Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Проведення мистецького конкурсу з виробництва та реалізації концепції інформаційно-просвітницької кампанії на тему: «Відзначення 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди»

Опубліковано:
Завершено

З метою реалізації пункту 8 Плану заходів Міністерства культури та інформаційної політики України щодо захисту національного інформаційного простору на 2022 рік, затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної політики України 24 грудня 2021 року № 1024, оголошується початок проведення мистецького конкурсу з виробництва та реалізації концепції інформаційно-просвітницької кампанії на тему: «Відзначення 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди».

Конкурс передбачає розроблення моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також аудіо- та відеоінформаційної продукції та технічного забезпечення тощо для планування, організації та реалізації інформаційних та комунікаційних кампаній.  

Головна ціль проведення інформаційно-просвітницької кампанії на тему: «Відзначення 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди» – створити цілісний якісний продукт, якій має містити необхідну суспільно важливу інформацію відповідно до зазначеної тематики, нести інформативний та соціальний характер, та який можна було б використати з нагоди святкування 300-річчя від дня народження філософа та у подальшому на заходах, в усіх установах, що мають відношення до видатного українця.

У зв’язку з цим проєкти, що подаються до участі в конкурсі, повинні відповідати наступним вимогам:

1. Загальні характеристики:

Під час розробки інформаційних продуктів для участі у мистецькому конкурсі учасники мають використовувати айдентику на тему: «Підготовка до відзначення 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди», розроблену на замовлення МКІП (можна завантажити в електронному вигляді за посиланнями: bit.ly/skovoroda300).

Матеріали поданої учасниками заявки на участь у мистецькому конкурсі з  виробництва та реалізації концепції інформаційно-просвітницької кампанії на тему: «Відзначення 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди» мають включати проєкти інформаційних продуктів, що мають відповідати наступним вимогам:

Тип 1: тематичний аудіовізуальний твір (відеоролик). Загальні характеристики: Орієнтовна кількість: один тематичний аудіовізуальний твір (відеоролик) з ключовою ідеєю представити видатного українського філософа Григорія Сковороду; перезавантажити сприйняття та пізнання Сковороди; відійти від його стереотипного уявлення, як лише мандрівного філософа, та, відкрити нові грані його неймовірно цікавого життєвого шляху, та знайти нові змісти у його творчості, які досі лишалися незбагненними.

1.1. Тривалість: 15, 30, 45 сек.;

1.2. Формат:

1.2.1. Роздільна здатність – не гірша за 1920 × 1080 (Full HD);

1.2.2. Формат файлів – .mov .mp4. dcp. (кожен із форматів надається у двох варіантах: з логотипом МКІП а також без логотипу) /інші відеоформати (вихідні файли (RAW) без обробки та втрати якості);

1.3. Формат аудіо – mp3, 320 kb/s;

1.4.  Мова: українська (за додатковим погодженням інша), наявність титрів та субтитрів (за додатковою вимогою).

Тип 2:  Аудіоінформаційна продукція (звукозапис).

Технічні, кількісні та якісні характеристики:

2.1.  Аудіотвори (радіоролики) з умовною назвою «Відзначення 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди», мають представити видатного українського філософа Григорія Сковороду та перезавантажити сприйняття та пізнання його особистості.

2.1.1. Кількість: серія аудіотворів (радіороликів), від двох і більше, тривалістю 15, 30, 45  сек. та інші;

2.1.2. Орієнтовний формат файлів – .avi .mov .mp4 /інші відеоформати; формат аудіо – mp3, 320 kb/s;  (кожен із форматів надається у двох варіантах: (із згадуванням Міністерства культури та інформаційної політики України та без).

2.1.3. Мова: українська (за додатковим погодженням інша).

Тип 3:  Борд. Загальні характеристики:

3.1. Орієнтовні формати: 1.2х1.8 м.; 3х6 м., 2.32х3.14 м. (скрол), 1.2х1.8 (сіті-скрол; розмір видимого поля 1160х1710мм.) та інші (кожен із форматів надається у двох варіантах: з логотипом МКІП, а також без логотипу);

3.2. Орієнтовна кількість: 1 макет кожного формату.

3.3. Мова: українська.

Тип 4:  Спеціальні конструкції зовнішньої реклами, що мають представити видатного українського філософа Григорія Сковороду та перезавантажити сприйняття та пізнання його особистості.

Загальні характеристики:

4.1. Макет спеціальних тимчасових конструкцій, що можуть бути розташовані на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг.

4.2. Формат: макет конструкції в файлі jpeg або pdf (надається у двох варіантах: з логотипом МКІП, а також без логотипу);

4.3. Орієнтовна кількість: 1 тип макету спеціальної конструкції.

4.4. Мова: українська.

Тип 5:  Прескіт:

5.1. Пресреліз 

5.2. Довідкова  інформація, фактліст.

5.3. Формат матеріалів А4 (надається у двох варіантах: з логотипом МКІП, а також без логотипу);

5.4. Мова: українська.

Тип 6: Інфографічні матеріали:

6.1. Інфографічні матеріали на тему «Відзначення 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди»  для соціальних мереж. Орієнтовна кількість: мінімум 5.

6.2. Формат – jpeg або pdf.,  886×1181 (кожен із макетів надається у двох варіантах: з логотипом МКІП, а також без логотипу);

6.3. Мова: українська.

Тип  7: Публікацій для соціальних мережах та медіа – мінімум  10.

Мова: українська.

Тип 8: Сторіс та пости – мінімум 10, формат для сторіз – .mov .mp4., для постів. Відео для сторіс вертикального формату роздільною здатністю 1080:1920.

Мова: українська.

2. Наявність суспільно важливої інформації, яка висвітлюватиме тему «Відзначення 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди».

3. Максимальна вартість проєкту 1 млн грн (у гривнях, з урахуванням податків, які мають бути сплачені). 

4. Відповідність вимогам чинного законодавства, у тому числі щодо відсутності дискримінації за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання тощо.

5. Порядок проведення конкурсу

З Положенням про організацію та проведення мистецьких конкурсів можна ознайомитись за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0475- 20#Text.

Для участі у конкурсі творчі спілки, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, а також інші суб’єкти господарювання (далі – учасник) подають Конкурсній комісії Міністерства культури та інформаційної політики заявку на участь у паперовій та електронній формах за адресою та у строк, визначені в цьому оголошенні, із зазначенням контактних даних уповноваженої особи від учасника.

До заявки учасник додає документи згідно з переліком, наведеним у Додатку 1 до цього оголошення відповідно до Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів (УВАГА: назва кожного документа та його зміст повинні відповідати назві та поясненню додатка). Заявка з паперовою формою документів подається в 2-х екземплярах.

Кожен документ повинен бути завіреним підписантом.

Учасник несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

Документи, що подаються на конкурс, заповнюються українською мовою. У разі надання документів, складених іншою мовою, ніж українська, такі документи супроводжуються перекладом українською мовою. Тексти мають бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

З метою забезпечення відповідності поданих учасниками конкурсу документів вимогам Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів                      рекомендується заздалегідь надіслати пакет документів на е-поштову скриньку [email protected] у вигляді архіву або посилання на файлообмінники, оскільки пропускна здатність е-пошти 5МБ.

Після відповіді-підтвердження отримання електронної заявки із документами, учасник за погодженням дати та часу, з дотриманням суворих карантинних обмежень подає паперову форму заявки із документами в 2-х екземплярах за адресою м. Київ вул. Івана Франка, 19, кабінет 325 у робочі години з 9:00 до 18:00 (погодження за допомогою [email protected]).

Кінцевий термін подачі заявок та документів на участь у конкурсі (в паперовій та електронній формах) 03 березня 2022 року до 15:00.

Учасникові конкурсу видається довідка із зазначенням дати подання заявки.

У разі подання неповного пакету документів, або їх неналежного заповнення чи заповнення з поданням недостовірної інформації, або подання після закінчення встановленого строку, а також у разі, якщо проєкт не відповідає тематиці заходу щодо якого оголошено конкурс, учасник до конкурсу не допускається.

ОРІЄНТОВНІ строки проведення конкурсу:

І етап. Онлайн голосування:  09 – 14 березня 2022 р.

Інформація про прийняті до участі в конкурсі проєкти розміщується на офіційному веб-сайті МКІП та відбувається онлайн голосування. Звертаємо увагу, що на веб-сайті розміщується текст, що наведений учасником у синопсисі (короткому описі) проєкту.

ІІ етап.  Експертне оцінювання Комісією проєктів, що прийняті до участі у конкурсі:  16 березня 2022 р.

ІІІ етап. Презентація учасниками проєктів: 18 березня 2022 р.

До участі у третьому етапі конкурсу допускаються проєкти, які за результатами оцінювання членами Комісії отримали середню оцінку не менше 3,5 бала.

Презентації учасниками проєктів (15-20 хв.), допущених до участі у ІІІ етапі, їхнє оцінювання та визначення переможця (переможців) відбудутьсяза адресою м. Київ, вул. Івана Франка, 19 (відеоконференція за допомогою сервісу Zoom).

Для участі у мистецькому конкурсі необхідно подати всі документи, перераховані нижче:

Додаток 1

 

№ з/п

Назва документа

Пояснення

I. Загальні дані

1

Заявка на участь в мистецькому конкурсі 

Готується в довільній формі на бланку учасника із зазначенням контактних даних та уповноваженої особи учасника (1 стор.)

2

Синопсис (короткий опис) проєкту для розміщення на сайті (подається в електронному вигляді, який підлягає обробці)

Інформація щодо проєкту, яка буде розміщена для голосування на сайті (1 стор.)

ІI. Презентація проєкту

1

Розгорнутий опис проєкту

(арк.)

2

Авторське бачення

Опис стилю, структури, презентації проєкту та творча концепція (__арк.)

3

Орієнтовний бюджет

У гривнях, з урахуванням податків, які мають бути сплачені

4

Портфоліо

За наявності на дату подання проєкту

ІII. Додаткові документи

1

Копії реєстраційних документів учасника

Завірені учасником у встановленому порядку копії

2

Копії документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим частиною другою статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі»

Відповідно до частини другої статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» кваліфікаційними критеріями є:

наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору