Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Оголошення про проведення мистецького конкурсу культурно-мистецьких проєктів, спрямованих на випуск книжкової продукції

Активне

Державна установа «Український інститут книги» (далі – Інститут), з метою випуску книжкової продукції відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті  Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі, Порядку організації та проведення мистецьких конкурсів культурно-мистецьких проєктів, спрямованих на підтримку книговидавничої справи та промоції читання, затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 23 березня 2023 року № 139, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 травня 2023 року за №752/39808 та Плану роботи державної установи «Український інститут книги» на 2024 рік, затвердженого Міністерством культури та інформаційної політики України та введеного в дію наказом Інституту від 19 січня 2024 року № 05-од, оголошує початок проведення мистецького конкурсу культурно-мистецьких проєктів, спрямованих на випуск книжкової продукції за пріоритетними тематичними напрямами (підготовка, видання та доставка книжкових видань) (далі – конкурс).

Для участі у конкурсі юридичні особи всіх форм власності та фізичні особи-підприємці, зареєстровані в Україні (далі – учасники) подають заявку на участь у конкурсі в електронній (завірені копії документів) та паперовій формах, складену українською мовою та підписану керівником організації учасника або особою, уповноваженою на це статутними документами організації, довіреністю, законом або іншими актами законодавства (з наданням копій підтверджуючих документів). До заявки, що складається за формою згідно додатку 1 до оголошення, додаються документи за переліком, наведеним у додатку 2 до оголошення.

Учасник забезпечує достовірність наданої інформації.

Не приймаються заявки на участь у конкурсі від учасників:

1) які не виконали та/або неякісно, невчасно виконали свої договірні зобов’язання перед Інститутом у минулому році;

2) кінцеві бенефіціарні власники яких є громадянами держави-агресора, до засновників та/або кінцевих бенефіціарних власників яких застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції». 

Документи, що подаються на конкурс, заповнюються українською мовою. У разі надання документів, складених іншою мовою, такі документи супроводжуються перекладом українською мовою. Тексти мають бути автентичними. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Важливо! Не приймаються заявки на книжкові проєкти, що передбачають випуск багатотомних, багатомовних видань (у т.ч. двомовні), книжкових серій (у т.ч. трилогій).

Заявка на участь у конкурсі (далі – заявка) в електронній формі без заявки у паперовій формі не розглядається. Заявки в електронній формі та у паперовій формі мають бути ідентичними.

Заявку в електронній формі потрібно надіслати на офіційну е-поштову скриньку Інституту [email protected] у вигляді архіву. У темі електронного листа обов’язково потрібно зазначити: «Заявка на участь у конкурсі на видання книг (назва учасника)». 

Заявку у паперовій формі потрібно надіслати на офіційну поштову адресу Інституту:  м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 20.

Контактна особа від Інституту: Іванов Олександр, провідний фахівець відділу підтримки бібліотек та книговидання, (093) 051 61 21, е-адреса [email protected]

Заявки та документи приймаються з 12 лютого по 04 березня 2024 року (до 17:00).  

Заявки та документи, подані з порушенням строків, встановлених в оголошенні, не розглядаються.

У разі подання неповного переліку документів, що додаються до заявки, або їх неналежного заповнення чи надання недостовірної інформації учасник до участі у конкурсі не допускається.

Інформація про невідповідність заявок та доданих до них документів вимогам, визначених Порядком та оголошенням, розміщується на вебсайті Інституту.

Орієнтовні строки та етапи проведення конкурсу:

05 березня – 26 березня 2024 року – І етап. Опрацювання конкурсною комісією Інституту поданих заявок та доданих до них документів.

Протягом п’яти робочих днів із дня завершення І етапу на вебсайті Інституту розміщується інформація про невідповідність заявок та доданих до них документів вимогам, визначеним Порядком та оголошенням. 

02 квітня – 10 квітня 2024 року – ІІ етап. Розміщення інформації на вебсайті Інституту про прийняті до участі у конкурсі проєкти. Онлайн-голосування за проєкти, допущені до участі у конкурсі (триває з 02 квітня до 08 квітня до 17:00).

11 квітня – 29 квітня 2024 року – ІІІ етап. Експертне оцінювання проєктів, допущених до участі у цьому етапі конкурсу. Результати розміщуються на вебсайті Інституту.

Протягом п’яти днів з дня завершення ІІІ етапу конкурсу учасники, які допускаються до участі у IV етапі конкурсу, готують та надсилають до Інституту презентації проєктів у форматі PowerPoint (до 10 слайдів). Файли з презентаціями потрібно надіслати на е-поштову скриньку [email protected] з темою листа: «Презентація проєкту на участь у IV етапі конкурсу (назва учасника)».

06 травня – 20 травня 2024 року – IV етап. Експертне оцінювання презентаційних матеріалів проєктів, допущених до участі у цьому етапі конкурсу. Визначення переможців конкурсу. 

Результати конкурсу та перелік переможців оприлюднюються на вебсайтах МКІП та Інституту.

Культурно-мистецькі проєкти, спрямовані на випуск книжкової продукції (далі – книжкові проєкти), виконуються за такими пріоритетними тематичними напрямами (далі – пріоритети):

 І. Художні та науково-популярні твори для різних вікових категорій читачів з історії України різних періодів у контексті боротьби за розбудову державності, суверенітету і незалежності, у тому числі біографіями видатних діячів, зокрема твори героїко-патріотичного спрямування (далі – І пріоритет). 

ІІ. Твори для дітей та юнацтва, спрямовані на національно-патріотичне виховання, плекання демократичних цінностей, культурного розмаїття і міжкультурного діалогу, гендерної рівності, неприпустимості насильства, розвиток лідерства, екологічної самосвідомості, відповідальності за навколишній світ, критичного мислення (далі – ІІ пріоритет).

ІІІ. Творищо видаються на виконання актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України (далі – ІІІ пріоритет):

1) художні твори, пов’язані з відзначенням подвигів ветеранів війни, проявлених під час захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України (далі – ІІІ пріоритет, напрям 1);

2) видання книжкових видань про культуру, історію та мову, мистецькі та інші надбання національних меншин і корінних народів України та їх роль у розвитку української культури та державності (далі – ІІІ пріоритет, напрям 2).

Виконані книжкові проєкти мають відповідати наступним вимогам: 

  1. Технічні, кількісні та якісні характеристики:

1.1. Формат: книжкове видання.

1.2. Формат електронних файлів (електронна версія книжкового видання): pdf та/або epub.

1.3. Кількість сторінок: від 32 (видання для дітей), від 60 (видання для дорослих) до 800.

1.4. Наклад (без урахування сигнального примірника книжкового видання, що надається до звіту про виконання проєкту)

І та ІІ пріоритет: один проєкт (видання) 1500 примірників;

ІІІ пріоритет, напрям 1: один проєкт (видання) 1500 примірників;

ІІІ пріоритет, напрям 2: один проєкт (видання) 500 примірників.

1.5. Твір/твори української літератури, що видається/видаються вперше.

1.6. Вихідні відомості готового видання оформлюються відповідно до ДСТУ 4861:2007 «Видання. Вихідні відомості», прийнятого наказом Держспоживстандарту України від 5 листопада 2007 року № 297.

У виданнях для дітей та юнацтва повинні обов’язково відображатись на титульному аркуші кожного видання відомості про вікову категорію читачів.

Розмістити у вихідних відомостях (на звороті титульної сторінки) примірників книжкових видань, що є результатом наданих Послуг, наступну інформацію:

“Видання підготовлено за сприяння державної установи “Український інститут книги” за кошти державного бюджету України та призначене для поповнення бібліотечних фондів.

Авторська думка може не збігатися з офіційною позицією державної установи  “Український інститут книги.”

та україномовний логотип Замовника (доступний на сайті Замовника за посиланням: https://ubi.org.ua/en/organization/brandbook).

1.7. Висока поліграфічна якість готового видання: прошитий нитками блок, папір на блок офсетний від 70 г/м2 для ч/б друку, папір на блок офсетний або крейдований від 90 г/м2 для кольорового друку. Тип обкладинки обирається виконавцем проєкту самостійно. 

1.8. Мова видання: українська.

1.9. Вид видання:

за цільовим призначенням: 

І пріоритет: літературно-художнє; науково-популярне;

ІІ пріоритет: літературно-художнє; науково-популярне; популярне; 

ІІІ пріоритет:

напрям 1: літературно-художнє; 

напрям 2: літературно-художнє; науково-популярне; популярне; суспільно-політичне;

за читацькою адресою: 

для дорослих (для широкого кола читачів); 

для дітей та юнацтва.

за знаковою природою інформації: 

текстове видання, зокрема комікси.

Учасник подає необмежену кількість заявок.

  1. У синопсисі (короткому описі) проєкту учасник обов’язково зазначає таке: пріоритет, напрям; читацька адреса; автор/автори твору/творів; назва твору/творів; зміст (перелік структурних частин твору/творів), який має відповідати змісту майбутнього книжкового видання.

Синопсис не повинен перевищувати 1500 знаків із пробілами та подається в електронному вигляді у форматі Word.

  1. У розгорнутому описі проєкту, крім вказаного у додатку 2, учасник обов’язково подає уривок авторського тексту 15-20 стор.
  2. Учасник подає кошторис (бюджет) книжкового проєкту (за формою згідно з додатком 4 до оголошення) із зазначенням кількості і найменування послуг та їхньої вартості за одиницю.

У разі відсутності відповідного обґрунтування витрат на виконання проєкту розмір бюджету книжкового проєкту може бути зменшений на етапі укладення договору.  

  1. Учасник обов’язково надає документи, що підтверджують наявність у нього майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів) та ілюстрацій або обґрунтовують правомірність використання таких прав (наявність протоколу про наміри).

Якщо документ, що підтверджує наявність в учасника виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору/творів та ілюстрацій, складений іноземною мовою, до нього обов’язково додається переклад повного тексту документа українською мовою, засвідчений підписом уповноваженої особи.

Термін дії використання виключних майнових прав на твір/твори, ілюстрації повинен бути чинним до кінця строку дії Договору, укладеного між переможцем конкурсу та Інститутом (до 31 грудня 2024 року).

  1. Укладення договору з переможцем конкурсу здійснюється Інститутом відповідно до чинного законодавства України.

Умови фінансування: Інститут фінансує усі прямі витрати на підготовку, друк та доставку книжкових видань, що будуть здійснені учасником під час дії договору про виконання проєкту (тобто за умови, що ці витрати не були профінансовані учасником до моменту укладення договору з Інститутом), а саме: оплата авторської винагороди та/або придбання прав на використання об’єкта права інтелектуальної власності творів та ілюстрацій; послуги з редагування, підготовка оригінал-макету, нарахування ЄСВ, військовий збір та ПДФО; витрати на друк та витратні матеріали, пов’язані з друком; витрати на доставку книжкової продукції одержувачам (обсяг витрат на доставку книжкових видань не може перевищувати 5 відсотків їх вартості). 

Сума оплати авторської винагороди та/або придбання прав на використання об’єкта права інтелектуальної власності творів та ілюстрацій має бути співмірною із накладом книжкового видання, що буде видано за результатами мистецького конкурсу відповідно до умов договору, укладеного з Інститутом. 

Оплата здійснюється за результатами наданих послуг відповідно до умов договору після підписання акту приймання-передачі наданих послуг.

  1. Відповідність книжкового проєкту вимогам чинного законодавства, у тому числі відсутності ознак сексуального чи еротичного характеру, рекламного характеру, дискримінаційного характеру (наявності в основному тексті та позатекстових матеріалах (ілюстрації, апарат видання) виявів дискримінації у формі стереотипів, ксенофобії, ейджизму, андро- та етноцентризму, сексизму тощо за такими захищеними ознаками: раса, колір шкіри, політичні, релігійні та інші переконання, стать, вік, інвалідність, етнічне та соціальне походження, мова тощо), та зміст яких не відповідає нормам суспільної моралі (висловлювання, заклики тощо, спрямовані на: пропаганду війни, насильства, фашизму і неофашизму, комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, ліквідацію незалежності України, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святинь, а також популяризації наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок тощо.

Книжкові видання спрямовуються публічним бібліотекам для поповнення їх фондів, для цього доставляються виконавцями до обласних центрів та м. Києва.  

Виконавець проєкту забезпечує доставку книжкових видань одержувачам за відповідними поштовими адресами.

Усі додатки доступні за посиланнями нижче: