Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

МИКОЛАЇВСКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ХУДОЖНІЙ РОСІЙСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

Опубліковано:
Завершено

Миколаївський академічний художній російський драматичний театр згідно статті 20 Закону України «Про театри та театральну справу» та статті 21 Закону України «Про культуру», відповідно до Порядку формування на конкурсній основі кадрового складу художнього та артистичного персоналу державних та комунальних закладів культури, затвердженого наказом Міністерства культури України від 01.07.2016 року №497, оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 • провідний майстер сцени – 5 вакантних посад (3 чоловіка, 2 жінки);
 • артист вищої категорії – 9 вакантних посад (3 чоловіка, 6 жінок);
 • артист 1 категорії – 11 вакантних посад (3 чоловіка, 8 жінки);
 • артист ІІ категорії – 13 вакантних посад (5 чоловіків, 8 жінок);
 • головний режисер – 1 вакантна посада;
 • керівник музичної частини – 1 вакантна посада;
 • помічник режисера-постановника – 2 вакантних посади;
 • художник з освітлення – 1 вакантна посада.

Вимоги до претендентів: артист повинен знати чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; історію театрального мистецтва; класичну і сучасну драматургію; теорію і практику майстерності актора; основи музичної грамоти і хореографії; закони сценічної мови і сценічного руху; методи тренажу і самостійної роботи над роллю; поточний репертуар свого театру; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту).

Кваліфікаційні вимоги:
1. провідний майстер сцени: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією артиста драми вищої категорії не менше 5 років.
Спеціальні кваліфікаційні вимоги: почесні звання; яскрава творча індивідуальність; видатні сценічні здібності; здатність до самостійної, оригінальної інтерпретації сценічного характеру; виконання провідних ролей, які визначають ідейно-художню спрямованість театру; досконале володіння елементами внутрішньої та зовнішньої техніки акторської майстерності; широке визнання публіки, театральної громадськості, преси.

2. артист театру драми вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією артиста драми I категорії не менше 3 років.
Спеціальні кваліфікаційні вимоги: яскрава творча індивідуальність; висока професійна майстерність; вільне володіння елементами внутрішньої та зовнішньої техніки акторської майстерності; виконання відповідальних, у тому числі головних ролей у виставах театру; широке визнання публіки.

3. артист театру драми 1 категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, для спеціаліста – стаж роботи за професією артиста драми ІI категорії не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років.
Спеціальні кваліфікаційні вимоги: яскрава творча індивідуальність, професійна майстерність і висока кваліфікація, виконання відповідальних ролей у виставах театру.
4. артист театру драми ІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
Спеціальні кваліфікаційні вимоги: встановлений навчальним закладом рівень виконавської майстерності; виконання ролей у виставах.

5. головний режисер (повинен знати чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; методологію творчого процесу; теорію і практику режисури й акторської майстерності; основи сценічного і музичного оформлення, вокального і хорового мистецтва; класичну і сучасну драматургію; найважливіші події у суспільно-політичному житті країни; роботу з партитурою і клавіром музично-сценічного твору; основи економіки, організацію праці та управління; основи авторського і трудового права; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці,
виробничої санітарії та протипожежного захисту):
Кваліфікаційні вимоги: Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), стаж роботи за професією режисера-постановника, режисера – не менше 3 років
Переваги мають претенденти:
– з бездоганною діловою репутацією (характеристики, рекомендаційні листи);
– з наявністю диплому щодо підвищення кваліфікації (режисерські курси, режисерське стажування);
– з наявністю викладацького досвіду педагога з майстерності актора;
– з наявністю відзнак та урядових нагород.

6. керівник музичної частини (повинен знати чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; специфіку музичної роботи; теорію та практику оркестрового та хорового диригування; класичну і сучасну музику; основи інструментовки; досвід музичної роботи вітчизняних і світових закладів культури; методи вокально-педагогічної роботи; основи економіки, організацію праці та управління; основи авторського та трудового права; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту):
Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), післядипломна освіта в галузі управління, стаж роботи за професією не менше 3 років.

7. помічник режисера-постановника (повинен знати методи проведення репетиційної роботи; організацію творчого процесу щодо постановки нових вистав (програм); принципи роботи з художниками, балетмейстерами, диригентами і художньо-постановочною частиною; діючий репертуар; основи економіки, організацію праці й управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту):
Кваліфікаційні вимоги: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр); для магістра, спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра -підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією артиста не менше 3 років.

8. художник з освітлення (повинен знати основи світло- і кольорознавства; конструкції освітлювальної апаратури; основи майстерності художника-постановника; принципи художнього освітлення; призначення світлофільтрів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги: Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст); для бакалавра – без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста – підвищення кваліфікації та стаж роботи аналогічної за характером не менше 3 років.

Перелік документів, які подаються до конкурсної комісії:

 • заява про участь у конкурсі у довільній формі;
 • особовий листок з обліку кадрів (заповнений, з вклеєною фотокарткою);
 • копія документу, що посвідчує особу;
 • копія трудової книжки (за наявності);
 • копія документу про освіту (закінчення навчального закладу за відповідним напрямком);
 • для артистів: творче резюме і портфоліо;
 • для головного режисера: відеозапис власних постановочних робіт та план постановок двох вистав (на велику сцену та малу сцену театру);
 • для художника з освітлення: партитуру світла до вистави з репертуару театру на велику та малу сцени.

Артисти, які знаходяться з театром в трудових відносинах та беруть участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії тільки заяву про участь в конкурсі.

Претенденти на участь в конкурсі мають право подавати іншу додаткову інформацію про творчі досягнення за останні три роки: копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня, почесного звання, державні нагороди, лауреатство у конкурсах, фестивалях, характеристики, рекомендації, рецензії, публікації, відгуки (в разі наявності).

Термін подання документів: з 02 червня по 29 червня 2020 року.

Документи на конкурс слід подавати особисто в паперовому та електронному вигляді щоденно з 10:00 до 16:00 (крім вихідних та неробочих днів) за адресою: вул. Нікольська, буд.50, м. Миколаїв, 54001, або надсилати на поштову та електронну адресу театру.

Вимоги до електронного варіанта документів:

 • формат pdf;
 • єдиний файл;
 • відомості щодо серії та номера паспорта, диплома, сертифіката тощо, відомості щодо місця проживання, номера телефону та e-mail адреси, а також інші відомості, що підлягають захисту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», повинні бути приховані.

Поштова адреса: вул. Нікольська, 50, м. Миколаїв, 54001; адреса електронної пошти: [email protected].

Конкурс відбудеться в один день 30 червня 2020 року за адресою: м.Миколаїв, вул. Нікольська,50 у три етапи:

 • перший етап о 11:00 – розгляд документів, поданих претендентами;
 • другий етап о 13:00 – співбесіда конкурсантів з членами конкурсної комісії;
 • третій етап о 16:00 – ознайомлення з професійними даними учасників конкурсу (для артистів прослуховування – вірш, байка, монолог, проза).

Реєстрація конкурсантів: 30.06.2020 з 12:00 до 13:00. Тел. для довідок: (0512)37-21-61, 099-41-82-639. Е-mail: [email protected].

* Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.
** Оформлені неналежним чином документи до розгляду не приймаються.
*** Театр житлом не забезпечує, вартість проїзду не повертає.