Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

ОГОЛОШЕННЯ про проведення добору кандидатів, що висуваються до Групи спеціалістів з доступу до офіційних документів

Опубліковано:
Завершено

01 грудня 2020 р. для України набрала чинності Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів (далі – Конвенція) .

З метою реалізації статті 11 Конвенції оголошується добір кандидатів, що висуваються до Групи спеціалістів з доступу до офіційних документів.
Добір полягає у відборі осіб, які відповідають кваліфікаційним та іншим вимогам до кандидатів у члени Групи спеціалістів з доступу до офіційних документів. Такі вимоги передбачені Конвенцією, Резолюцією CM/Res(2021)2 Комітету Міністрів Ради Європи щодо процедури відбору членів Групи спеціалістів з доступу до офіційних документів та Порядком проведення добору кандидатів для висунення на обрання членом Групи спеціалістів з доступу до офіційних документів, затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 27 травня 2021 р. № 371, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24 червня 2021 р. за № 834/36456 (1).

Кандидатом у члени Групи спеціалістів з доступу до офіційних документів може бути громадянин України, який:

  • має високі моральні якості;
  • володіє ґрунтовними знаннями положень Конвенції, протоколів до неї та практики Європейського суду з прав людини, законодавства України у сфері доступу до публічної інформації;
  • компетентний з питань доступу до публічної інформації, свободи вираження поглядів або має професійний досвід у сфері доступу до публічної інформації та свободи вираження поглядів;
  • вільно володіє однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою).

Не може бути кандидатом для висунення на обрання членом Групи спеціалістів з доступу до офіційних документів особа, яка обіймає посаду в органі державної влади, що передбачає прийняття рішень, пов’язаних із формуванням та/або реалізацією політики у сфері доступу до публічної інформації і може мати потенційний конфлікт інтересів при виконанні обов’язків члена Групи спеціалістів з доступу до офіційних документів.

Для участі у доборі подаються такі документи:

  • автобіографія. Заповнюється у двох екземплярах державною та англійською або французькою мовами за формою, що додана до Резолюції CM/Res(2021)2 Комітету Міністрів Ради Європи щодо процедури відбору членів Групи спеціалістів з доступу до офіційних документів (https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a1a20f).
  • мотиваційний лист (до 2000 знаків). Подається у довільній формі державною мовою та підписується особою, що подає документи.
  • копія паспорта громадянина України (ID-картки, е-паспорта).
  • згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Згода на обробку персональних даних заповнюється та подається за формою, що додається.

Особи, які мають намір взяти участь у доборі, також можуть подати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, наукові публікації, рекомендації тощо).

За достовірність відомостей, що містяться у поданих документах, відповідає кандидат.

Документи надсилаються у паперовій формі на адресу Міністерства культури та інформаційної політики України (вул. Івана Франка, 19,
м. Київ, 01601) або подаються власноруч за адресою м. Київ, вул. Івана Франка, 19, каб. 008 з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 12:00 та 13:00 до 16:00 до 21 липня 2021 р.

Контактний телефон секретаря Комісії, Міщенкова Євгена Сергійовича – 099 253 37 20

Додаток