Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

У Стокгольмі відкрилася унікальна фотовиставка про наслідки російської окупації Київської області

Національний архів Швеції спільно з Королівською бібліотекою в Стокгольмі представив фотовиставку «ВІЙНА: фотодокументація з північних околиць Києва у період з 5 до 16 квітня 2022 року». 

Експозиція налічує 36 світлин Київської області після звільнення регіону від російських окупантів. Представлені фотографії – частина колекції музейних артефактів, яку формує команда музейників Національного музею історії України у Другій світовій війні.

На відкритті виставки були присутні Міністерка освіти та науки Швеції Анна Екстрьом, посол України у Швеції Андрій Плахотнюк та Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, який приєднався до презентації онлайн.

«Зібрати, зберегти і презентувати світові свідчення та артефакти російсько-української війни – основна місія Музею війни сьогодні. Саме такою її бачить Міністерство культури та інформаційної політики України, яке докладає надзвичайних зусиль, щоб захистити культурну спадщину, зібрати й зберегти інформацію», – зазначив Олександр Ткаченко.

Національний архів Швеції також виставив оригінали листа Короля Швеції Карла ХІІ (14 вересня 1711 року) з інструкціями своєму послу у Константинополі Томасу Функу обстоювати інтереси України як незалежної держави, карти України з кордонами 1648 року авторства Гійома Левассера де Боплана та копію латиномовної Конституції Пилипа Орлика (1710). На виставці також експонуються портрети українських Гетьманів Пилипа Орлика та Івана Мазепи авторства української художниці Наталії Павлусенко.

ENG:

A unique photo exhibition about the consequences of the russian occupation of Kyiv region has been opened in Stockholm

The National Archives of Sweden together with the Royal Library in Stockholm presented a photo exhibition “WAR: photo documentation from the northern outskirts of Kyiv in the period from 5 to 16 April 2022.”

The exposition includes 36 photos of  Kyiv region after the liberation of the region from the russian occupiers. The presented photos are a part of the collection of museum artifacts formed by the team of museum workers of the National Museum of History of Ukraine in the Second World War.

The opening of the exhibition was attended by the Minister of Education and Science of Sweden Anna Ekström, the Ambassador of Ukraine to Sweden Andriy Plakhotniuk and the Minister of Culture and Information Policy of Ukraine Oleksandr Tkachenko, who joined the opening ceremony online.

“The main mission of the Museum of War today is to collect, preserve and present world evidences and artifacts of the russian-Ukrainian war. This is how the Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine sees it, which is making extraordinary efforts to protect cultural heritage, collect and preserve information, “said Oleksandr Tkachenko.

The Swedish National Archives also exhibited the originals of a letter from King Charles XII of Sweden (September 14, 1711) instructing his ambassador to Constantinople, Thomas Funk, to defend Ukraine’s interests as an independent state, a map of Ukraine with borders in 1648 by Guillaume Levasseur de Beauplan  and a copy of the Constitution of Pylyp Orlyk in Latin. The exhibition also features portraits of Ukrainian Hetmans Pylyp Orlyk and Ivan Mazepa by Ukrainian artist Natalia Pavlusenko.

Вас може зацікавити

Анастасія Бондар взяла участь у дискусії про українську культурну спадщину в рамках Ukraine Recovery Conference — 2024

Анастасія Бондар взяла участь у дискусії про українську культурну спадщину в рамках Ukraine Recovery Conference — 2024

«Мистецька фортеця»: у Харкові відбулись концерти квартету баяністів «Rizol Quartet»

«Мистецька фортеця»: у Харкові відбулись концерти квартету баяністів «Rizol Quartet»