Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Мистецький конкурс з розроблення концепції інформаційної кампанії та виготовлення інформаційної продукції для її реалізації на тему: «Популяризація та формування позитивного іміджу України у світі через її історію та культуру»

Опубліковано:
Завершено

З метою реалізації пункту 7 Плану заходів Міністерства культури та інформаційної політики України щодо захисту національного інформаційного простору на 2022 рік, затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 24 грудня 2021 року № 1024 (зі змінами), наказу МКІП від 19 травня 2022 р. № 175 оголошується початок проведення мистецького конкурсу з розроблення концепції інформаційної кампанії та виготовлення інформаційної продукції для її реалізації на тему: «Популяризація та формування позитивного іміджу України у світі через її історію та культуру».

З Положенням про організацію та проведення мистецьких конкурсів можна ознайомитись за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0475-20#Text .

Для участі у конкурсі творчі спілки, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності (далі – учасник) подають заявку на участь у друкованій та електронній формах згідно з переліком, наведеним у Додатку 1 до Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів (назва кожного документа та його зміст повинні відповідати назві та поясненню додатка). Кожен документ повинен бути завіреним підписантом.

Учасник несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

Документи, що подаються на конкурс, заповнюються українською мовою. У разі надання документів, складених іншою мовою, ніж українська, такі документи супроводжуються перекладом українською мовою. Тексти мають бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

З метою забезпечення відповідності поданих учасниками конкурсу документів Положенню про організацію та проведення мистецьких конкурсів рекомендується заздалегідь надіслати пакет документів е-поштову скриньку [email protected] у вигляді архіву або посилання на файлообмінники, оскільки пропускна здатність е-пошти 5МБ.

Після відповіді-підтвердження отримання електронної заявки, учасник за погодженням дати та часу, з дотриманням суворих карантинних обмежень подає друковану форму документів в 2-х екземплярах за адресою м. Київ, вул. Івана Франка, 19, кабінет 325 у робочі години з 09:00 до 18:00  (погодження за [email protected]).

Кінцевий термін подачі заявок на участь у конкурсі та матеріалів (в друкованій та електронній формах) 03 червня 2022 року до 15:00.

Учасникові конкурсу видається довідка із зазначенням дати подання заявки.

У разі подання неповного пакету документів, або їх неналежного заповнення чи заповнення з поданням недостовірної інформації, або подання після закінчення встановленого строку, а також у разі, якщо проект не відповідає тематиці заходу щодо якого оголошено конкурс, учасник до конкурсу не допускається.

Орієнтовні строки проведення конкурсу:

  • І етап. Онлайн голосування за подані проекти на офіційному вебсайті МКІП: 06 –  10 червня 2022 р.
  • ІІ етап. Експертне оцінювання поданих проектів пройде: 13 червня 2022 р.
  • ІІІ етап. Презентації проектів учасниками (15-20 хв.), допущеними до участі у ІІІ етапі, їхнє оцінювання та визначення переможця відбудуться об 11:00, 16 червня 2022 р. за адресою м. Київ, вул. Івана Франка, 19 (відеоконференція за допомогою сервісу Zoom).

Проект з розроблення концепції інформаційної кампанії та виготовлення інформаційної продукції для її реалізації на тему: «Популяризація та формування позитивного іміджу України у світі через її історію та культуру» повинен відповідати наступним вимогам:

Загальні характеристики:

1. Представлення концепції інформаційної кампанії з описом її місії та цільової аудиторії. Орієнтовний формат файлів: *.pdf, *.pptx;

2. Подання стратегії комунікації (комунікаційне повідомлення, цільова аудиторія, медійний план та інше). Орієнтовний формат файлів: *.pdf, *.pptx;

3. Подання проєкту спеціальних конструкцій, інформаційні повідомлення на яких мають висвітлювати факти з історії та культури України.

Загальні характеристики:

3.1. макет спеціальних тимчасових конструкцій, що можуть бути розташовані на відкритій місцевості та що відповідатимуть наступним вимогам:

  • автономність, незалежність від підключення до комунікаційних мереж;
  • стійкість до погодних умов (сонце,  вітер, дощ, тощо);
  • антивандальність.

3.2. Формат: макет конструкції в файлі jpeg або pdf;

3.3. Орієнтовна кількість: 1 тип макету спеціальної конструкції.

3.4. Мова: українська.

4. Комунікаційні та PR-матеріали: (що можуть включати, але не обмежуються такими матеріалами, як: рекламний плакат, сценарії промо-відео, шаблони публікацій для соціальних мереж, пресс-кіт, та інше). Орієнтовний формат файлів: *.pdf, *.pptx;

  1. Мова матеріалів: українська (за додатковим погодженням інша).
  2. Наявність суспільно важливої інформації, яка висвітлюватиме тему формування позитивного іміджу України у світі через її історію та культуру.

7. Відповідність вимогам чинного законодавства, у тому числі щодо відсутності дискримінації за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання тощо.

Для участі у мистецькому конкурсі необхідно подати всі документи, перераховані нижче

Додаток 1 

№ №

Назва документа

Пояснення

I. Загальні дані

1

Заявка на участь в мистецькому конкурсі

Готується в довільній формі на бланку учасника із зазначенням контактних даних та уповноваженої особи учасника (1 стор.)

2

Синопсис (короткий опис) проекту для розміщення на сайті (подається в електронному вигляді, який підлягає обробці)

Інформація щодо проекту, яка буде розміщена для голосування на сайті (1 стор.)

ІI. Презентація проекту

1

Розгорнутий опис проекту

(__арк.)

2

Авторське бачення

Опис стилю, структури, презентації проекту та творча концепція (__арк.)

3

Орієнтовний бюджет

У гривнях, з урахуванням податків, які мають бути сплачені

4

Портфоліо

За наявності на дату подання проекту

ІII. Додаткові документи

1

Копії реєстраційних документів учасника

Завірені учасником у встановленому порядку копії

2

Копії документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим частиною другою статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі»

Відповідно до частини другої статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» кваліфікаційними критеріями є:

наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору