Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

«Український інститут книги» оголошує конкурс з добору експертів до експертних рад за Програмою поповнення фондів публічних бібліотек

Опубліковано:
Завершено

Конкурсу здобору експертів до експертних рад державної установи «Український інститут книги» з відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів  

Державна установа «Український інститут книги» (далі – Інститут) оголошує конкурс з добору експертів до складу експертних рад з відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів (далі – експертні ради).

Конкурсний добір кандидатів до складу експертних рад (далі – кандидати) відбудеться відповідно до Порядку проведення конкурсного добору експертів державної установи «Український інститут книги», затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 07 серпня 2020 року  № 2015, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2020 року за №904/35187 (далі – Порядок) та Положення про конкурсну комісію з добору експертів до експертних рад державної установи «Український інститут книги», затвердженого наказом Інституту від 24 березня 2021 року № 06-од (далі – Положення про конкурсну комісію).

Інститутом проводиться конкурсний добір експертів до персонального складу експертних рад за такими тематичними напрямами (відповідно до Положення про експертні ради з відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів, затвердженого наказом Інституту від 25 січня 2022 року № 03-од):

Експертна рада з оцінювання літератури для дітей та юнацтва;

Експертна рада з оцінювання художньої та іншої (нехудожньої) літератури для дорослих.

До складу експертних рад включаються (за їхньою згодою) фахівці бібліотечної справи, установ у сфері культури, книгорозповсюдження, інших креативних індустрій, літературознавці, літературні критики, книжкові оглядачі, громадські діячі, журналісти, освітяни, науковці, чия публічна активність добре відома в Україні, а кваліфікація й професійний досвід дозволяють якісно оцінити літературу,  які мають:

  • вищу освіту  не нижче першого (бакалаврського) рівня;
  • досвід у книжковій та дотичних до неї сферах;
  • досвід участі в експертних радах, комісіях, журі тощо;
  • досвід оцінювання проєктів або програм у сфері культури та креативних індустрій, у тому числі книжкових проєктів;
  • володіння українською мовою;
  • бездоганна ділова репутація.

Експертами не можуть бути штатні працівники Інституту, а також особи:

які мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

які за рішенням суду визначені недієздатними або дієздатність яких обмежена;

стосовно яких Законом України «Про запобігання корупції» встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, та/або особи, які мають конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та/або які притягалися до відповідальності за корупційні правопорушення.

Кожна експертна рада утворюється у складі не менше 10 (десяти) осіб.

Строк повноважень кожної експертної ради становить 2 (два) роки.

Одна й та сама особа може бути включена до складу лише 1 (однієї) експертної ради.

Висування кандидатів з метою участі у конкурсі з добору експертів відбувається шляхом самовисування.

Для участі в конкурсі кандидат до складу відповідноїекспертної ради подає до Інституту такі документи:

1) заяву про включення до складу експертної ради за формою згідно з додатком 1;

2) рекомендаційний лист від профільної інституції (за бажанням) на офіційному бланку (за наявності) профільної інституції у сфері культури, освіти, науки чи комунікацій;

3) згоду на обробку персональних даних за формою згідно з додатком 2;

4) копію документа, що посвідчує особу кандидата;

5) біографічну довідку (фахове резюме) кандидата за формою згідно з додатком 3;

6) копію документа про вищу освіту;

7) заяву про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів за формою згідно з додатком 4.

Кандидати відповідають за достовірність поданої інформації про себе.

Кандидати подають (надсилають) до Інституту зазначені вище документи (заповнені та підписані) у сканованому вигляді (формат PDF) на електронну пошту [email protected]одним електронним листом, кожен документ окремим файлом.

Інститут приймає документи з 28 січня до 10 лютого 2022 року (включно)  у робочі дні.

Документи, подані кандидатом після завершення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються.

У строк до 22 лютого 2022 року директором Інституту буде сформовано та затверджено персональний склад експертних рад за відповідними тематичними напрямами

Затверджений персональний склад експертних рад за відповідними тематичними напрямамибуде оприлюднено на офіційному вебсайті Інституту наступного дня після завершення роботи експертних рад (останнього засідання експертних рад).

ВАЖЛИВО! Кожному члену експертних рад необхідно мати електронний підпис для роботи в персональному кабінеті експерта з використанням програмного забезпечення та підписання індивідуальної оціночної відомості.

Члени експертних рад виконують свої повноваження на громадських засадах.

Відповідальний за приймання та опрацювання документів від кандидатів Власик Ірина Григорівна, провідний фахівець відділу підтримки бібліотек та книговидання, секретар комісії з проведення конкурсного добору експертів державної установи «Український інститут книги», електронна адреса: [email protected],телефон для довідок: (044) 290-05-09.