Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

МКІП підтримає перенесення могили Ватутіна, коли отримає весь пакет документів від КМДА

МКІП вважає доцільним перенесення могили військового діяча генерала армії, Героя Радянського Союзу М.Ф. Ватутіна  з Маріїнського парку в інше місце. 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про охорону культурної спадщини», надання дозволу на переміщення (перенесення) пам’яток культурної спадщини національного значення належить до повноважень Кабінету Міністрів України. Відповідне подання готується Міністерством культури та інформаційної політики України. З метою його підготовки до Міністерства необхідно надати пакет документів від Київської міської влади. 

Станом на 10 лютого 2023 року запиту щодо вилучення пам’ятки з Державного реєстру чи її переміщення (перенесення) на адресу МКІП не надходило. Але щойно МКІП отримає документи, в якнайкшвидший спосіб запустить процес.

Документи, необхідні для подання до КМУ:

 • протокол (витяг з протоколу) Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини органу охорони культурної спадщини Київської міської військової  адміністрації за результатами розгляду порушеного питання,
 • обґрунтування неможливості збереження пам’ятки на місці або обґрунтування необхідності її перенесення,
 • копію облікової документації на пам’ятку,
 • акт огляду технічного стану пам’ятки,
 • копію науково-проектної документації на перенесення пам’ятки,
 • матеріали фіксації пам’ятки,
 • фотофіксацію місця, куди планується перенести пам’ятку,
 • передпроектні пропозиції,
 • копію рішення органу місцевого самоврядування щодо перенесення пам’ятки, а також документ, що засвідчує згоду на перенесення (переміщення) пам’ятки її власника або уповноваженого ним органу (особи) та власника (користувача) земельної ділянки або уповноваженого ним органу (особи), на яку планується перенести (перемістити) пам’ятку.

Могила військового діяча генерала армії Героя Радянського Союзу М.Ф. Ватутіна є пам’яткою історії національного значення, охоронний номер 260019-Н, занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (надалі – Реєстр) Постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 928.

Перепоховання останків померлих, воїнів із братських і одиночних могил здійснюється з дотриманням вимог законів України “Про охорону культурної спадщини” та “Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років”. Дозвіл на здійснення ексгумації та перепоховання надає Державна міжвідомча комісія у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій, відповідно до Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09 червня 2006 р. №193 «Про затвердження Тимчасового порядку здійснення на території України пошуку, ексгумації та перепоховання останків осіб, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, і впорядкування місць їх поховання»  та постанови Кабінету Міністрів України від 02 серпня 1996 р. №897 «Про Державну міжвідомчу комісію у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій», на підставі письмового клопотання спеціалізованого підприємства.

Обов’язковою  підставою  для ексгумації та перепоховання останків  полеглих  осіб  має  бути  Акт  про  встановлення  місця поховання  та письмове клопотання до Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій при Кабінеті Міністрів України (далі – Державна комісія) з обґрунтуванням   потреби та зазначенням  місця майбутнього перепоховання, а також інформації щодо джерел фінансування заходів з ексгумації та перепоховання останків полеглих осіб.

Акт про ексгумацію останків полеглих осіб складається особою,  уповноваженою спеціалізованим підприємством, що є виконавцем  ексгумації згідно з вимогами Порядку, за участю осіб,  уповноважених відповідним органом виконавчої влади або за згодою органу місцевого самоврядування.

Акт про ексгумацію останків полеглих осіб підписується особою,  відповідальною за виконання ексгумації, уповноваженими представниками органу  виконавчої влади або за згодою органу місцевогосамоврядування   та   затверджується   відповідальним секретарем Державної комісії.

Відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» пам’ятки, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця. Переміщення (перенесення) пам’ятки на інше місце допускається як виняток у випадках, коли неможливо зберегти пам’ятку на місці, за умови проведення комплексу наукових досліджень з вивчення та фіксації пам’ятки (обміри, фотофіксація тощо).

Відповідно до статті 4 зазначеного Закону, надання дозволу на переміщення (перенесення) пам’яток культурної спадщини національного значення належить до повноважень Кабінету Міністрів України. Відповідне подання готується Міністерством культури та інформаційної політики України (МКІП).

Процедура вилучення пам’ятки з Реєстру передбачена Порядком обліку об’єктів культурної спадщини, затвердженим наказом Міністерства культури України від 11 березня 2013 р. № 158, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2013 р. за № 528/23060 (у редакції наказу Міністерства культури України від 27 червня 2019 р. № 501) (далі- Порядок).

 Для порушення розгляду питання вилучення пам’ятки з Реєстру Ініціатором (в даному випадку – Київською міською військовою адміністрацією) подаються Мінкультури такі документи:

 • подання про вилучення пам’ятки з Реєстру за встановленою Порядком формою, засвідчене підписом керівника установи, організації, що виступає Ініціатором;
 • фотофіксація пам’ятки та її території, втрачених чи пошкоджених цінних (характерних) елементів об’єкта – предмета охорони пам’ятки, що становлять його історико-культурну цінність, на підставі якої цей об’єкт визнаний пам’яткою, з відображенням дати фіксації не більше трьох місяців до дати подання Мінкультури;
 • копія охоронного договору на пам’ятку;
 • документи, що підтверджують вжиття заходів реагування на порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини (у разі наявності);
 • документи, що підтверджують повідомлення правоохоронним органам про злочин (у разі наявності);
 • акт огляду пам’ятки та її території за формою, наведеною у додатку 8 до цього Порядку, засвідчений підписом керівника Ініціатора, власником об’єкта культурної спадщини або уповноваженого(ної) ним органу (особи), представником(ами) органу(ів) охорони культурної спадщини, повноваження якого(их) поширюється на територію розміщення відповідної пам’ятки, та особою, що має науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук або доктора наук) за спеціальністю «музеєзнавство, пам’яткознавство» або таких наук: історії – для археологічних, історичних об’єктів та об’єктів науки і техніки.

До акта огляду пам’ятки та її території додаються документи, що підтверджують науковий ступінь осіб, що його підписали.

У разі відсутності підпису представника органу охорони культурної спадщини або власника об’єкта культурної спадщини або уповноваженого(ної) ним органу (особи) на акті огляду пам’ятки та її території має бути відмітка про причини їх відсутності. До акта в цьому разі додаються матеріали, що підтверджують факт запрошення органу охорони культурної спадщини або власника об’єкта культурної спадщини або уповноваженого(ної) ним органу (особи) для складання акта із зазначенням часу та місця, надісланого рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

В будь-якому випадку підкреслюємо, що рішення щодо пам’ятки національного значення стосовно вилучення її з Реєстру або переміщення (перенесення) приймається Кабінетом Міністрів України

Вас може зацікавити

Ростислав Карандєєв зустрівся з Послом Королівства Нідерланди в Україні Єннесом де Молом

Ростислав Карандєєв зустрівся з Послом Королівства Нідерланди в Україні Єннесом де Молом

«1000-ліття європейської історії та культури»: в Києво-Печерській лаврі відбулись урочистості з нагоди 70-річчя вступу України до ЮНЕСКО

«1000-ліття європейської історії та культури»: в Києво-Печерській лаврі відбулись урочистості з нагоди 70-річчя вступу України до ЮНЕСКО