Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Оголошується конкурс На здобуття премії імені М. Г. Дерегуса

Активне

Премія присуджується до дня народження Михайла Гордійовича Дерегуса — 05  грудня.

У 2023 році премія присуджується художникам у номінації  графіка за   визначні твори (цикл творів), що відзначаються  високим  професіоналізмом  виконання.

На здобуття Премії подається твір (цикл творів), що створений та оприлюднений протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за три місяці до його подання на здобуття Премії, має позитивні рецензії у мистецтвознавчій літературі, засобах масової інформації.

Відбір творчих робіт претендентів на здобуття Премії за такими критеріями:

  • професійна майстерність;
  • використання в художніх творах технік, комбінацій, сюжетних ліній, мотивів, образів, співзвучних з творчістю М. Г. Дерегуса;
  • участь у всеукраїнських (міжнародних) виставках образотворчого мистецтва (живопис).

Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносяться інститутами громадянського суспільства, що спрямовують свою роботу на підтримку культури і мистецтва, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та закладами мистецької освіти.

На здобуття Премії з 10 вересня до 1 листопада 2023 року  до Держмистецтв подаються такі документи в електронному вигляді:

  • клопотання про присудження Премії;
  • інформаційна довідка про претендента (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформація про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, місце роботи, наявність державних нагород, контактний номер телефону та адреса електронної пошти чи інший засіб зв’язку) за підписом керівника підприємства, інституту громадського суспільства, що спрямовують свою роботу на підтримку культури і мистецтва, підприємства, установи, організації усіх форм власності та навчального закладу сфери культури і мистецтва, які рекомендують претендента;
  • завірений протокол засідання, на якому було прийняте рішення щодо претендента на здобуття Премії;
  • репродукції твору (циклу творів) у вигляді фотографій (файли у форматі .jpg, .jpeg .tif, .tiff, .png);
  • ксерокопії відгуків у мистецтвознавчій літературі та засобах масової інформації, рецензії на представлений твір (цикл творів) із зазначенням дати його створення та оприлюднення;
  • копія документа, що посвідчує особу претендента, та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  • письмова згода претендента на висування його твору (циклу творів) на здобуття Премії та згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”

У разі невідповідності поданих документів вимогам, а також якщо їх подано після закінчення встановленого терміну, такі документи розгляду не підлягають.

Прийом документів здійснюється з 10 вересня до 1 листопада 2023 року лише в електронному вигляді на email: [email protected]. 

Додаткова інформація за телефоном 202 13 90

Додатки: