Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Оголошення про проведення мистецького конкурсу з виробництва та реалізації концепції інформаційної кампанії на тему: «День захисників і захисниць України»

Опубліковано:
Завершено

З метою реалізації пункту 7 Плану заходів Міністерства культури та інформаційної політики України щодо захисту національного інформаційного простору на 2022 рік, затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної політики України 24 грудня 2021 року № 1024 (у редакції наказу Міністерства культури та інформаційної політики України від 19 серпня 2022 року № 294), оголошується початок проведення мистецького конкурсу з виробництва та реалізації концепції інформаційної кампанії на тему: «День захисників і захисниць України».

З Положенням про організацію та проведення мистецьких конкурсів можна ознайомитись за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0475-20#Text%20.

Для участі у конкурсі творчі спілки, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, а також інші суб’єкти господарювання (далі – учасник) подають Конкурсній комісії Міністерства культури та інформаційної політики з організації та проведення мистецьких конкурсів заявку на участь у друкованій та електронній формах за адресою та у строк, визначені в цьому оголошенні, із зазначенням контактних даних уповноваженої особи від учасника.

До заявки учасник додає документи згідно з переліком, наведеним у Додатку 1 до цього оголошення відповідно до Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів (УВАГА: назва кожного документа та його зміст повинні відповідати назві та поясненню додатка). Заявка з друкованою формою документів подається в 2-х екземплярах.

Кожен документ повинен бути завіреним підписантом.

Учасник несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

Документи, що подаються на конкурс, заповнюються українською мовою. У разі надання документів, складених іншою мовою, ніж українська, такі документи супроводжуються перекладом українською мовою. Тексти мають бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

З метою забезпечення відповідності поданих учасниками конкурсу документів вимогам Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів рекомендується заздалегідь надіслати пакет документів е-поштову скриньку [email protected] у вигляді архіву або посилання на файлообмінники, оскільки пропускна здатність е-пошти 5МБ.

Після відповіді-підтвердження отримання електронної заявки із документами, учасник за погодженням дати та часу подає друковану форму заявки із документами в 2-х екземплярах за адресою м. Київ, вул. Івана Франка, 19, кабінет 207 у робочі години з 9:00 до 18:00 (погодження за допомогою [email protected]).

Кінцевий термін подачі заявок та документів на участь у конкурсі (в паперовій та електронній формах) «08» вересня 2022 року до 15.00.

Учасникові конкурсу видається довідка із зазначенням дати подання заявки.

У разі подання неповного пакету документів, або їх неналежного заповнення чи заповнення з поданням недостовірної інформації, або подання після закінчення встановленого строку, а також у разі, якщо проєкт не відповідає тематиці заходу щодо якого оголошено конкурс, учасник до конкурсу не допускається.

Орієнтовні строки проведення конкурсу:

І етап. Онлайн голосування за подані проєкти на офіційному вебсайті МКІП: 09 – 16 вересня 2022 р.

Інформація про прийняті до участі в конкурсі проєкти розміщується на офіційному веб-сайті МКІП та відбувається онлайн голосування. Звертаємо увагу, що на веб-сайті розміщується текст, що наведений учасником у синопсисі (короткому описі) проєкту.

ІІ етап. Експертне оцінювання поданих проєктів пройде: 19вересня 2022 р.

ІІІ етап. Презентація учасниками проєктів: 23 вересня 2022 р.

До участі у третьому етапі конкурсу допускаються проєкти, які за результатами оцінювання членами Комісії отримали середню оцінку не менше 3,5 бала.

Презентації учасниками проєктів (15-20 хв.), допущених до участі у ІІІ етапі, їхнє оцінювання та визначення переможця (переможців) відбудутьсяза адресою м. Київ, вул. Івана Франка, 19 (відеоконференція за допомогою сервісу Zoom).

Конкурс передбачає розроблення моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також аудіо- та відеоінформаційної продукції для планування, організації та реалізації широкої інформаційної кампанії.

Головна ціль проведення інформаційної кампанії на тему: «День захисників і захисниць України» – створити цілісний якісний продукт, який має містити необхідну інформацію відповідно до зазначеної тематики, нести інформативний та соціальний характер, та який можна було б використати з нагоди святкування державного свята України, що відзначається 14 жовтня (водночас зі святами Покрови Пресвятої Богородиці та Днем Українського козацтва).

Матеріали поданої учасниками заявки на участь у мистецькому конкурсі з  виробництва та реалізації концепції інформаційної кампанії на тему: «День захисників і захисниць України» мають містити суспільно важливу інформацію, спрямовану на широке інформування суспільства про відвагу, хоробрість та стійкість українського народу, звитягу захисників та захисниць у війні проти Росії, як тих що на передовій зі зброєю в руках, так і тих, що в захищають Батьківщину в тилу, спрямовуватися на патріотичне виховання, виходячи з потреби привернення належної уваги та поваги громадян до важливої ролі обох статей – і жінок, і чоловіків у справі боротьби за незалежність та територіальну цілісність України.

У результаті реалізації культурно-мистецького проєкту матеріали поданої учасниками заявки на участь, мають включати проєкти інформаційних продуктів, що відповідають наступним вимогам.

1. Загальні характеристики:

Тип 1: тематичні аудіовізуальні твори (ролики соціальної реклами)

1.1. Орієнтовна кількість: 6 шт.

1.2. Тривалість: 15, 30, 45 сек.;

1.3. Формат:

1.3.1. Роздільна здатність – не гірша за 1920 × 1080 (Full HD);

1.3.2. Співвідношення сторін – 16:9;

1.3.3. Формат файлів – .avi .mov .mp4. dcp. (кожен із форматів надається у двох варіантах: з логотипом МКІП, а також без логотипу)/інші відеоформати (висхідні файли (RAW) без обробки та втрати якості);

1.3.4. Формат аудіо – mp3, 320 kb/s;

1.4. Мова: українська (за додатковим погодженням інша), наявність титрів та субтитрів (за додатковою вимогою).

Тип 2: тематичні інформаційні аудіовізуальні продукти для поширення у засобах масової інформації

2.1. Орієнтовна кількість: цикл тематичних аудіовізуальних творів (відеороликів) 12 шт;

2.2. Формат:

2.2.1. Роздільна здатність – не гірша за 1920 × 1080 (Full HD);

2.2.2. Співвідношення сторін – 16:9;

2.2.3. Формат файлів – .avi .mov .mp4. *dcp, *.mxf  (кожен із форматів надається у двох варіантах: з логотипом МКІП, а також без логотипу)/інші відеоформати (висхідні файли (RAW) без обробки та втрати якості);

2.2.4. Формат аудіо – mp3, 320 kb/s;

2.3. Мова: українська (за додатковим погодженням інша), наявність титрів та субтитрів (за додатковою вимогою).

2. Відповідність вимогам чинного законодавства, у тому числі щодо відсутності дискримінації за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання тощо.

Для участі у мистецькому конкурсі необхідно подати всі документи, перераховані нижче:

Додаток 1

№ з/п

Назва документа

Пояснення

I. Загальні дані

1

Заявка на участь в мистецькому конкурсі

Готується в довільній формі на бланку учасника із зазначенням контактних даних та уповноваженої особи учасника (1 стор.)

2

Синопсис (короткий опис) проєкту для розміщення на сайті (подається в електронному вигляді, який підлягає обробці)

Інформація щодо проєкту, яка буде розміщена для голосування на сайті (1 стор.)

ІI. Презентація проєкту

1

Розгорнутий опис проєкту

(__арк.)

2

Авторське бачення

Опис стилю, структури, презентації проєкту та творча концепція (__арк.)

3

Орієнтовний бюджет

У гривнях, з урахуванням податків, які мають бути сплачені

4

Портфоліо

За наявності на дату подання проєкту

ІII. Додаткові документи

1

Копії реєстраційних документів учасника

Завірені учасником у встановленому порядку копії

2

Копії документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим частиною другою статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі»

Відповідно до частини другої статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» кваліфікаційними критеріями є:

наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору