Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.С.Щепкіна оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Активне
 • головного(-ої) хормейстера(-ки) – 1 одиниця
 • головного(-ої) художника(-ці) – 0,5 одиниці
 • художника(-ці)-постановника(-ці) – 1 одиниця
 • артиста (-ки) театру драми провідного(-ї) майстра(-ині) сцени – 1,5 одиниці
 • артиста (-ки) театру драми вищої категорії – 1 одиниця
 • артиста (-ки) театру драми І категорії – 1 одиниця
 • артиста (-ки) оркестру І категорії – 0,75 одиниці
 • артиста (-ки) балету вищої категорії – 1 одиниця
 • артиста (-ки)-вокаліста (-ки) вищої категорії – 1
 • одиниця артиста (-ки)-вокаліста (-ки) І категорії – 2
 • одиниці артиста (-ки)-хору вищої категорії – 1
 • одиниця артиста (-ки)-хору І категорії – 1 одиниця
 • артиста (-ки)-хору ІІ категорії – 1 одиниця

ЗАГАЛЬНІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ:
Головний (на) хормейстер (ка) повинен (на) знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; накази, розпорядження, постанови органів управління галуззю; методологію творчого процесу; найважливіші події у суспільно-політичному житті країни; класичний та сучасний репертуар; основи режисури й акторської майстерності; основи економіки, організацію праці та управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією хормейстера не менше 3 років.
Головний (на) художник (ця) повинен (на) знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; методологію творчого процесу; принципи створення та використання всіх компонентів сценічного оформлення; історію декораційного мистецтва; вітчизняний і світовий досвід сценографії; найважливіші події у суспільно-політичному житті країни; основи економіки, організацію праці та управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією художника не менше 3 років.
Художник-постановник (ця) повинен (на) знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; технологію виготовлення всіх компонентів сценічного оформлення; історію декоративного мистецтва; досвід вітчизняної та світової сценографії, новітні технології; історію музики, театру, балету; основи економіки, організацію праці та управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр); для магістра, спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра — підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією художника не менше 3 років.
Артист (ка) театру драми повинен (на) знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; історію театрального мистецтва; класичну і сучасну драматургію; теорію і практику майстерності актора; основи музичної грамоти і хореографії; закони сценічної мови і сценічного руху; методи тренажу і самостійної роботи над роллю; поточний репертуар свого театру; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний (на) майстер (риня) сцени: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста драми (театру драми, юного глядача) вищої категорії не менше 5 років.
Артист (ка) театру драми вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста драми (театру драми, юного глядача) I категорії не менше 3 років.
Артист (ка) театру драми I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією артиста драми (театру драми, юного глядача) II категорії не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги
Провідний (на) майстер (риня) сцени: почесні звання; яскрава творча індивідуальність; видатні сценічні здібності; здатність до самостійної, оригінальної інтерпретації сценічного характеру; виконання провідних ролей, які визначають ідейно-художню спрямованість театру; досконале володіння елементами внутрішньої та зовнішньої техніки акторської майстерності; широке визнання публіки, театральної громадськості, преси.
Артист (ка) театру драми вищої категорії: яскрава творча індивідуальність; висока професійна майстерність; вільне володіння елементами внутрішньої та зовнішньої техніки акторської майстерності; виконання відповідальних, у тому числі головних ролей у виставах театру; широке визнання публіки.
Артист (ка) театру драми I категорії: яскрава творча індивідуальність, професійна майстерність і висока кваліфікація, виконання відповідальних ролей у виставах театру.
Артист (ка) оркестру повинен (на) знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; музичну літературу для свого інструмента; теорію та історію музики; основний та поточний репертуар; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги
Артист (ка) оркестру I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією артиста оркестру (театру) II категорії не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги
Артист (ка) оркестру (театру) I категорії: відмінні музичні здібності; високий рівень техніки та музичної культури виконання; добрі навички читання оркестрових партій з листа. За цією категорією тарифікуються: третій та четвертий пульти перших скрипок та віолончелей; другі пульти других скрипок, альтів, контрабасів; другі голоси: флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, тромбон; друга та четверта валторни, дрібні ударні інструменти, друга арфа, рояль.
Артист (ка) балету повинен (на) знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; основи музичної грамоти; історію музики, театру, балету; класичний і сучасний національний і світовий репертуар; поточний репертуар свого театру; теорію і практику акторської майстерності; методику тренажу і самостійної роботи над партією; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги
Артист(ка) балету вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста балету (театру) I категорії не менше 3 років.
Артист (ка) балету I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією артиста балету (театру) II категорії не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.
Артист (ка) балету II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
Спеціальні кваліфікаційні вимоги
Артист (ка) балету вищої категорії: висока професійна майстерність; яскраві музичні, хореографічні і сценічні здібності; широке визнання глядачів і громадськості; виконання провідних і перших партій в балетах, а також великих балетних партій в оперних виставах і відповідальних сольних танцювальних номерів і партій в оперетах і музичних комедіях.
Артист (ка) балету I категорії: професійна майстерність; яскраві музичні, хореографічні і сценічні здібності; виконання перших і других партій в балетах, великих балетних партій в оперних виставах, значних сольних і групових танцювальних номерів в оперетах і музичних комедіях, технічно складних номерів у виставах усіх жанрів; в окремих випадках — виконання провідних партій в балетах.
Артист (ка) балету II категорії: встановлений навчальним закладом рівень виконавської майстерності; добрі хореографічні, музичні, сценічні здібності, професійна підготовка; виконання ансамблевих танців та участь в масових сценах у спектаклях всіх жанрів; в окремих випадках — виконання інших партій і нескладних сольних номерів.
Артист (ка)-вокаліст (ка) повинен (на) знати: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; теорію вокального мистецтва, історію і теорію музики; основний та поточний репертуар; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги
Артист (ка)-вокаліст (ка) вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста-вокаліста (соліста музичної комедії, естради) I категорії не менше 3 років. Артист (ка)-вокаліст (ка) I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією артиста-вокаліста (соліста музичної комедії, естради) II категорії не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.

Спеціальні кваліфікаційні вимоги
Артист (ка)-вокаліст (ка) вищої категорії: володіння виразними голосовими, музичними і сценічними здібностями; висока виконавська майстерність; яскрава творча індивідуальність; широке визнання глядачів; виконання провідних партій та ролей в репертуарі театру, сольних концертних програм у двох відділеннях; участь у збірних концертних програмах, музичних та літературно-музичних композиціях, оперних виставах у концертному виконанні, інших формах концертної діяльності.
Артист (ка)-вокаліст (ка) I категорії: добрі вокальні, музичні та сценічні здібності; висока виконавська майстерність; виконання перших та других партій та ролей в репертуарі театру, сольні концертні програми в одному відділенні; участь у збірних концертних програмах, інших формах концертної діяльності з виконанням окремих вокальних творів.
Артист (ка) хору повинен (на) знати: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; теорію музики та сольфеджіо; теорію та історію музики; основний та поточний репертуар театру; основи акторської майстерності та сценічного руху; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги
Артист (ка) хору вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста хору (театру) I категорії не менше 3 років.
Артист (ка) хору I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією артиста хору (театру) II категорії не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.
Артист (ка) хору II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.


Спеціальні кваліфікаційні вимоги
Артист хору вищої категорії: відмінні музичні здібності; високий рівень техніки та виконавської майстерності; досконале володіння навичками читання партій з листа. Артист хору I категорії: відмінні музичні здібності; високий рівень техніки та виконавської майстерності; добрі навички читання партій з листа. Артист хору II категорії: добрі музичні здібності; необхідна професійна підготовка для виконання хорових партій; володіння навичками хорового співу та читання партій з листа.

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ (КОРОТКО):
Головний (на) хормейстер (ка): Керує хоровим колективом. Здійснює диригування хором. Забезпечує високий рівень його творчої діяльності на стаціонарі, під час виїздів та гастролей. Бере участь у роботі з підготовки та випуску нових і поновлення раніше створених вистав (програм). Веде роботу з композиторами та драматургами із створення нових сценічних творів. Забезпечує кваліфіковане комплектування та використання творчих кадрів. Контролює роботу хормейстерів, надає їм необхідну творчу допомогу.
Проводить виховну роботу, визначає систему, форми та порядок професійного навчання творчих працівників.
Бере участь у розробленні перспективних репертуарних планів, планів-графіків випуску нових вистав (програм). Контролює творчу та трудову дисципліну артистів хору, вносить пропозиції щодо тарифікації, нагородження працівників та накладення дисциплінарних стягнень. Бере участь у роботі з пропаганди досягнень музично-театрального мистецтва.
Головний (на) художник (ця): Бере участь у формуванні загальної художньої політики театрально- видовищного підприємства Розробляє принципи художньо-постановочного рішення вистав (програм).
Забезпечує високий художній рівень оформлення всіх вистав (програм), інтер’єра приміщення театрально- видовищного підприємства, а також якість реклами і тематичних виставок, що відображають історію та творчі досягнення колективу. Створює відповідно до задуму постановників оформлення нових та раніше створених вистав (програм) згідно з планом-графіком роботи в межах установлених термінів та витрат. Забезпечує своєчасне подання ескізів та макетів оформлення і костюмів нових та капітально-поновлених постановок, розроблення детальних планів підготовки та випуску вистав (програм) в межах затверджених термінів.
Контролює роботу художників-постановників, спеціалістів художньо-постановочної частини, запрошених художників та надає їм необхідну творчу допомогу. Організує вивчення новітніх досягнень сценографії, сучасної технології, нових матеріалів. Бере участь у комплектуванні кадрів, вживає заходів щодо підвищення професійної майстерності молодих художників.
Художник-постановник (ця): Створює сценічне оформлення та світлову партитуру нових або раніше створених вистав (програм). Забезпечує виготовлення оформлення в межах визначених термінів і витрат.
Подає на затвердження керівництву ескізи декорацій та костюмів, робочий макет оформлення, виконує малюнки предметів бутафорії та реквізиту із зазначенням фактури матеріалу, ескізи особливо важливих гримів. Контролює процес виготовлення оформлення, бере участь у проведенні монтувальних репетицій із освітлення. Готує ескізи реклами, інтер’єрів, виставок. Вивчає і впроваджує у виробництво новітні досягнення в галузі постановочної техніки, технології, обладнання і нових матеріалів.
Артист (ка) театру драми: Готує під керівництвом режисера і виконує у виставах театру доручені йому ролі як на стаціонарі, так і на гастролях і виїздах. Повинен володіти необхідними творчими здібностями та акторською майстерністю для створення сценічних образів. Зобов’язаний володіти елементами внутрішньої і зовнішньої акторської техніки та різноманітністю виразних засобів; з’являтись на репетиції творчо підготовленим, постійно вдосконалювати свою майстерність, самостійно займатися тренажем; зберігати і
підтримувати зовнішню форму, що відповідає характеру виконуваних ролей; у разі виробничої потреби готує роль у порядку термінового вводу.
Артист (ка) оркестру I категорії: Кваліфіковано, відповідно до вказівок і вимог диригента виконує оркестрові партії свого інструмента як на стаціонарі, так і під час гастролей та виїздів. Постійно працює над підвищенням свого технічного рівня та музичної культури виконання. Як музикант-виконавець може бути залученим у разі потреби до виступів на сцені у виставах театру.
Артист (ка) балету: Готує під керівництвом балетмейстера і диригента доручені йому для виконання у складі балетної групи відповідно до кваліфікації, партії і виконує їх як на стаціонарі, так і на гастролях та виїздах.
Повинен з’являтися на репетиції творчо підготовленим, постійно працювати над підвищенням своєї виконавської майстерності, регулярно відвідувати уроки класичного танцю, а також займатися з репетитором і концертмейстером, зберігати і підтримувати зовнішню форму. В разі потреби готує партії до термінового вводу.
Артист (ка) – вокаліст (ка): Готує під керівництвом диригента і режисера вокальні партії (концертні програми) з метою їх виконання як на стаціонарі, так і на гастролях та виїздах. Повинен мати необхідні голосові, музичні і сценічні здібності, а також акторську майстерність для створення переконливих вокально-сценічних образів.
Постійно працює над підвищенням своєї виконавської майстерності та оновленням репертуару.
Артист (ка) хору: Кваліфіковано, відповідно до вказівок і вимог диригента та хормейстера виконує хорові партії свого голосу, а також сольні партії як на стаціонарі, так і під час гастролей та виїздів. Не має права відмовлятися від дорученої йому роботи за фахом. Постійно працює над підвищенням своєї кваліфікації.
Відповідно до вимог режисера виконує сценічні завдання в масових сценах.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТРОКОВІСТЬ АБО БЕЗСТРОКОВІСТЬ ЗАРАХУВАННЯ: За контрактом ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ ТА СТРОК ЇХ ПОДАННЯ, КОНТАКТНА
ІНФОРМАЦІЯ:

письмова заява про участь у конкурсі у довільній формі; – паспорт громадянина України; – заповнений особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою; – копія трудової книжки (за наявності); – копія документа про освіту за відповідною спеціальністю; – творче резюме, портфоліо (для артистів)
Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.
У конкурсі можуть брати участь працівники, які працюють у закладі культури, в якому проводиться конкурс.
Працівники, які знаходяться із закладом культури в трудових відносинах та беруть участь в конкурсі, подають до конкурсної комісії тільки заяву про участь в конкурсі.
Претенденти на участь у конкурсі мають право подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, почесного звання, характеристики, рекомендації, публікації, інформаційні матеріали про творчі досягнення за останні три роки, репертуар, список поставлених вистав, зіграних ролей, виконаних номерів, відомості про державні нагороди, лауреатство у конкурсах, фестивалях, рецензії, відгуки, фотографії сцен з вистав, СD та DVD-записи тощо).
Якщо претенденту для участі у конкурсі потрібно використовувати музичний супровід концертмейстера, в заяві на участь у конкурсі потрібно це обов’язково зазначити.
Якщо претенденту для участі у конкурсі потрібно використовувати фонограму, то разом з документами на участь у конкурсі потрібно надіслати музичний (ні) файл (ли) з назвою треку, яка містить прізвище конкурсанта.
Претендент має право відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх прийняття, повідомивши про це письмово Голову.
Претенденти мають право надати документи, відео, тощо, в електронному вигляді в форматі PDF, на e-mail театру [email protected], з поміткою «На конкурс», а в день проведення конкурсу надати оригінали документів.

Документи приймаються в паперовому вигляді до 25 березня 2024 року (включно) за адресою: 40000, м.Суми, пл. Театральна,1 Телефон для довідок: 066-849-12-87
ДАТА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:
26.03.2024 року,
м.Суми, пл.Театральна,1
Початок о 10.00 год.

Примітка:
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається відділом кадрів (службовий вхід, 1 поверх, кабінет № 4).
Про всі зміни стосовно конкурсу інформацію буде розміщено на офіційному сайті Національного академічного театру ім.М.С.Щепкіна musiсdrama.com.ua