Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Щодо процедури проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення у 2022 році

Опубліковано:
Завершено

Відповідно до Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 363, наказу Міністерства культури України від 27 травня 2014 року № 336 «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації Міністерством культури України» та з метою забезпечення проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення у 2022 році на підготовку здобувачів вищої та фахової передвищої освіти закладам вищої (фахової передвищої) освіти, що претендують на отримання місць державного замовлення, необхідно подати такі документи:

  1. Заяву на участь у відборі виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних, наукових кадрів та підвищення кваліфікації на офіційному бланку за підписом керівника (заповнюється у довільній формі);
  2. Перелік виданих сертифікатів про акредитацію освітньої програми (спеціальності, напряму підготовки) із зазначенням спеціальності (напряму підготовки) в межах якої створено освітню програму, номер сертифіката, дати видачі та строку дії;
  3. Копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
  4. Довідка про діяльність учасника конкурсного відбору з коротким висвітленням позитивних аспектів його діяльності (інформація про освітню, наукову, творчу та міжнародну діяльність, інформація про кадрове забезпечення, інформація щодо загальної чисельності здобувачів, в т.ч. іноземних студентів, інформація про матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, інформація про показники економічної ефективності тощо);
  5. Оригінали листів погодження проектних показників обсягу державного замовлення з регіональними центрами зайнятості та обласними/міськими державними адміністраціями ;
  6. Копії наступних документів:

висновків експертних комісій ради при акредитаційній комісії, зокрема щодо рівня кадрового забезпечення підготовки фахівців заявлених спеціальностей, матеріально-технічної бази, навчально-методичного та інформаційного забезпечення;

договорів (угод), що укладені між учасником конкурсного відбору та підприємствами, установами, організаціями – замовниками кадрів (за наявності).

З метою забезпечення проведення конкурсного відбору просимо додатково надати таку інформацію:

  • середній бал результатів зовнішнього незалежного оцінювання осіб, що стали студентами за результатами минулорічної вступної кампанії в розрізі галузей знань (спеціальностей) підготовки (при вступі на основі повної загальної середньої освіти на навчання за ступенями фахового молодшого бакалавра, бакалавра);
  • середній бал результатів фахових вступних випробувань осіб, що стали студентами за результатами минулорічної вступної кампанії в розрізі спеціальностей (при вступі на навчання за ступенями фахового молодшого бакалавра, бакалавра, магістра);
  • кадрове забезпечення освітнього процесу:

1) частка штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників з науковим ступенем;

2) частка штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників з вченим званням;

3) частка штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників, які мають почесні звання у відповідних галузях мистецтва.

Документи приймаються лише у форматах MS Word, MS Excel та PDF (з можливістю копіювання тексту) до 17.00 год. 12 липня 2022 року  на електронну адресу: [email protected]. Кожен документ зазначений у переліку подається в окремому файлі.

Комплект документів у друкованому вигляді має бути підшитий у папці -швидкозшивачі та надсиланий на адресу: м. Київ, вул. І. Франка, 19, каб. 324.

Контактна особа: Тимошенко Ілона Борисівна, тел. (066)0887096.

За результатами проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення у 2022 році Міністерством буде видано відповідний наказ, а з виконавцем державного замовлення укладено державний контракт.

Наголошуємо, що за подачу недостовірних даних заклад вищої (фахової передвищої) освіти буде не допущений до участі у конкурсному відборі виконавцев державного замовлення.

Просимо взяти до уваги, що керівник закладу вищої (фахової передвищої освіти) освіти несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2022 році, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2022 р. № 769 для Міністерства культури та інформаційної політики України, як державному замовник та повідомлення  про проведення конкурсу по державному замовленню.