Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Оголошення про проведення мистецького конкурсу з розробленнямоделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, дляпланування, організації та реалізації інформаційної кампанії на тему: «Відзначення Дня Соборності України»

З метою реалізації пункту 7 Плану заходів Міністерства культури та інформаційної політики України щодо захисту національного інформаційного простору на 2023 рік, затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 29 грудня 2022 року № 542, оголошується початок проведення мистецького конкурсу з розроблення моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, для планування, організації та реалізації інформаційної кампанії на тему: «Відзначення Дня Соборності України».

З Положенням про організацію та проведення мистецьких конкурсів можна ознайомитись за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0475-20#Text%20.

Для участі у конкурсі творчі спілки, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, а також інші суб’єкти господарювання (далі – учасник) подають Конкурсній комісії Міністерства культури та інформаційної політики з організації та проведення мистецьких конкурсів заявку на участь у друкованій та електронній формах за адресою та у строк, визначені в цьому оголошенні, із зазначенням контактних даних уповноваженої особи від учасника.

До заявки учасник додає документи згідно з переліком, наведеним у Додатку 1 до цього оголошення відповідно до Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів (УВАГА: назва кожного документа та його зміст повинні відповідати назві та поясненню додатка). Заявка з друкованою формою документів подається в 2-х екземплярах.

Кожен документ повинен бути завіреним підписантом.

Учасник несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

Документи, що подаються на конкурс, заповнюються українською мовою. У разі надання документів, складених іншою мовою, ніж українська, такі документи супроводжуються перекладом українською мовою. Тексти мають бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

З метою забезпечення відповідності поданих учасниками конкурсу документів вимогам Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів рекомендується заздалегідь надіслати пакет документів е-поштову скриньку [email protected] у вигляді архіву або посилання на файлообмінники, оскільки пропускна здатність е-пошти 5МБ.

Після відповіді-підтвердження отримання електронної заявки із документами, учасник за погодженням дати та часу подає друковану форму заявки із документами в 2-х екземплярах за адресою м. Київ вул. Івана Франка, 19, кабінет 315 у робочі години з 9:00 до 18:00 (погодження за допомогою [email protected]).

Кінцевий термін подачі заявок та документів на участь у конкурсі (в друкованій та електронній формах) 30 жовтня 2023 року до 15:00.

Учасникові конкурсу видається довідка із зазначенням дати подання заявки.

У разі подання неповного пакету документів, або їх неналежного заповнення чи заповнення з поданням недостовірної інформації, або подання після закінчення встановленого строку, а також у разі, якщо проєкт не відповідає тематиці заходу щодо якого оголошено конкурс, учасник до конкурсу не допускається.

Орієнтовні строки проведення конкурсу:

І етап. Онлайн голосування за подані проєкти на офіційному вебсайті МКІП: 31 жовтня – 06 листопада 2023 р.

Інформація про прийняті до участі в конкурсі проєкти розміщується на офіційному веб-сайті МКІП та відбувається онлайн голосування. Звертаємо увагу, що на веб-сайті розміщується текст, що наведений учасником у синопсисі (короткому описі) проєкту.

ІІ етап. Експертне оцінювання поданих проєктів пройде: 07 листопада 2023 р.

ІІІ етап. Презентація учасниками проєктів: 14 листопада 2023 р.

До участі у третьому етапі конкурсу допускаються проєкти, які за результатами оцінювання членами Комісії отримали середню оцінку не менше 3,5 бала.

Презентації учасниками проєктів (15-20 хв.), допущених до участі у ІІІ етапі, їхнє оцінювання та визначення переможця (переможців) відбудуться за адресою м. Київ, вул. Івана Франка, 19 (відеоконференція за допомогою сервісу Zoom).

У зв’язку з цим проєкти, що подаються до участі в конкурсі, повинні відповідати наступним вимогам:

1.Загальні характеристики:

Тип 1. Тематичний аудіовізуальний твір (відеоролик).

1.1. Тривалість: 15, 30, 45 сек.;

1.2. Формат:

1.2.1. Роздільна здатність – не гірша за 1920 × 1080 (Full HD);

1.2.2. Формат файлів – .avi .mov .mp4.  /інші відеоформати  інші відеоформати (кожен із форматів надається у двох варіантах: з логотипом МКІП а також без логотипу);

1.3. Формат аудіо – mp3, 320 kb/s;

1.4.  Мова: українська (за додатковим погодженням інша), наявність титрів та субтитрів (за додатковою вимогою).

Тип 2:  Борд.

2.1. Орієнтовні формати: 1.2х1.8 м.; 3х6 м., 2.32х3.14 м. (скрол), 1.2х1.8 (сіті-скрол; розмір видимого поля 1160х1710мм.) та інші (кожен із форматів надається у двох варіантах: з логотипом МКІП, а також без логотипу);

2.2. Орієнтовна кількість: 1 макет кожного формату.

2.3. Мова: українська (за додатковим погодженням інша), наявність титрів та субтитрів (за додатковою вимогою).

2. Наявність суспільно важливої інформації, яка висвітлюватиме тему Соборності України та підкреслюватиме важливе історичне значення проголошення Соборності УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року – історичного акту об’єднання українських земель в одній державі та основоположної події для українського державотворення.

3. Максимальна вартість проекту: 500 тис. грн (з урахуванням ПДВ).

4. Відповідність вимогам чинного законодавства, у тому числі щодо відсутності дискримінації за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання тощо.

Для участі у мистецькому конкурсі необхідно подати всі документи, перераховані нижче:

Додаток 1

№ з/пНазва документаПояснення
I. Загальні дані
1Заявка на участь в мистецькому конкурсі Готується в довільній формі на бланку учасника із зазначенням контактних даних та уповноваженої особи учасника (1 стор.)
2Синопсис (короткий опис) проєкту для розміщення на сайті (подається в електронному вигляді, який підлягає обробці)Інформація щодо проєкту, яка буде розміщена для голосування на сайті (1 стор.)
ІI. Презентація проєкту
1Розгорнутий опис проєкту(арк.)
2Авторське баченняОпис стилю, структури, презентації проєкту та творча концепція (__арк.)
3Орієнтовний бюджетУ гривнях, з урахуванням податків, які мають бути сплачені
4ПортфоліоЗа наявності на дату подання проєкту
ІII. Додаткові документи
1Копії реєстраційних документів учасникаЗавірені учасником у встановленому порядку копії
2Копії документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим частиною другою статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі»Відповідно до частини другої статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» кваліфікаційними критеріями є: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору

Взяти участь

Взяти участь у конкурсі
Гібридна війна спонукала українців забути про свою миролюбивість і готуватися до спротиву. Щоб захистити сім’ї і рідні міста, все більше людей записується на військові вишколи.

    Дякуємо за Ваш запит!
    Найближчим часом ми його опрацюємо та з Вами зв’яжемось