Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

МКІП оголошує конкурс на здобуття премії імені Леся Курбаса у 2021 році

Премія імені Леся Курбаса (далі – Премія) присуджується професійним театральним режисерам за вагомий внесок у розвиток сучасного театрального мистецтва України.

Премія присуджується громадянам України на конкурсних засадах.

Грошова винагорода до Премії у розмірі двадцять тисяч гривень виплачується за рахунок коштів, передбачених на цю мету у Державному бюджеті України Міністерству культури та інформаційної політики України (далі – МКІП).

Висування театральних постановок на здобуття Премії у 2021 році проводиться з 30 листопада 2020 року. 

На здобуття Премії висувається театральна постановка, прем’єра якої відбулася у 2020 році. 

Премія присуджується режисерам (далі – претенденти) за театральну постановку за такими критеріями:

 • художній пошук;
 • новаторський характер;
 • європейський контекст; 
 • сценічний експеримент.

На здобуття Премії не висуваються театральні постановки, які вже були відзначені Премією.

Премія не присуджується повторно.

Премія не присуджується посмертно. 

Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносяться театрами усіх форм власності, Національною спілкою театральних діячів України, іншими творчими спілками, а також громадськими об’єднаннями, які діють у галузі театрального мистецтва, Національною академією мистецтв України, вищими навчальними закладами культури і мистецтва.

За достовірність поданої інформації відповідають керівники підприємств, установ, організацій, які подали клопотання щодо претендента на здобуття Премії, та претенденти. 

На здобуття Премії до 30 грудня 2020  року до МКІП  подаються:

 • клопотання про присудження Премії за підписом керівника установи, підприємства, закладу, творчої спілки, громадського об’єднання, що рекомендує претендента;
 • письмова згода претендента на висування його театральної постановки на здобуття Премії та на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • інформаційна довідка про претендента (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформація про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, місце роботи, наявність державних нагород, контактний номер телефону та адреса електронної пошти чи інший засіб зв’язку);
 • творча характеристика претендента за підписом керівника установи, підприємства, закладу, творчої спілки, громадського об’єднання, що рекомендує претендента;
 • копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • копії документів про освіту;
 • цифровий відеозапис театральної постановки, що висувається на здобуття Премії, фото, друкована продукція;
 • ксерокопії публікацій, відгуків у засобах масової інформації на представлену театральну постановку (за наявності). 

У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним у пункті 3 цього розділу, а також поданих після закінчення строку, встановленого для їх подання, такі документи розгляду не підлягають та повертаються із зазначенням причини їх повернення.

У разі усунення недоліків документи можуть бути подані повторно до визначеної в оголошенні про проведення конкурсу дати. 

Контактні дані: Логінова Вікторія Михайлівна, тел.: (044) 234-63-88, e-mail: [email protected].

Вас може зацікавити

Українська молодь вже цьогоріч отримає книжкові сертифікати

Українська молодь вже цьогоріч отримає книжкові сертифікати

Понад 1000 фахівців сфери культури та медіа взяли участь у вебінарах МКІП щодо Довідника безбар’єрності

Понад 1000 фахівців сфери культури та медіа взяли участь у вебінарах МКІП щодо Довідника безбар’єрності