Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Оголошення про проведення мистецького конкурсу зі створення інформаційних аудіовізуальних продуктів, спрямованих на забезпечення захисту національного інформаційного простору та пов'язаних з відсіччю і стримуванням збройної агресії Російської Федерації проти України та її наслідками, для поширення у засобах масової інформації

Опубліковано:
Завершено

З метою підвищення ефективності від проведення інформаційної кампанії в рамках реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 липня 2022 року № 608-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для створення та поширення інформаційних аудіовізуальних продуктів у засобах масової інформації, спрямованих на забезпечення захисту національного інформаційного простору», та пункту 8 Плану заходів Міністерства культури та інформаційної політики України щодо захисту національного інформаційного простору на 2022 рік, затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 24 грудня 2021 року № 1024 (у редакції наказу Міністерства культури та інформаційної політики України від 02 вересня 2022 року № 313 зі змінами, внесеними наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 02 листопада 2022 року № 414), оголошується початок проведення мистецького конкурсу зі створення інформаційних аудіовізуальних продуктів, спрямованих на забезпечення захисту національного інформаційного простору та пов’язаних з відсіччю і стримуванням збройної агресії Російської Федерації проти України та її наслідками, для поширення у засобах масової інформації.

 

З Положенням про організацію та проведення мистецьких конкурсів можна ознайомитись за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0475-20#n10.

Для участі у конкурсі творчі спілки, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, а також інші суб’єкти господарювання (далі – учасник) подають Конкурсній комісії Міністерства культури та інформаційної політики заявку на участь у паперовій та електронній формах за адресою та у строк, визначені в цьому оголошенні, із зазначенням контактних даних уповноваженої особи від учасника.

До заявки учасник додає документи згідно з переліком, наведеним у Додатку 1 до цього оголошення відповідно до Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів (УВАГА: назва кожного документа та його зміст повинні відповідати назві та поясненню додатка). Заявка з паперовою формою документів подається в 2-х екземплярах.

Кожен документ повинен бути завіреним підписантом.

Учасник несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

Документи, що подаються на конкурс, заповнюються українською мовою. У разі надання документів, складених іншою мовою, ніж українська, такі документи супроводжуються перекладом українською мовою. Тексти мають бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

З метою забезпечення відповідності поданих учасниками конкурсу документів вимогам Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів                      рекомендується заздалегідь надіслати пакет документів на е-поштову скриньку [email protected] у вигляді архіву або посилання на файлообмінники, оскільки пропускна здатність е-пошти 5МБ.

Після відповіді-підтвердження отримання електронної заявки із документами, учасник за погодженням дати та часу подає паперову форму заявки із документами в 2-х екземплярах за адресою м. Київ вул. Івана Франка, 19, кабінет 207 у робочі години з 9:00 до 18:00 (погодження за допомогою [email protected]).

 

Кінцевий термін подачі заявок на участь у конкурсі та матеріалів (в друкованій та електронній формах) «18» листопада 2022 року до 15:00.

 

Учасникові конкурсу видається довідка із зазначенням дати подання заявки.

У разі подання неповного пакету документів, або їх неналежного заповнення чи заповнення з поданням недостовірної інформації, або подання після закінчення встановленого строку, а також у разі, якщо проєкт не відповідає тематиці заходу щодо якого оголошено конкурс, учасник до конкурсу не допускається.

 

Орієнтовні строки проведення конкурсу:

І етап. Онлайн голосування за подані проєкти на офіційному вебсайті МКІП: 21-28 листопада 2022 р.

Інформація про прийняті до участі в конкурсі проєкти розміщується на офіційному веб-сайті МКІП та відбувається онлайн голосування. Звертаємо увагу, що на веб-сайті розміщується текст, що наведений учасником у синопсисі (короткому описі) проєкту.

ІІ етап. Експертне оцінювання поданих проєктів пройде: 30 листопада 2022 р.

ІІІ етап. 06 грудня 2022 р.

До участі у третьому етапі конкурсу допускаються проєкти, які за результатами оцінювання членами Комісії отримали середню оцінку не менше 3,5 бала.

Презентації учасниками проєктів (15-20 хв.), допущених до участі у ІІІ етапі, їхнє оцінювання та визначення переможця (переможців) відбудутьсяза адресою м. Київ, вул. Івана Франка, 19 (відеоконференція за допомогою сервісу Zoom).

 

У результаті реалізації культурно-мистецького проєкту створені інформаційні аудіовізуальні продукти повинні відповідати наступним вимогам:

1. Орієнтовна кількість: цикл тематичних інформаційний аудіовізуальних продуктів, об’єднаних однією змістовною лінією.

2. Змістовна лінія: інформування суспільства про хід російсько-української війни, про виклики, проблеми і складнощі, з якими стискаються громадяни України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, підтримка морального духу, віри в армію, перемогу та незламність народу у боротьбі з країною-агресором, а також висвітлення подій на фронті, розповіді про героїчні вчинки бійців мають додавати глядачам упевненості у тому, що вони під надійним захистом Збройних Сил України.

3. Орієнтовна тривалість:тривалість одної (кожної) серії (випуску) від 2 до 120 хвилин.

4. Формат:

4.1.    Роздільна здатність – не гірша за 1920 × 1080 (Full HD);

4.2.    Співвідношення сторін – 16:9;

4.3.    Формат файлів – .avi .mov .mp4. /інші відеоформати  інші відеоформати;

4.4.    Формат аудіо – mp3, 320 kb/s;

5.       Мова: українська (за додатковим погодженням може бути інша), наявність титрів та субтитрів (за додатковою вимогою).

 

Для участі у мистецькому конкурсі необхідно подати такі документи:

 

№ з/п

Назва документа

Пояснення

I. Загальні дані

1

Заявка на участь в мистецькому конкурсі

Готується в довільній формі на бланку учасника із зазначенням контактних даних та уповноваженої особи учасника (1 стор.)

2

Синопсис (короткий опис) проєкту для розміщення на сайті (подається в електронному вигляді, який підлягає обробці)

Інформація щодо проєкту, яка буде розміщена для голосування на сайті (1 стор.)

ІI. Презентація проєкту

1

Розгорнутий опис проєкту

(__арк.)

2

Авторське бачення

Опис стилю, структури, презентації проєкту та творча концепція (__арк.)

3

Орієнтовний бюджет

У гривнях, з урахуванням податків, які мають бути сплачені

4

Портфоліо

За наявності на дату подання проєкту

ІII. Додаткові документи

1

Копії реєстраційних документів учасника

Завірені учасником у встановленому порядку копії

2

Копії документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим частиною другою статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі»

Відповідно до частини другої статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» кваліфікаційними критеріями є:

наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору

 

_________________________