Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

ОГОЛОШЕННЯ про проведення мистецького конкурсу культурно-мистецьких проєктів, спрямованих на випуск книжкової продукції за пріоритетними тематичними напрямами

Державна установа «Український інститут книги» (далі – Інститут), з метою випуску книжкової продукції відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті  Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світіПорядку організації та проведення мистецьких конкурсів культурно-мистецьких проєктів, спрямованих на підтримку книговидавничої справи та промоції читання, затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 23 березня 2023 року № 139, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 травня 2023 року за № 752/39808 та Плану роботи державної установи «Український інститут книги» на 2023 рік, затвердженого Міністерством культури та інформаційної політики України  та введеного в дію наказом Інституту від 10 березня 2023 року №11-од, оголошує початок проведення мистецького конкурсу культурно-мистецьких проєктів, спрямованих на випуск книжкової продукції за пріоритетними тематичними напрямами (підготовка, видання та доставка книжкових видань) (далі – конкурс).

Загальний бюджет мистецького конкурсу культурно-мистецьких проєктів,спрямованих на випуск книжкової продукції, становить 36290,2 тис. грн.

Для участі у конкурсі юридичні особи усіх форм власності та фізичні особи-підприємці, зареєстровані в Україні (далі – учасники) подають заявку на участь у конкурсі в друкованій та електронній формах, складену українською мовою та підписану уповноваженою особою учасника (форма заявки визначена в додатку 1 до оголошення), до якої додаються документи згідно з переліком, наведеним у додатку 3 до оголошення.

Учасник забезпечує достовірність наданої інформації.

Не приймаються заявки на участь у конкурсі від учасників:

1) які не виконали та/або неякісно, невчасно виконали свої договірні зобов’язання перед Інститутом в попередні роки;

2) кінцеві бенефіціарні власники яких є громадянами держави-агресора, до засновників та/або кінцевих бенефіціарних власників яких застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції». 

Документи, що подаються на конкурс, заповнюються українською мовою. У разі надання документів, складених іншою мовою, такі документи супроводжуються перекладом українською мовою. Тексти мають бути автентичними. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Заявка на участь у конкурсі (далі – заявка) в електронній формі без заявки у друкованій формі не розглядається.

Увага! Не приймаються заявки на книжкові проєкти, що передбачають випуск багатотомних видань та книжкових серій.

Заявку в електронній формі потрібно надіслати на е-поштову скриньку Інституту [email protected] у вигляді архіву або посилання на файлообмінники. В темі електронного листа обов’язково потрібно зазначити: «Заявка на участь у конкурсі (учасник) ________________________________». 

Заявку у друкованій формі, завірену підписом уповноваженої особи, потрібно надіслати на офіційну адресу Інституту:  м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 20.

Контактна особа: Іванов Олександр, провідний фахівець відділу підтримки бібліотек та книговидання, (093) 051 61 21.

Заявки та матеріали (в друкованій та електронній формах) приймаються з 18 травня по 01 червня 2023 року (до 18:00).  

Заявки та документи, подані з порушенням строків, встановлених в оголошенні, не розглядаються.

У разі подання неповного переліку документів, що додаються до заявки, або їх неналежного заповнення чи надання недостовірної інформації учасник до участі у конкурсі не допускається.

Інформаціяпро невідповідність заявок та доданих до них документів вимогам, визначених Порядком та оголошенням, розміщується на вебсайті Інституту.

Орієнтовні строки та етапи проведення конкурсу:

І етап. Розгляд поданих на конкурс заявок та доданих до них документів комісією з організації та проведення мистецького конкурсу Інституту: 02 червня – 19 червня 2023 року.

ІІ етап. Розміщення інформації на вебсайті Інституту про прийняті до участі у конкурсі проєкти. Онлайн-голосування по проєктах, допущених до участі у конкурсі: 20 червня – 29 червня 2023 року.

ІІІ етап. Експертне оцінювання проєктів, допущених до участі у цьому етапі конкурсу: 30 червня – 17 липня 2023 року. Результати третього етапу конкурсу розміщуються на вебсайті Інституту.

IV етап. Експертне оцінювання презентаційних матеріалів проєктів, допущених до участі у цьому етапі конкурсу. Визначення переможців: 19 липня –  01 серпня 2023 року. 

До початку IV етапу конкурсу (про що буде повідомлено додатково) учасники, які беруть участь в цьому етапі, готують та надсилають до Інституту презентації проєктів у PowerPoint (до 10 слайдів). Файли з презентаціями потрібно надіслати на е-поштову скриньку [email protected] з темою листа: «Презентація проєкту на участь у IV етапу конкурсу (учасник) ________________________». (назва учасника)

Культурно-мистецькі проєкти спрямовані на випуск книжкової продукції (далі – книжкові проєкти) за такими пріоритетними тематичними напрямами (далі – пріоритети):

І. Художні та науково-популярні твори для різних вікових категорій читачів:

Історія України різних періодів у контексті боротьби за розбудову державності, суверенітету і незалежності.

Наші герої: біографії видатних українців (усі історичні періоди).

Здобутки та перспективи нескореної України. Розвиток України, як незалежної держави.

ІІ. Твори для дітей та юнацтва, спрямовані на національно-патріотичне виховання, плекання демократичних цінностей, культурного розмаїття і міжкультурного діалогу, гендерної рівності, неприпустимості насильства, розвиток лідерства, екологічної самосвідомості, відповідальності за навколишній світ, критичного мислення.

ІІІ. Художні твори, пов’язані з відзначенням подвигів ветеранів війни, проявлених під час захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України:

Опис подій, пов’язаних із збройною агресією Російської Федерації проти України, починаючи з 2014 року і по сьогоднішній день.

Історії щодо участі у бойових діях Захисників та Захисниць України, в тому числі ветеранів війни, які після повномасштабного вторгнення Російської Федерації стали на захист незалежності України.

Щоденники безпосередніх учасників, які брали участь у стримуванні збройної агресії Російської Федерації проти України, щодо їх участі в бойових діях, а також щодо їх переходу від військової служби до цивільного життя.

Виконані книжкові проєкти мають відповідати наступним вимогам: 

1. Технічні, кількісні та якісні характеристики:

1.1. Формат: книжкове видання.

1.2. Формат електронних файлів (електронна версія книжкового видання): pdf та/або epub.

1.3. Кількість сторінок: від 32 (видання для дітей), 60 (видання для дорослих) до 800.

1.4. Наклад: 1 проєкт (видання): 500 – 1000 примірників (без урахування сигнального примірника книжкового видання, що надається до звіту про виконання проєкту).

1.5. Твір (твори), що видається вперше.

1.6. Вихідні відомості готового видання оформлюються відповідно до ДСТУ 4861:2007 “Видання. Вихідні відомості”, прийнятого наказом Держспоживстандарту України від 5 листопада 2007 року № 297.

У виданнях для дітей та юнацтва повинні обов’язково відображатись на титульному аркуші кожного видання відомості про вікову категорію читачів.

Розмістити у вихідних відомостях (на звороті титульної сторінки) примірників книжкових видань, що є результатом наданих Послуг, наступну інформацію:

“Видання підготовлено за сприяння Українського інституту книги за кошти державного бюджету та призначене для поповнення бібліотечних фондів”.

Авторська думка може не збігатися з офіційною позицією Українського інституту книги”.

1.7.Висока поліграфічна якість готового видання: прошитий нитками блок, папір на блок офсетний від 70 г/м2 для ч/б друку, папір на блок офсетний або крейдований від 90 г/м2 для кольорового друку. Тип обкладинки обирається виконавцем проєкту самостійно. 

1.8.Мова: українська.

1.9.Вид видання:

за цільовим призначенням: 

І пріоритетний тематичний напрям: літературно-художнє, науково-популярне;

ІІ пріоритетний тематичний напрям: літературно-художнє, науково-популярне; популярне, довідкове;

ІІІ пріоритетний тематичний напрям: літературно-художнє.

за читацькою адресою: 

для дорослих (для широкого кола читачів); для дітей та юнацтва;

за знаковою природою інформації: 

текстове видання (у тому числі комікси).

Учасник подає заявки не більше як на шість книжкових проєктів за одним або всіма пріоритетними тематичними напрямами.

2. У синопсисі (короткому описі) видання учасник обов’язково зазначає наступне: пріоритетний тематичний напрям;читацька адреса; автор твору/творів; назва твору/творів; зміст (перелік структурних частин твору/творів), який має відповідати змісту майбутнього книжкового видання (без права зміни назв та переліку структурних частин твору/творів).

Синопсис не повинен бути більше 2500 знаків з пробілами.

3. У розгорнутому описі проєктуучасник обов’язково подаєуривок авторського тексту,  який має складати 5-10 арк.

4. Учасник подає кошторис (бюджет) книжкового проєкту із зазначенням кількості і найменування послуг та їхньої вартості за одиницю (форма кошторису (бюджету) проєкту визначена в додатку 4 до оголошення).

У разі відсутності відповідного обґрунтування витрат на виконання проєкту розмір бюджету книжкового проєкту може бути зменшений на етапі укладення договору.  

5. Учасник обов’язково надає документи, що підтверджують наявність у нього виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів) або обґрунтовують правомірність використання таких прав (наявність протоколу про наміри).

Якщо документ, що підтверджує наявність в учасника виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору/творів, складений іноземною мовою, до нього обов’язково додається переклад повного тексту документа українською мовою, засвідчений підписом уповноваженої особи.

Термін дії використання виключних майнових прав на твір/твори повинен бути чинним до кінця строку дії Договору, укладеного між переможцем конкурсу та Інститутом (до 31 грудня 2023 року).

6. Укладення договору з переможцем конкурсу здійснюється Інститутом відповідно до чинного законодавства України.

Умови фінансування: Інститут фінансує усі прямі витрати на підготовку, друк та доставку книжкових видань, що будуть здійснені учасником під час дії договору про виконання проєкту (оплата авторської винагороди та/або придбання прав на використання об’єкта права інтелектуальної власності; послуги з редагування, підготовка оригінал-макету, нарахування ЄСВ, військовий збір та ПДФО; витрати на друк та витратні матеріали, пов’язані з друком; витрати на доставку книжкової продукції (обсяг витрат на доставку не може перевищувати 5 відсотків їх вартості), за умови, що вищеперелічені витрати не були профінансовані учасником до моменту укладення договору з Інститутом. 

Оплата здійснюється за результатами наданих послуг відповідно до умов договору та після підписання акту приймання-передачі наданих послуг.

7. Відповідність книжкового проєкту вимогам чинного законодавства, у тому числі відсутності ознак сексуального чи еротичного характеру, рекламного характеру, дискримінаційного характеру (наявності в основному тексті та позатекстових матеріалах (ілюстрації, апарат видання) виявів дискримінації у формі стереотипів, ксенофобії, ейджизму, андро- та етноцентризму, сексизму тощо за такими захищеними ознаками: раса, колір шкіри, політичні, релігійні та інші переконання, стать, вік, інвалідність, етнічне та соціальне походження, мова тощо), та зміст яких не відповідає нормам суспільної моралі (висловлювання, заклики тощо, спрямовані на: пропаганду війни, насильства, фашизму і неофашизму, комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, ліквідацію незалежності України, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святинь, а також популяризації наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок тощо.

Книжкові видання спрямовуються публічним бібліотекам для поповнення їх фондів.

Виконавець проєкту забезпечує доставку книжкових видань одержувачам за відповідними поштовими адресами.

За посиланнями ви можете знайти та завантажити на комп’ютер:

Взяти участь

Взяти участь у конкурсі
Гібридна війна спонукала українців забути про свою миролюбивість і готуватися до спротиву. Щоб захистити сім’ї і рідні міста, все більше людей записується на військові вишколи.

    Дякуємо за Ваш запит!
    Найближчим часом ми його опрацюємо та з Вами зв’яжемось