Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Опорний план Києва

Ознайомлення громадськості з проєктом коригування історико-архітектурного опорного плану м. Києва 

Представлена науково-проектна документація була розроблена Українським державним інститутом культурної спадщини (УДІКС) у складі проекту Генерального плану розвитку м. Києва до 2025 року на замовлення Комунальної організації «Інститут Генерального плану м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (додаткова угода № 6 від 05.06.2019 до договору № 2/СП-09 від 01.06.2009 р.).

Метою даної роботи, відповідно до Указу Президента України від 25.02.2008 № 157 «Про невідкладні заходи щодо розвитку міста Києва» є «визначення територій, що мають особливу історико-культурну цінність, історичних ареалів міста та встановлення режиму використання цих територій».

За інформацією розробника робота виконана шляхом коригування історико-містобудівного опорного плану м. Києва, розробленого НДІ теорії та історії містобудування у 2001 р. (затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804 у складі Генерального плану) у відповідності до чинної нормативно-правової бази (ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН Б.2.2-3:2012 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту», наказу Мінрегіону від 02.06.2011 № 64 «Про затвердження Порядку розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту»), з урахуванням наявних на сьогодні офіційних документів і актуальних даних, одержаних під час натурних обстежень та спеціальних досліджень.

Відповідно до компетенції та повноважень, визначених нормами статті 5 Закону України «Про охорону культурної спадщини», предметом розгляду документу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони культурної спадщини, є насамперед межі та режими використання історичних ареалів, визначені у даній роботі, а також перевірка належного врахування затверджених у встановленому порядку меж та режимів використання територій та зон охорони пам’яток національного значення і буферної зони об’єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Зауваження і пропозиції до ІАОП м. Києва приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань в письмовому та/або електронному вигляді протягом місяця з дати оприлюднення матеріалів на сайті МКІП (до 17.05.2020)

Адреса для листування:

01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 36;    е-mail:   [email protected]

(Головне управління охорони культурної спадщини МКІП)

Контактна особа: відповідальний секретар Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини МКІП Крилова Галина Анатоліївна (тел. (044) 272-46-59)

Додатки

Враховуючи вимоги визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та беручи до уваги звернення громадян, термін надання зауважень і пропозицій до ІАОП м. Києва ПРОДОВЖЕНО до 17.06.2020 року.