Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Міжнародний проєкт #МояВійна: правду про війну в Україні відтепер можна дізнаватись 74 мовами

Наразі увага всього світу прикута до України. Саме там відбуваються події, які визначать подальшу історію людства. Хто переможе: Україна чи росія, Демократичний Світ або Тоталітарний Режим, Добро чи Зло? 

Відтепер, кожен громадянин будь-якої країни зможе особисто слідкувати за перебігом російсько-української війни, отримуючи правдиву інформацію безпосередньо від тисяч українців, які стали свідками трагічних, але, водночас, героїчних подій. 

Міжнародний проєкт #Моявійна – це «живий щоденник» реальних історій про війну, які пишуть звичайні українці, що вимушено опинились в епіцентрі подій. 

Протягом короткого часу на порталі проєкту вже з’явились понад 2 700 історій, які зібрали понад 4 млн. переглядів. 

«Наразі свідками війни вже стали мільйони українців і та реальність, з якою зараз стикаються жителі України – є не тільки доказом агресії російської федерації, а й доказом злочинів проти людства та гуманності. Зараз ми знаходимося на передовій, і захищаємо не тільки нашу країну, а й весь цивілізований світ, кожного громадянина демократичних країн. Ми ділимось зі світом тим, що переживаємо та відчуваємо. Кожна історія українців має бути почута. Ми закликаємо кожного громадянина цивілізованого світу стати на сторону Добра, у боротьбі проти Зла», –  зазначив Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики України. 

На платформі #Моявійна, окрім реальних історій українців, є відео та фото, які наочно демонструють, що відбувається наразі на території України.  

«Усі, хто розміщує будь-які матеріали на платформі проходять модерацію перед тим, як історія стане доступною. Це передбачено, аби інші користувачі платформи були впевнені, що це написали реальні люди» – розповіла Марія Богуслав, Виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти. 

Проєкт ініціювали: Міністерство культури та інформаційної політики України, Асоціація інноваційної та цифрової освіти і компанія «Totonis». 

 

ENG:

 International project #MyWar: The truth about the war in Ukraine now is available in 74 languages  

The whole world’s attention is focused on Ukraine now, where those events that will determine the future humankindhistorytake place. 

Who will win: Ukraine or Russia, the Democratic World or the Totalitarian Regime, Good or Evil? 

From now on, every citizen of any country can monitor the course of the Russian-Ukrainian war personally, receiving truthful information directly from thousands of Ukrainians who bacame witnesses of tragic but at the same time heroic actions. 

International Project #MyWar was launched – this is “Living Diary” of real stories about the war written by ordinary Ukrainians who were forced to be at the epicenter of events. 

In a short time, more than 2,700 stories have already appeared on the Project portal that garnered more than 4 million views. 

The project was initiated by: Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine, Association of Innovative and Digital Education and Totonis Company. 

“Now, millions of Ukrainians have witnessed the war. That reality the people of Ukraine are facing now is not only proof of the aggression of the russian federation, but also proof of crimes against humanity. Now we are at the forefront and we are defending not only our country, but the entire civilized world, every citizen of democratic countries.  We share our experience and feelings with the world. Every story of Ukrainians must be heard. We appeal to every citizen of the civilized world to take the side of Good in the fight against Evil,” Oleksandr Tkachenko, Minister of Culture and Information Policy of Ukraine said. 

In addition to real stories of Ukrainians, there are videos and photos on the #MyWar platform that clearly demonstrate what is happening in Ukraine. 

“Everyone who posts any material on the platform is moderated before the story will be available. This was implemented so that other users of the platform can be sure that stories werewritten by real people,” told Mariya Boguslav, Executive Director of the Association for Innovative and Digital Education. 

 

Вас може зацікавити

УІК оголосив конкурс культурно-мистецьких проєктів, спрямованих на організацію та проведення заходів з промоції читання

УІК оголосив конкурс культурно-мистецьких проєктів, спрямованих на організацію та проведення заходів з промоції читання

Україна та США підписали двосторонню безпекову угоду 

Україна та США підписали двосторонню безпекову угоду