Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Значення мистецької освіти в сучасному світі: особливості навчання, вплив на здобувачів та її зв’язок з культурною дипломатією 

Мистецтво

Мистецька освіта – це галузь освіти, що спрямована на розвиток творчих та художніх здібностей учнів та студентів. Один з головних принципів мистецької освіти – це підтримка творчості. Вона сприяє розвитку уяви та здатності до творчості, розширенню горизонтів мислення та здатності до рішення нетрадиційних завдань. Учні та студенти, які займаються мистецтвом, навчаються бачити світ навколо себе по-іншому, що може позитивно вплинути на їхнє мислення та підготувати їх до розв’язання складних завдань у різних сферах життя.

Крім того, мистецька освіта може допомогти у формуванні різних навичок, таких як: креативне мислення, робота в команді, здатність до самовираження та здатність до аналізу та оцінки власної роботи. Ці вміння є корисними для будь-якої професії, а не лише для тих, які пов’язані з мистецтвом та дизайном. Мистецька освіта має прямий вплив не лише на розвиток різноманітних навичок, а й на розвиток людського мозку загалом. До прикладу – американські вчені з Гарвардської медичної школи провели дослідження методом МРТ, під час якого виявили зв’язок музичної освіти та рівня розвитку виконавчих функцій мозку людини. За допомогою МРТ-зображень дослідники виявили підвищену активність у префронтальних областях кори головного мозку в людей з музичною освітою. Саме це забезпечує якісну обробку інформації та здатність швидко перемикатися з однієї задачі на іншу. 

Мистецька освіта в Україні наразі сформувалась у чітку систему, що за горизонталлю охоплює всі освітні сфери (загальна, позашкільна, професійна й спеціалізована), а за вертикаллю – усі рівні: дошкілля, школа, вища школа, післядипломна освіта. Мистецька освіта допомагає формувати особистість, яка стає об’єктом творення культури в нашому суспільстві.

У загальній системі всебічного розвитку особистості мистецька освіта займає важливе місце, вирішуючи, насамперед, завдання формування естетичного ставлення до життя, до праці, до природи, до мистецтва; виховання здатності розуміти і сприймати прекрасне; вироблення загальноприйнятих норм поведінки та загальнолюдських якостей. Мистецька освіта передбачає набуття особою естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі мистецької діяльності, комплексу професійних компетентностей та спрямована на художньо-творчу самореалізацію особистості і отримання кваліфікацій у різних видах мистецтва. Тобто, мистецька освіта, з одного боку, сприяє відродженню культурних традицій, а з іншого – забезпечує розвиток загальної культури молодого покоління і привчає до мистецтва. 

З  середини  1990-х  років  українське мистецтво  стало  частиною  європейського  культурного  простору.  Вивчення, осмислення та адаптація європейського досвіду інноваційного мистецтва, що стає доступним у процесі євроінтеграції, може відчутно збагатити реальність сучасного культурно-мистецького життя та педагогіки в Україні. Важливо  відзначити,  що  українська  мистецтвознавча  педагогіка виступає  як  невід’ємна  частина  загальноєвропейської  освіти  та  в  наш  час активно впроваджує найновіші міжнародні тенденції в галузі освіти, зокрема в сфері  дистанційного  навчання,  що  стало  особливо  актуальним  під  час карантинних обмежень та воєнного стану.

Професійна мистецька освіта та культурна дипломатія.

Мистецька освіта виступає каталізатором для розвитку культурної дипломатії, навчаючи учнів і студентів виявляти та розуміти різноманітні культурні контексти та традиції. Вона сприяє формуванню відкритого світогляду, вмінню адаптуватися до різних культурних середовищ та шукає нові шляхи для співпраці та взаєморозуміння між народами.

Американський політолог М. Каммінгс називає культурну дипломатію обміном ідеями, інформацією, цінностями, переконаннями та іншими аспектами культури з метою зміцнення взаєморозуміння. Єжи Онух, практикуючий культурний дипломат, екс-директор Польського Інституту в Україні і США вважає, що “культурна дипломатія — це продаж іміджу країни засобами культури”.

Мистецтво є тим, що об’єднує людей незалежно від культурних, мовних чи політичних відмінностей. Воно створює мости між різними культурами, сприяючи взаємному навчанню та взаєморозумінню. Через мистецтво відбувається обмін ідеями та цінностями, що сприяє зміцненню відносин між країнами та побудові дружніх та ефективних відносин. До питань культурної дипломатії звертаються філософи, соціологи, культурологи, мистецтвознавці, історики, лінгвісти, фахівці-міжнародники. Цінність мистецтва стає важливим аргументом суб’єктності в міжнародних відносинах. Тому до налагодження відносин між країнами залучають уже не лише політиків, дипломатів чи спеціалістів з питань культури, а культуртрегерів, арт-менеджерів, які формують сталий суспільний попит на культурні громадські ініціативи. Розвиток мистецької освіти безпосередньо пов’язаний з розвитком культурної дипломатії та збільшенням потенціалу до презентації України на міжнародному культурному майданчику. В умовах сучасності, майбутні митці, що готуються до своєї професійної діяльності у мистецьких закладах вищої освіти, стануть не лише частиною української мистецької спільноти, а й культурними представниками нашої країни в різноманітних міжнародних контекстах.    

Тому мистецькі заклади вищої освіти відіграють провідну роль у становленні та формуванні національної мистецької школи України та є відображенням її мистецького життя загалом. Найважливішим завданням сучасної освіти в мистецьких закладах такого типу є формування й розвиток особистості, здатної до творчої діяльності. Важливим є те, що студенти мистецьких спеціальностей повинні не тільки володіти художніми, мистецтвознавчими, графічними, музичними чи хореографічними знаннями, а й розвивати якості, необхідні для максимальної реалізації творчого потенціалу, адже мистецька освіта — це інструмент, який сприяє розвитку людських ресурсів, необхідних для використання їхнього цінного культурного капіталу. 

Мистецька освіта визнана у всьому світі однією з основних у відновленні якісної освіти. Основними поточними стратегіями в цій галузі є забезпечення доступності мистецької освіти та її високої якості шляхом розроблення сучасних освітніх стандартів з дотриманням традиційних методик. Саме традиційні  принципи  навчання  мистецтву  із  застосуванням  сучасних  практик дають змогу вирішити соціальні та культурно-мистецькі проблеми, які стоять перед сучасним суспільством. Тому без традицій та досвіду видатних діячів мистецтва у мистецькій освіті — навчання студентів професійної майстерності є неможливим. Сьогодні  вітчизняна  мистецька  освіта є однією з небагатьох  галузей, що має відкритий доступ в європейський та світовий освітній і професійний простір. Легалізуючи дипломи при виїзді за кордон з метою працевлаштування, фахівці, які пройшли мистецько-виконавчу підготовку в мистецьких закладах вищої освіти в Україні, користуються попитом у  мистецьких колективах  європейських університетів, консерваторіях та коледжах.

Мистецькі професії є невід’ємною складовою культурного життя суспільства, а їхнє значення постійно зростає у сучасному світі. Художники, дизайнери, архітектори та інші митці створюють нові образи, ідеї та концепції, які впливають на наше сприйняття світу та збагачують культурну спадщину суспільства й позитивно впливають на побудову культурних стосунків з іншими країнами та народами.

Мистецтво та культурна дипломатія стають все більш взаємопов’язаними в контексті сучасного світу, де міжнародні відносини та взаємодія між культурами відіграють ключову роль у побудові миру та взаєморозуміння. Мистецтво є могутнім засобом комунікації, який перетворює грані міжкультурного діалогу в творчий процес, сприяючи обміну ідеями, цінностями та емоціями.

Вас може зацікавити

У Києво-Печерській лаврі молились за оборонців Маріуполя, що вже два роки перебувають в російському полоні

У Києво-Печерській лаврі молились за оборонців Маріуполя, що вже два роки перебувають в російському полоні

УІК оголосив перелік переможців конкурсу проєктів, спрямованих на організацію і проведення заходів з промоції читання

УІК оголосив перелік переможців конкурсу проєктів, спрямованих на організацію і проведення заходів з промоції читання