Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Мистецька освіта в Україні: естетичне вдосконалення особистості через розкриття творчого потенціалу

Мистецька освіта: суть та складові.

Мистецька освіта –  це галузь освіти, що зосереджена на вивченні та розвитку мистецтва у всіх його проявах. Вона містить не лише формальне навчання в мистецьких школах чи університетах, а й навчання в мистецьких студіях, курси, майстер-класи та інші форми навчання поза стандартною освітньою системою.

Метою мистецької освіти є розвиток творчих здібностей, креативності, естетичного смаку та емоційного інтелекту учнів та студентів. Вона сприяє формуванню особистості, що може виражати себе через різноманітні види мистецтва, розуміти й оцінювати культурні цінності та сприймати світ через призму художнього сприйняття. В умовах сучасного світу, в період реорганізації системи виховання та освітньої сфери, яке наразі знаходиться в найактивнішій фазі, культурно-мистецька освіта безпосередньо відіграє важливу роль у формуванні високоморальної та розвиненої творчої особистості. 

Мистецька освіта може бути доступна на різних рівнях: від початкового навчання для дітей до вищої професійної підготовки митців. Ці етапи охоплюють:

 • початкову мистецьку освіту;
 • профільну мистецьку освіту;
 • фахову передвищу мистецьку освіту;
 • вищу мистецьку освіту.

Для відбору студентів на навчання в спеціалізованих вищих навчальних закладах, таких як: академії мистецтв, консерваторії, театральні університети тощо – проводяться творчі конкурси. Вони можуть містити відбіркові випробування, портфоліо, конкурсні виступи або інші форми оцінювання. Конкурс до ЗВО, підпорядкованих МКІП у 2023 році за спеціальностями становив: 

 • Дизайн – 11 чол. на місце; 
 • Образотворче м-во, декоративне м-во, реставрація – 4,5 чол. на місце; 
 • музичне мистецтво – 2 чол. на місце; 
 • Аудіовізуальне мистецтво та виробництво – 3 чол. на місце; 
 • Сценічне мистецтво – 3 чол. на місце.

У сфері мистецької освіти також існує багато різноманітних конкурсів, які допомагають студентам та молодим талантам продемонструвати свої здібності, отримати визнання та підтримку для свого розвитку й поза межами навчальних закладів. 

Серед них:

Мистецькі конкурси та фестивалі: Ці події можуть містити конкурси музики, танцю, образотворчого мистецтва, театру та інших видів мистецтва. Учасники демонструють свої навички перед журі та аудиторією з метою отримати призи, стипендії або інше визнання.

Міжнародні конкурси та фестивалі: Ці заходи привертають увагу молодих талантів з різних країн і дають їм можливість порівняти свої здібності з іншими митцями з усього світу. Вони можуть мати різні формати, від концертних виступів до візуального мистецтва.

Регулювання мистецької освіти: аналіз нормативно-правового середовища та мапа закладів вищої освіти мистецького спрямування.

Мистецька освіта відіграє ключову роль у розвитку творчих потенціалів молодого покоління. Цей важливий аспект спеціалізованої освіти регулюється рядом нормативно-правових актів, що визначають стандарти якості та особливості організації мистецької освіти в Україні. 

Серед них, зокрема:

 • Закон України “Про освіту”: Цей закон визначає загальні принципи організації освіти в Україні, включаючи мистецьку освіту.
 • Закони України “Про вищу освіту”, “Про фахову передвищу освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, які теж регулюють діяльність у сфері мистецької освіти. 
 • Постанови КМУ: “Затвердження Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні”, “Про затвердження положення про фаховий мистецький коледж”, “Про затвердження положення про мистецький ліцей”.
 • Наказ Міністерства культури України “Про затвердження положення про мистецьку школу” та інші НПА, які регулюють діяльність у сфері мистецької освіти на різних її рівнях.
 • Стандарти вищої та фахової передвищої освіти  (за спеціальностями галузі знань 02 Культура і мистецтво) та Стандарт профільної музичної освіти, яка здобувається одночасно з повною загальною середньою освітою.
 • Закон України “Про культуру”: Визначає загальні принципи культурної політики в Україні, включаючи підтримку мистецтва та культурних програм.
 • Стратегія розвитку освіти в Україні до 2030 року: Документ, який визначає стратегічні цілі та завдання в галузі освіти, включаючи мистецьку освіту.

Ці нормативно-правові акти визначають стандарти, процедури та вимоги до мистецької освіти в Україні, що сприяє розвитку цієї галузі та забезпечує якість навчання у мистецьких закладах.

Наразі за даними Osvita.ua в Україні функціонує 141 ЗВО, що надає вищу мистецьку освіту. Галузь знань «Культура і мистецтво», до якої відноситься мистецька освіта, передбачає навчання за наступними спеціальностями: аудіовізуальне мистецтво та виробництво, дизайн, образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, хореографія, музичне мистецтво, сценічне мистецтво. 

Вплив мистецької освіти на розвиток особистості та соціуму загалом.

Мистецтво завжди відігравало важливу роль в житті та розвитку людей. Адже саме воно визначається можливістю транслювати внутрішні процеси особистості, розкриваючи складний комплекс її свідомих і несвідомих реакцій. Григорій Сковорода казав: “Мистецтво не розвага, а шлях до пробудження живої думки”.

Бажання взаємодіяти з мистецтвом виникає з прагнення людини духовно осмислити світ, як внутрішній, так і зовнішній, пройти процес усвідомлення власного “Я” через усвідомлення світу. Під впливом художніх образів прості почуття перетворюються на естетичні, етичні та гуманні. Таким чином, мистецтво відзначається тим, що воно вимагає від того хто сприймає здатності відчути красу твору та розуміти його художній зміст.

Естетичне виховання, як один з наслідків мистецької освіти, завжди визнавалося важливою частиною формування особистості, і предмети мистецтва вважаються ключовими для цього процесу. Вплив мистецтва розповсюджується на організацію життєдіяльності: воно активно стимулює внутрішні духовні реакції, сприяє активному співпереживанню та взаєморозумінню, що підтверджує дослідження Х.Л. Стакі та Дж. Нобеля – “Зв’язок між мистецтвом, зціленням і громадським здоров’ям” – опубліковане Національним центром біотехнологічної інформації США.

Таким чином мистецька освіта сприяє розвитку особистості, впливаючи на її естетичне вдосконалення та розширення світогляду. Це сприяє не лише особистісному зростанню, а й збагаченню культурного середовища суспільства, створюючи нові цінності та піднімаючи якість життя. Мистецька освіта сприяє розвитку креативності, уяви та критичного мислення. Вона надає людині можливість розкрити свій творчий потенціал і знаходити нові, нестандартні рішення у різних сферах життя. Мистецтво стимулює самовираження та внутрішній розвиток, допомагаючи зберегти емоційну стійкість та гармонію в сучасному світі. Мистецтво зближує людей, стимулює інновації та сприяє розвитку толерантності та взаєморозуміння. Важливість мистецької освіти полягає в тому, що вона формує гармонійну, творчу та свідому особистість, здатну вносити позитивні зміни у світ.

Вас може зацікавити

Верховна Рада України прийняла зміни до законодавства, що визначають діяльність Національного музею Голодомору-геноциду

Верховна Рада України прийняла зміни до законодавства, що визначають діяльність Національного музею Голодомору-геноциду

У Києві відбулося засідання Ради з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС

У Києві відбулося засідання Ради з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС