Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Мистецький конкурс з виробництва відеоінформаційної продукції (аудіовізуальних творів) на тему: «Україна без бар’єрів»

Опубліковано:
Завершено

З метою реалізації пункту 13 Плану заходів Міністерства культури та інформаційної політики України щодо захисту національного інформаційного простору на 2021 рік, затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 27 січня 2021 року № 39 (із змінами), оголошується початок проведення мистецького конкурсу з виробництва відеоінформаційної продукції (аудіовізуальних творів) на тему: «Україна без бар’єрів».

З Положенням про організацію та проведення мистецьких конкурсів можна ознайомитись за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0475-20#Text .

Для участі у конкурсі творчі спілки, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності (далі – учасник) подають заявку на участь у друкованій та електронній формах згідно з переліком, наведеним у Додатку 1 до Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів (назва кожного документа та його зміст повинні відповідати назві та поясненню додатка). Кожен документ повинен бути завіреним підписантом.

Учасник несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

Документи, що подаються на конкурс, заповнюються українською мовою. У разі надання документів, складених іншою мовою, ніж українська, такі документи супроводжуються перекладом українською мовою. Тексти мають бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

З метою забезпечення відповідності поданих учасниками конкурсу документів Положенню про організацію та проведення мистецьких конкурсів рекомендується заздалегідь надіслати пакет документів е-поштову скриньку [email protected] у вигляді архіву або посилання на файлообмінники, оскільки пропускна здатність е-пошти 5МБ.

Після відповіді-підтвердження отримання електронної заявки, учасник за погодженням дати та часу, з дотриманням суворих карантинних обмежень подає друковану форму документів в 2-х екземплярах за адресою м. Київ, вул. Івана Франка, 19, кабінет 325 у робочі години з 8:00 до 17:00 (погодження за [email protected]).

Кінцевий термін подачі заявок на участь у конкурсі та матеріалів (в друкованій та електронній формах) 12 листопада 2021 року до 15:00.

Учасникові конкурсу видається довідка із зазначенням дати подання заявки.

У разі подання неповного пакету документів, або їх неналежного заповнення чи заповнення з поданням недостовірної інформації, або подання після закінчення встановленого строку, а також у разі, якщо проект не відповідає тематиці заходу щодо якого оголошено конкурс, учасник до конкурсу не допускається.

Орієнтовні строки проведення конкурсу:

І етап – 15 – 19 листопада 2021 р.

Інформація про прийняті до участі в конкурсі проекти розміщується на офіційному вебсайті МКІП та відбувається онлайн голосування.

ІІ етап – 24 листопада 2021 р.

Експертне оцінювання поданих проектів Комісією.

ІІІ етап – 29 листопада 2021 р.

Презентації учасниками проектів (15-20 хв.), допущених до участі у ІІІ етапі, їхнє оцінювання та визначення переможця (переможців) відбудуться  о 11:00 за адресою м. Київ, вул. Івана Франка, 19 (відеоконференція за допомогою сервісу Zoom).

У результаті реалізації культурно-мистецького проекту відеоінформаційна продукція (аудіовізуальний твір) повинна відповідати наступним вимогам:

1. Тип: інформаційний відеоматеріал.

2. Орієнтовна кількість: один тематичний аудіовізуальних твір

(відеоролик);

3. Тривалість: 15, 30, 45 сек.;

4. Формат:

Роздільна здатність – не гірша за 1920 × 1080 (Full HD);

Співвідношення сторін – 16:9;

Формат файлів – .avi .mov .mp4. dcp. (кожен із форматів надається у двох варіантах: з логотипом МКІП та без логотипу МКІП) /інші відеоформати (висхідні файли (RAW) без обробки та втрати якості);

Формат аудіо – mp3, 320 kb/s;

5. Мова: українська (за додатковим погодженням інша), наявність титрів та субтитрів (за додатковою вимогою);

6. Максимальна вартість проекту: 350 тис. грн. (з урахуванням ПДВ, за наявності).

6. Наявність суспільно важливої інформації, яка висвітлюватиме тему: «Україна без бар’єрів».

7. Відповідність вимогам чинного законодавства, у тому числі щодо відсутності дискримінації за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання тощо.

8. Відеоінформаційна продукція (аудіовізуальний твір) має на меті розкрити поняття «безбар’єрність» у широкому сенсі, як філософію суспільства, в якому немає обмежень.

Складові принципи безбар’єрності: інклюзія, рівність, різноманіття, доступність, універсальний дизайн, права людини, недискримінація.

Головна мета відеопродукції – показати, як ці принципи можуть бути впроваджені у різних вимірах та як вони вплинуть на якість життя конкретної людини й усього суспільства загалом. Адже безбар’єрність стосується кожного і, руйнуючи перешкоди для людей з інвалідністю, молоді, літніх людей або батьків з маленькими дітьми, ми створюємо універсальний, доступний простір для всіх без виключення. Заради втілення візії українського суспільства без бар’єрів держава робить безбар’єрність частиною державної політики.

Вперше в Україні ухвалюється Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору. ЇЇ місія – зробити безбар’єрність новою суспільною нормою, коли для всіх людей забезпечуються рівні можливості у всіх сферах життя. Йдеться про розбудову універсального публічного простору, вільний доступ до освіти, зайнятості, послуг, участі в житті громади, рівні можливості для розвитку.

Безбар’єрність у широкому сенсі  – це повага до кожної людини в частині врахування її потреб, прийняття її особливостей та залученість до суспільного життя. Відеоінформаційна продукція (аудіовізуальні твори) має містити необхідну інформацію відповідно до зазначеної тематики та нести інформативний та соціальний характер.

Додаток 1 

№ з/п

Назва документа

Пояснення

I. Загальні дані

1

Заявка на участь в мистецькому конкурсі

Готується в довільній формі на бланку учасника із зазначенням контактних даних та уповноваженої особи учасника (1 стор.)

2

Синопсис (короткий опис) проекту для розміщення на сайті (подається в електронному вигляді, який підлягає обробці)

Інформація щодо проекту, яка буде розміщена для голосування на сайті (1 стор.)

ІI. Презентація проекту

1

Розгорнутий опис проекту

(__арк.)

2

Авторське бачення

Опис стилю, структури, презентації проекту та творча концепція (__арк.)

3

Орієнтовний бюджет

У гривнях, з урахуванням податків, які мають бути сплачені

4

Портфоліо

За наявності на дату подання проекту

ІII. Додаткові документи

1

Копії реєстраційних документів учасника

Завірені учасником у встановленому порядку копії

2

Копії документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим частиною другою статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі»

Відповідно до частини другої статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» кваліфікаційними критеріями є:

наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору