та зовнішньої техніки акторської майстерності; виконання відповідальних, у тому числі головних, ролей у виставах театру; широке визнання публіки; досконале володіння технікою ляльковедення.

Артист-ляльковод (театру ляльок) I категорії: яскрава творча індивідуальність, професійна майстерність і висока кваліфікація, виконання відповідальних ролей у виставах театру; добре володіння технікою ляльковедення.

Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; історію театру ляльок; теорію та практику майстерності актора; специфіку створення сценічного образу у ляльковому театрі; закони сценічної мови і виконання вокальних сцен та партій; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділової поведінки та етики професійних відносин; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 

Претенденти на участь в конкурсі мають право подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня (копії документів про підвищення кваліфікації, характеристики, рекомендації, публікації, інформаційні матеріали про творчі досягнення за останні три роки, відомості про державні нагороди, лауреатство у конкурсах, фестивалях, рецензії, відгуки, відео та аудіо записи тощо).

 

Для участі у конкурсі необхідно надіслати до 6 липня 2022 року заяву у довільній формі на адресу м. Львів, пл. Данила Галицького, 1, [email protected] (у форматі PDF) або принести в приймальню театру.

 

До заяви додаються такі документи:

• особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою;

• завірені особистим підписом копії:

  – документа, що посвідчує особу;

  – трудової книжки (за наявності);

  – документа про освіту за відповідною спеціальністю;

  – військово-облікового документу (військовий квиток, посвідчення про приписку до призовної дільниці);

• автобіографія, творче резюме, портфоліо (для художників, акторів).

 

Працівники, які знаходяться в трудових відносинах з театром та беруть учать у конкурсі, подають до конкурсної комісії тільки заяву про участь у конкурсі.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Оформлені неналежним чином документи до розгляду не приймаються.

Конкурс відбудеться 7 липня 2022 року з 11:00 у приміщенні КЗ ЛОР «Львівський академічний обласний театр ляльок» за адресою: м. Львів, пл. Данила Галицького, 1.

Витрати на проїзд та проживання – за рахунок претендентів.

Телефон для довідок (032) 235-47-73, 067 35 388 57