Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Оголошення про проведення мистецького конкурсу культурно-мистецьких проєктів на організацію і проведення національного заходу з популяризації української літератури та промоції читання: «Всеукраїнська інформаційно-просвітницька тематична акція «Національний тиждень читання»

Активне

Державна установа “Український інститут книги” планує провести в 2023 році Національний тиждень читання. З метою організації і проведення Національного тижня читання у 2023 році, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті  Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 638, Порядку організації та проведення мистецьких конкурсів культурно-мистецьких проєктів, спрямованих на підтримку книговидавничої справи та промоції читання, затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 23 березня 2023 року № 139, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 травня 2023 року за № 752/39808 та Плану роботи державної установи “Український інститут книги” на 2023 рік, затвердженого Міністерством культури та інформаційної політики України та введеного в дію наказом Інституту від 08 червня 2023 року № 31-од, оголошуємо початок проведення мистецького конкурсу культурно-мистецьких проєктів на організацію і проведення національного заходу з популяризації української літератури та промоції читання: «Всеукраїнська інформаційно-просвітницька тематична акція «Національний тиждень читання».

Для участі у конкурсі юридичні особи усіх форм власності та фізичні особи-підприємці, зареєстровані в Україні подають заявку на участь у конкурсі в паперовій та електронній (завірені копії документів) формах, складену українською мовою, пронумеровану та підписану уповноваженою особою учасника (форма заявки наведена у додатку 1 до оголошення), до якої додаються документи згідно з переліком, наведеним у додатку 2 до оголошення.

Учасник забезпечує достовірність наданої інформації. У випадку  встановлення факту подання учасником недостовірної інформації, Інститут залишає за собою право  виключити такого учасника з подальшого проходження конкурсного відбору.

Не приймаються заявки на участь у конкурсі від учасників:

1) які не виконали та/або неякісно, невчасно виконали свої договірні зобов’язання перед Інститутом минулого року;

2) кінцеві бенефіціарні власники яких є громадянами держави-агресора, до засновників та/або кінцевих бенефіціарних власників яких застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції». 

Документи, що подаються на конкурс, заповнюються українською мовою. У разі надання документів, складених іншою мовою, такі документи супроводжуються перекладом українською мовою. Тексти мають бути автентичними. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Заявка на участь у конкурсі в електронній формі без заявки у паперовій формі не розглядається. Заявки в електронній формі та у паперовій формі мають бути ідентичними.

Заявку в електронній формі (завірені в установленому порядку копії документів) потрібно надіслати на офіційну е-адресу Інституту [email protected]. У темі електронного листа обов’язково потрібно зазначити: “Заявка на участь у конкурсі на організацію і проведення Національного тижня читання – 2023 __________________________________________________________________”.                                                               

                                              (назва учасника)

Заявку у паперовій формі, завірену підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності), потрібно надіслати на офіційну поштову адресу Інституту: м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 20.

Заявки та документи (у паперовій та електронній формах) приймаються з 03 по 17 липня 2023 року (до 18:00).  

Контактні особи: 

 • Катерина Котилко, заступниця начальника відділу зв’язків з громадськістю, е-адреса: [email protected] 
 • Зоя Шевчук, начальник відділу зв’язків з громадськістю, е-адреса:[email protected]

Учасник подає заявку на виконання одного проєкту. 

!!! Заявки та документи, подані з порушенням строків, встановлених в оголошенні, не розглядаються.

У разі подання неповного переліку документів, що додаються до заявки, або їх неналежного заповнення чи надання неправдивої інформації учасник до участі у конкурсі не допускається.

Інформація про невідповідність заявок та доданих до них документів вимогам, визначених Порядком та оголошенням, розміщується на вебсайті Інституту протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку роботи комісії.

Орієнтовні строки та етапи проведення конкурсу:

І етап. Розгляд поданих на конкурс заявок та доданих до них документів комісією з організації та проведення конкурсу Інституту: 18-27 липня 2023 року.

ІІ етап. Розміщення інформації на вебсайті Інституту про прийняті до участі у конкурсі проєкти. Онлайн-голосування по проєктах, допущених до участі у конкурсі:02-08 серпня 2023 року (до 16:00).

ІІІ етап. Експертне оцінювання проєктів, допущених до участі у цьому етапі конкурсу (у т.ч. засідання Експертної ради): 10-21 серпня 2023 року. Результати третього етапу конкурсу розміщуються на вебсайті Інституту.

IV етап. Експертне оцінювання презентаційних матеріалів проєктів, допущених до участі в цьому етапі конкурсу. Визначення переможців конкурсу:22-25 серпня 2023 року. 

До початку IV етапу конкурсу (про що буде повідомлено додатково) учасники, які беруть участь в цьому етапі, готують та надсилають до Інституту презентації проєктів у PowerPoint (до 10 слайдів). Файли з презентаціями потрібно надіслати на електронну адресу [email protected]з темою листа: “Презентація проєкту на участь у IV етапі конкурсу на організацію і проведення Національного тижня читання — 2023________________________  __________________________________________________________________”.

                                                           (назва учасника)

Організація та проведення Національного тижня читання у 2023 році, (далі — НТЧ-2023) може здійснюватись онлайн або офлайн у форматах виставок, рейтингів, акцій, ярмарків, майстер-класів, семінарів, конкурсів, лекцій, дискусій, літературних фестивалів та інших подій. Захід (кампанія) має відбуватися в масштабі загальнонаціональному із залученням більшості регіонів.

1. Пріоритетні тематичні напрями НТЧ-2023 (можливе об’єднання кількох напрямків в межах одного НТЧ-2023):

 1. Деколонізація у сфері української літератури, українського книговидання. Промоція видань, спрямованих на розкриття колонізаційних наративів, що присутні в українському культурному просторі, в текстах української літератури. Перепрочитання української літератури з погляду деколонізації. Проведення публічних заходів відповідного спрямування. Книжки, які дозволяють не забувати минуле, фіксувати теперішнє та формувати свідоме майбутнє. Проведення відповідних заходів публічного спрямування. Формування рейтингів книжок на історичну тематику з метою привернення уваги читачів. 
 2. Літератури країн— друзів України. Промоція книжок від українських видавців, які перекладені з мов країн, які підтримують Україну у протистоянні воєнній агресії. Ознайомлення українських читачів із знаковими книжками літератур цих країн, які варто перекласти на українську, експертне публічне обговорення актуальності і важливості цих текстів для українського читача. Заміщення російської літератури в українському культурному просторі літературами інших країн. Проведення публічних заходів відповідного спрямування.
 3. Ветеранська та воєнна література.Діти і війна. Промоція книжок уже відомих авторів, що беруть участь у війні, а також творів нових авторів — військових, що описують свій воєнний досвід. Залучення широкої аудиторії до читання, обговорення цих книжок, введення їх у коло актуальних прочитаних текстів. Промоція сучасної української літератури та творів авторів, написаних і виданих після 24 лютого 2022 року, а також творів іноземних авторів, виданих українськими видавцями, та актуальних для українського читача в умовах війни. Проведення публічних заходів відповідного спрямування. 
 4. Жанрова література. Різноманіття, поширення, українські та перекладені твори. Промоція видань цієї тематики, ознайомлення зі специфікою жанрового різноманіття, зокрема підліткової літератури (Young adult literature) та інших. Проведення публічних заходів відповідного спрямування.
 5. Книжковий блогінг. Промоція книжкових блогів як ефективних каналів популяризації читання. Проведення публічних заходів за участі блогерів з платформ Instagram, YouTube, Telegram, TikTok, Facebook тощо задля розвитку ніші, вдосконалення інструментів популяризації читання, збільшення аудиторії книжкових блогерів, налагодження контактів між блогерами та іншими гравцями видавничої сфери.

2. Вимоги до результатів НТЧ-2023 (можливі варіанти реалізації проєкту). Обрана та озвучена на початку заходів тема НТЧ-2023 (відповідно до переліку тем вище) погоджена з Замовником — УІК; допускається на основі запропонованої теми сформулювати слоган — додаткову назву НТЧ-2023:

 • проведення не менше 4 заходів відповідного тематичного спрямування, що охоплює масову аудиторію (офлайн, онлайн формати), від вересня по грудень 2023 р., 4-10 грудня — кульмінація і підсумки НТЧ-2023; офлайн — від 3 тисяч учасників, онлайн — від 40 тисяч учасників у період до 10 грудня. 
 • формування рейтингів популярних книжок, видавництв, авторів у жанрово-тематичних нішах для різних вікових груп 2023 р., результати яких будуть оголошені на підсумкових заходах у грудні 2023 р.
 • проведення загальнонаціональної акції (конкурсу) з промоції читання за одним або кількома одночасно тематичними напрямами, наведеними вище, що охоплює масову українську аудиторію (інформаційне охоплення — не менше 10 млн громадян України), показники з охоплення додаються до звіту; залучення до поширення інформації про заходи всіх причетних сторін;
 • публікація літературних оглядів (не менше 10 оригінальних публікацій) за тематичними напрямами конкурсу у засобах масової інформації з аудиторією орієнтовно від 1 млн читачів/глядачів на місяць.

Айдентика НТЧ – 2023 буде надана Українським інститутом книги. 

Проєкт повинен мати загальнонаціональний характер і містити обов’язкову співпрацю і спільні заходи з провідними представниками книговидавничого ринку України: видавцями, авторами, книгорозповсюджувачами, бібліотекарями, ілюстраторами, літературознавцями, літературними критиками, профільними медіа, блогерами та лідерами громадської думки в сфері книговидання та літератури – створення якісного фахового контенту, проведення зустрічей за зазначеними тематичними напрямами (можуть бути об’єднані).

Проєкт повинен містити обов’язкову взаємодію з медіа: 

 1. Публікації / виходи про НТЧ – 2023 у всеукраїнських ЗМІ.
 2. Постинг у соціальних мережах (фейсбук, інстаграм, твіттер, ютуб тощо) із залученням таргетованої реклами на обрану цільову аудиторію (від 1 млн показів).
 3. Залучення лідерів громадської думки, що мають досвід успішної комунікації книжкової тематики, з аудиторією від 100 тис. осіб (підписники)  та активною аудиторією (охоплення постів).

Проєкт повинен обов’язково містити назву “Національний тиждень читання” і супровідний напис до всіх продуктів, виготовлених в межах НТЧ-2023: “Реалізовано за підтримки Українського інституту книги”, а також логотип УІК:
https://ubi.org.ua/uk/organization/brandbook;

Строки реалізації НТЧ-2023: проєкт (включно з поданням звітності) має бути виконаний до 18 грудня 2023 року.

3. Синопсис проєкту міститькороткий опис проєкту: тема, формат, події, учасники, аудиторія, ідея проєкту, інноваційність проєкту, дати та місце/платформа проведення заходу. До 3 000 знаків з пробілами. 

!!! Синопсис в електронному вигляді подається у форматі Word. 

4. У розгорнутому описі проєкту, крім вказаного у додатку 2, учасник також обов’язково зазначає: 

 • актуальність проєкту та обраної заявником теми, унікальність, 
 • мету і завдання, 
 • цільову аудиторію, 
 • загальну ідею проєкту,
 • основні етапи проєкту, заходи, які будуть в рамках цих етапів реалізовуватися, а також попередній перелік авторів, видавців, перекладачів, яких планується залучити до заходів,
 • наявність ресурсів для виконання проєкту (команда, досвід, контакти),
 • засоби і заходи з оприлюднення та поширення результатів виконаного проєкту,
 • комунікаційний план.

5. У авторському баченні проєктуучасник обов’язково подає творчу концепцію: якісні, кількісні показники (якісні та кількісні показники, які свідчитимуть, що проєкт досягнув поставлених результатів); очікувані результати проєкту.

Контактні особи з питань щодо змісту заходів (писати одночасно на дві адреси):

Катерина Котилко, заступниця начальника відділу зв’язків з громадськістю, е-адреса: [email protected] 

Зоя Шевчук, начальник відділу зв’язків з громадськістю, е-адреса: [email protected]

6. Портфоліо: перелік проєктів, реалізованих організацією або керівником команди, що подає заявку, з лінками на результати їх втілення, показниками з охоплення, публікаціями в медіа, залученими письменниками, експертами, лідерами громадської думки тощо. 

7. Умови фінансування: Інститут фінансує витрати, що здійснюються на оплату проїзду та проживання учасників програм, заходів, оренди приміщення для їх проведення, технічного обладнання та транспортних засобів, послуг з перекладу, поліграфічних (виготовлення друкованої продукції), інформаційно-рекламних послуг, а також організаційні та інші витрати, безпосередньо пов’язані з проведенням заходів.

8. Учасник подає кошторис (бюджет) проєкту (заходу) згідно із формою, визначеною у додатку 4 до цього оголошення.

Для обґрунтування обсягу витрат учасник надає копії відповідних документів (договори, протоколи про наміри тощо).

У разі відсутності відповідного обґрунтування витрат на виконання проєкту (заходу) розмір бюджету проєкту може бути зменшений на етапі укладення договору.

Контактна особа з питань заповнення кошторису (бюджету) проєкту:

Віта Кравченко: [email protected] 

ВАЖЛИВО! Інститут фінансує витрати на реалізацію проєкту за умови, що вищеперелічені витрати не були профінансовані учасником до моменту укладення договору з Інститутом. 

9. Укладення договору з переможцем конкурсу здійснюється Інститутом відповідно до чинного законодавства України.

Оплата здійснюється за результатами виконання проєкту відповідно до умов договору (післяплата).

10.Інститут має право на некомерційне використання (демонстрування, поширення) результатів заходів та об’єктів інтелектуальної власності, створених в ході реалізації проєктів (заходів), без погодження з правовласником. 

11. Результати реалізації проєкту підтверджуються звітом, відповідно до умов договору.