Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

ОГОЛОШЕННЯ про проведення відбору книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів у 2021 році

Опубліковано:
Завершено

1. Державна установа «Український інститут книги» (далі – Інститут) оголошує про приймання пропозицій щодо відбору книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів у 2021 році від суб’єктів видавничої справи, внесених до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про видавничу справу» (далі – видавці).

2. Відповідно до вимог Порядку відбору, придбання та розподілу книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів, затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 17 червня 2020 р. №1906, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 липня 2020 року за №713/34996 (далі – Порядок відбору), для участі у відборі книжкової продукції приймаються книжкові видання державною мовою, які:

1) видані не раніше ніж протягом двох років, що передували року проведення відбору (у 2019, 2020, 2021 роках);

2) перебувають у вільному продажі та інформація про це розміщена у відкритих джерелах;

3) мають прошитий нитками блок;

4) видані загальним накладом не менше 500 примірників;

5) за читацькою адресою належать до видань для широкого кола читачів і для дітей та юнацтва, а за цільовим призначенням належать до:

  • науково-популярних, 
  • популярних,
  • літературно-художніх,
  • довідкових, 
  • суспільно-політичних видань.

Кількість примірників книжкових видань, які можуть бути запропоновані видавцем до відбору, складає від 500 до 700 примірників кожного виду видань за читацькою адресою.

3. Для участі у відборі видавець подає до Інституту одну пропозицію на всі запропоновані книжкові видання, складену державною мовою та підписану уповноваженою особою видавця, за формою згідно з додатком 1 до цього оголошення, до якої додаються:

1) завірена в установленому законодавством порядку копія свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції;

2) відомості про книжкове видання, що пропонується до відбору книжкової продукції (подається окремо на кожне найменування книжкового видання), згідно з додатком до Порядку відбору; 

3) перелік відомостей про документи, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів) (подається окремо на кожне найменування книжкового видання) за формою згідно з пунктом 3 додатку 2 до цього оголошення;

4) по одному примірнику кожного найменування книжкового видання, що пропонується до відбору книжкової продукції, до якого додаються завірені підписом уповноваженої особи видавця копії:

сторінок книжкового видання, що містять вихідні відомості відповідно до ДСТУ 4861:2007 «Видання. Вихідні відомості», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 5 листопада 2007 року № 297 (у 2-х екземплярах); 

документів, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів). 

Якщо документ, що підтверджує наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів), складений іноземною мовою, до нього обов’язково додається переклад повного тексту документу українською мовою, засвідчений підписом уповноваженої особи видавця.

У додатку 2 до цього оголошення наведена інструкція з підготування документів, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів), та форма переліку відомостей про документи, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів).

5) перелік відомостей про книжкові видання, що видавались за кошти грантів інституційної підтримки, наданої Інститутом у 2020 році (за умови участі видавця в програмі інституційної підтримки), за формою згідно з додатком 3 до цього оголошення. 

Достовірність інформації, зазначеної у документах та пропозиції, поданих до Інституту, забезпечують видавці.

4. Для участі у відборі книжкової продукції не приймаються книжкові видання:

1) випуск яких здійснювався повністю або частково за рахунок коштів державного (у тому числі за кошти грантів інституційної підтримки) або місцевого бюджетів; 

2) які вже придбавались Інститутом для поповнення бібліотечних фондів;

3) що містять твір (твори), що перебувають у суспільному надбанні (крім їхніх адаптацій), в тому числі складений твір, у складі якого є хоча б один твір, що перебуває у суспільному надбанні;

4) підручників, навчальної та навчально-методичної літератури для використання у закладах освіти, наукових праць, монографій тощо;

5) з маркуванням «видання еротичного характеру», «видання рекламного характеру»;

6) що містять складений твір, у складі якого є хоча б один твір, книжкове видання якого вже придбавалося Інститутом для поповнення бібліотечних фондів;

7) з непрошитим нитками блоком;

8) призначені для разового використання (зі сторінками для записів, з наклейками, для ескізів, розмальовок тощо);

9) що належать до нотних, картографічних, образотворчих (крім коміксів та вімельбухів);

10) з переклеєними сторінками вихідних даних;

11) в яких зазначено, що видання призначене для безоплатного розповсюдження або не призначене для продажу.

5. Інститут приймає пропозиції з 05 травня по 19 травня 2021 року.

Опрацювання пропозицій видавців буде здійснено у строк до 01 липня 2021 року. 

Інформація про невідповідність книжкових видань та документів вимогам, визначеним у пунктах 5, 6, 9 Порядку відбору, оприлюднюється на вебсайті Інституту у строк до 21 липня 2021 року.

6. Видавець подає до Інституту пропозицію у паперовому вигляді та дистанційно з використанням програмного забезпечення автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи (персональний кабінет видавця) у вказаний в цьому оголошені строк приймання пропозицій. 

Для підготовки та подання видавцем пропозиції до участі у відборінеобхідно користуватися інструкцією, наведеною у додатку 4 до цього оголошення.

7. Примірники кожного найменування книжкового видання, що пропонується до відбору (які додаються до пропозиції видавця), надсилаються до Інституту поштою (за рахунок видавця), із замовленням послуг доставки в приміщення (в офіс Інституту) та «Контроль поштучної передачі» (передбачає опис вмісту посилки) на адресу: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 20. 

Пакування книг має здійснюватися в картонні коробки (кожна вагою не більше ніж 10 кг) та забезпечувати цілісність відправлення.

До кожного примірника книжкової продукції додаються завірені підписом уповноваженої особи видавця копії:

1) сторінок книжкового видання, що містять вихідні відомості книги відповідно до ДСТУ 4861:2007 «Видання. Вихідні відомості» (у 2-х екземплярах);

2) документів, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів), а також описи до них, складені згідно з пунктом 3 додатку 2 до цього оголошення.

Важливо! 

Видавець пакує (складає) пронумеровані примірники книжкових видань та зазначені копії документів й описи документів у коробки. Порядок нумерації примірників книжкових видань та копій документів з описами до них відповідає нумерації пропозицій в персональному кабінеті видавця. На кожну книжку слід наклеїти стікер з номером пропозиції, що відповідає порядковому номеру у списку запропонованих видавцем книжок в персональному кабінеті. Пропозицію видавця (з додатками) та опис пропозиції видавця (сформований відповідно до пункту 2.3 додатку 4 до цього оголошення) потрібно вкласти в коробку (в одну з коробок) з примірниками книжкових видань.

У зв’язку з карантинними обмеженнями та з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), документи та примірники книжкової продукції видавець надсилає до Інституту виключно поштою.

8. Пропозиції, подані з порушенням строків та вимог, встановлених Порядком відбору та цим оголошенням, не розглядаються та видавцю не повертаються.

Своєчасність подання пропозиції видавцем визначається за датою поштового відправлення. 

9.Відповідальний за приймання документів від Інституту: 

Тетяна Попова, начальник відділу підтримки бібліотек та книговидання, е-mail: [email protected], телефони для довідок: (044) 290-05-09, (099) 291-51-24 (довідки надаються з 11-00 до 13-00).

Питання стосовно роботи у персональному кабінеті видавця надсилати на електронну адресу: [email protected] 

Комунікація (запитання/відповіді, оголошення тощо) у групі Facebook «2021.ПБФ.Видавці»: https://www.facebook.com/groups/1475602559264534