Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

ОГОЛОШЕННЯ про проведення мистецького конкурсу з розроблення та виготовлення відеоінформаційної продукції на таку тему: «Відзначення Дня Гідності та Свободи»

Опубліковано:
Завершено

З метою реалізації пункту 7 Плану заходів Міністерства культури та інформаційної політики України щодо захисту національного інформаційного простору на 2022 рік, затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 24 грудня 2021 року № 1024 (у редакції наказу Міністерства культури та інформаційної політики України від 02 вересня 2022 року № 313), оголошується початок проведення мистецького конкурсу з розроблення та виготовлення відеоінформаційної продукції на таку тему: «Відзначення Дня Гідності та Свободи».

З Положенням про організацію та проведення мистецьких конкурсів можна ознайомитись за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0475-20#Text.

Для участі у конкурсі творчі спілки, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, а також інші суб’єкти господарювання (далі – учасник) подають Конкурсній комісії Міністерства культури та інформаційної політики заявку на участь у паперовій та електронній формах за адресою та у строк, визначені в цьому оголошенні, із зазначенням контактних даних уповноваженої особи від учасника.

До заявки учасник додає документи згідно з переліком, наведеним у Додатку 1 до цього оголошення відповідно до Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів (УВАГА: назва кожного документа та його зміст повинні відповідати назві та поясненню додатка). Заявка з паперовою формою документів подається в 2-х екземплярах.

Кожен документ повинен бути завіреним підписантом.

Учасник несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

Документи, що подаються на конкурс, заповнюються українською мовою. У разі надання документів, складених іншою мовою, ніж українська, такі документи супроводжуються перекладом українською мовою. Тексти мають бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

З метою забезпечення відповідності поданих учасниками конкурсу документів вимогам Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів рекомендується заздалегідь надіслати пакет документів на е-поштову скриньку [email protected] у вигляді архіву або посилання на файлообмінники, оскільки пропускна здатність е-пошти 5МБ.

Після відповіді-підтвердження отримання електронної заявки із документами, учасник за погодженням дати та часу подає паперову форму заявки із документами в 2-х екземплярах за адресою м. Київ вул. Івана Франка, 19, кабінет 207 у робочі години з 9:00 до 18:00 (погодження за допомогою [email protected]).

 

Кінцевий термін подачі заявок на участь у конкурсі та матеріалів (в друкованій та електронній формах) — 12 жовтня 2021 року до 15:00.

 

Учасникові конкурсу видається довідка із зазначенням дати подання заявки.

У разі подання неповного пакету документів, або їх неналежного заповнення чи заповнення з поданням недостовірної інформації, або подання після закінчення встановленого строку, а також у разі, якщо проєкт не відповідає тематиці заходу щодо якого оголошено конкурс, учасник до конкурсу не допускається.

 

Орієнтовні строки проведення конкурсу:

І етап. Онлайн голосування за подані проєкти на офіційному вебсайті МКІП: 13 – 20 жовтня 2022 р.

Інформація про прийняті до участі в конкурсі проєкти розміщується на офіційному вебсайті МКІП та відбувається онлайн голосування. Звертаємо увагу, що на вебсайті розміщується текст, що наведений учасником у синопсисі (короткому описі) проєкту.

ІІ етап. Експертне оцінювання поданих проєктів пройде: 21 жовтня 2022 р.

ІІІ етап: 27 жовтня 2022 р.

До участі у третьому етапі конкурсу допускаються проєкти, які за результатами оцінювання членами Комісії отримали середню оцінку не менше 3,5 бала.

Презентації учасниками проєктів (15-20 хв.), допущених до участі у ІІІ етапі, їхнє оцінювання та визначення переможця (переможців) відбудуться за адресою м. Київ, вул. Івана Франка, 19 (відеоконференція за допомогою сервісу Zoom).

 

У результаті реалізації культурно-мистецького проекту матеріали поданої учасниками заявки на участь (проекти інформаційних продуктів: тематичний аудіовізуальний твір (відеоролик),  мають відповідати наступним вимогам:

  1. Тип: тематичний аудіовізуальний твір (ролик соціальної реклами). Загальні характеристики:

1.1.         Орієнтовна кількість: 1 шт.

1.2.         Мета – виготовлення якісного відеоінформаційного продукту з метою належного інформування суспільства та залучення громадян до святкування та вшанування пам’яті жертв доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року, Революції Гідності 2013 року.

1.3.        Тривалість: 15, 30, 45 сек.;

1.4.        Формат:

1.4.1.  Роздільна здатність – не гірша за 1920 × 1080 (Full HD);

1.4.2.  Співвідношення сторін – 16:9;

1.4.3.  Формат файлів – .avi .mov .mp4. dcp. /інші відеоформати (висхідні файли (RAW) без обробки та втрати якості);

1.4.4.  Формат аудіо – mp3, 320 kb/s;

1.5.        Мова: українська (за додатковим погодженням інша), наявність титрів та субтитрів (за додатковою вимогою).

1.6.         Наявність суспільно важливої інформації, спрямованої на широке інформування, патріотичне виховання, виходячи з потреби захисту демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів держави та її європейського вибору.

1.7.        Відповідність вимогам чинного законодавства, у тому числі щодо відсутності дискримінації за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання тощо.

 

Для участі у мистецькому конкурсі необхідно подати такі документи:

 

Додаток 1

№ з/п

Назва документа

Пояснення

I. Загальні дані

1

Заявка на участь в мистецькому конкурсі 

Готується в довільній формі на бланку учасника із зазначенням контактних даних та уповноваженої особи учасника (1 стор.)

2

Синопсис (короткий опис) проекту для розміщення на сайті (подається в електронному вигляді, який підлягає обробці)

Інформація щодо проекту, яка буде розміщена для голосування на сайті (1 стор.)

ІI. Презентація проекту

1

Розгорнутий опис проекту

(арк.)

2

Авторське бачення

Опис стилю, структури, презентації проекту та творча концепція (__арк.)

3

Орієнтовний бюджет

У гривнях, з урахуванням податків, які мають бути сплачені

4

Портфоліо

За наявності на дату подання проекту

ІII. Додаткові документи

1

Копії реєстраційних документів учасника

Завірені учасником у встановленому порядку копії

2

Копії документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим частиною другою статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі»

Відповідно до частини другої статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» кваліфікаційними критеріями є:

наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору