Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Миколаївський академічний художній драматичний театр оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Активне

1. Артист провідний майстер сцени – 2 вакантні посади;

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

 • повна  вища  освіта  відповідного напряму   підготовки   (магістр,   спеціаліст)    та    підвищення кваліфікації.  Стаж  роботи  за  професією  артиста  драми (театру драми, юного глядача) вищої категорії не менше 5 років;
 • сертифікат з вільного володіння українською мовою.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги: почесні  звання,  яскрава  творча
індивідуальність,  видатні  сценічні   здібності,   оригінальні  інтерпретації  сценічного характеру,  виконання   провідних   ролей,   які   визначають   ідейно-художню спрямованість  театру,  досконале володіння елементами внутрішньої та зовнішньої техніки  акторської  майстерності,  широке  визнання публіки, театральної громадськості,  преси.

2. Артист вищої категорії – 4 вакантні посади;

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

 • Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,  спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста драми I категорії не менше 3 років.
 • сертифікат з вільного володіння українською мовою;

Спеціальні кваліфікаційні вимоги: яскрава творча  індивідуальність,  висока професійна майстерність,  вільне володіння елементами внутрішньої та зовнішньої техніки  акторської майстерності,  виконання  відповідальних,  у  тому  числі головних ролей у виставах театру, широке визнання публіки.

 3. Артист І категорії  –  5 вакантних посад;

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

 • повна або базова  вища  освіта  відповідного  напряму  підготовки  (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації;  для магістра – без вимог до стажу роботи,  для спеціаліста  –  стаж  роботи  за професією артиста драми ІI категорії не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років;
 • сертифікат з вільного володіння українською мовою.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги:  яскрава творча  індивідуальність,   професійна   майстерність   і   висока кваліфікація, виконання відповідальних ролей у виставах театру.

4. Артист ІІ категорії –  13 вакантних посад.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

 • повна або базова вища освіта відповідного  напряму  підготовки  (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи;
 • сертифікат з вільного володіння українською мовою.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги:встановлений навчальним закладом рівень виконавської майстерності; виконання ролей у виставах.

Перелік документів, які подаються до конкурсної комісії:

 • заява про участь у конкурсі у довільній формі;
 • особовий листок з обліку кадрів (заповнений, з вклеєною фотокарткою);
 • копія документу, що посвідчує особу;
 • копія трудової книжки (за наявності);
 • копія документу про освіту (закінчення навчального закладу за відповідним напрямком);
 • творче резюме і портфоліо.

5. Керівник частини (музичної ) – 1 вакантна посада; 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:  повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією не менше 3 років; 

Сертифікат з вільного володіння українською мовою.

Повинен знати: чинне  законодавство України «Про театри та театральну справу», «Про культуру», «Про авторське право і суміжні права»,  специфіку музичної роботи,  теорію та практику хорового диригування,  класичну і сучасну музику,  основи інструментовки,  досвід музичної роботи вітчизняних і світових закладів культури, методи вокально-педагогічної роботи,  основи економіки, організацію праці та управління, основи авторського та трудового права.

Перелік документів, які подаються до конкурсної комісії:

 • заява про участь у конкурсі у довільній формі;
 • особовий листок з обліку кадрів (заповнений, з вклеєною фотокарткою);
 • копія документу, що посвідчує особу;
 • копія трудової книжки (за наявності);
 • копія документу про освіту (закінчення навчального закладу за відповідним напрямком);

Претенденти на участь в конкурсі мають право подавати іншу додаткову інформацію про творчі досягнення за останні три роки: копії документів про підвищення кваліфікації, характеристики, рекомендації, відгуки (в разі наявності).

6. Головний художник – 1 вакантна посада;

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст);для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією художника не менше 3 років.

Повинен знати:  чинне  законодавство  в  галузі  культури  та
мистецтва;  методологію  творчого  процесу;  принципи створення та
використання  всіх  компонентів  сценічного  оформлення;   історію
декораційного    мистецтва;    вітчизняний   і   світовий   досвід
сценографії;  найважливіші  події  у  суспільно-політичному  житті
країни; основи економіки, організацію праці та управління; правила
внутрішнього трудового розпорядку;  правила і норми охорони праці,
виробничої санітарії та протипожежного захисту.

7. Художник з освітлення  – 1 вакантна посада; 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст);для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — підвищення кваліфікації та стаж роботи аналогічної за характером не менше 3 років.

Gовинен знатичинне  законодавство  в  галузі  культури  та мистецтва;  основи світло і кольорознавства; конструкції освітлювальної апаратури; основи майстерності художника-постановника;принципи художнього освітлення; призначення світлофільтрів; творчо-виробничий  процес  роботи  театру; 

Перелік документів, які подаються до конкурсної комісії:

 • заява про участь у конкурсі у довільній формі;
 • особовий листок з обліку кадрів (заповнений, з вклеєною фотокарткою);
 • копія документу, що посвідчує особу;
 • копія трудової книжки (за наявності);
 • копія документу про освіту (закінчення навчального закладу за відповідним напрямком);
 • творче резюме і портфоліо.

Термін подання документів: з 01 по  28.06.2023 року.

Документи на конкурс слід подавати електронному вигляді щоденно з 10:00 до 16:00 на електрону адресу театру [email protected]

Вимоги до електронного варіанта документів:

 • формат pdf;
 • єдиний файл;
 • відомості щодо серії та номера паспорта, диплома, сертифіката тощо, відомості щодо місця проживання, номера телефону та e-mail адреси.  Інші  відомості, що підлягають захисту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», повинні бути приховані.

Претенденти на участь в конкурсі мають право подавати іншу додаткову інформацію про творчі досягнення за останні три роки: копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня, почесного звання, державні нагороди, лауреатство у конкурсах, фестивалях, характеристики, рекомендації, рецензії, публікації, відгуки (в разі наявності).

Конкурс відбудеться в один день 30 червня 2023 року за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 50 у два етапи:

 • перший етап  о  12:00 –  розгляд документів, поданих претендентами;
 • другий етап о 13:00  :

для артистів –  ознайомлення з професійними даними учасників конкурсу: проза, монолог, акторський етюд, декламування віршів; для художника з освітлення – надання концепції  світлового оформлення до вистави;

для головного художника – макет та концепція художнього оформлення  вистави на велику та малу сцени;

для керівника частини (музичної)  – концепція створення концертної програми.

Початок реєстрації: 30 червня 2023 року  об 11:45

тел. для довідок: (0512) 37-21-61

Е-mail:  [email protected]

 *    Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

**  Оформлені неналежним чином документи до розгляду не приймаються.

*** Театр житлом не забезпечує, вартість проїзду не повертає.