Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Міністерство культури та інформаційної політики України оголошує конкурс на здобуття премії імені Б. М. Лятошинського у 2022 році

Міністерство культури та інформаційної політики України оголошує конкурс на здобуття премії імені Б. М. Лятошинського у 2022 році

01 жовтня 2021 року

Премія імені Б. М. Лятошинського (далі – Премія) присуджується щороку у січні професійним композиторам за видатні досягнення у сфері професійної композиторської творчості. 

Премія присуджується громадянам України. 

Щороку присуджується лише одна Премія у розмірі 20,0 тисяч гривень.

Премія присуджується композиторам (далі – претенденти) за такими напрямами:

 • за окремий твір;
 • за творчий доробок претендента у певному жанрі (симфонічний, хоровий, оперний, камерний тощо);
 • за творчі досягнення протягом останніх п’яти років.

Претендент може брати участь у конкурсі на здобуття Премії тільки в одному із зазначених напрямів.

На здобуття Премії висуваються завершені музичні твори у жанрі академічного музичного мистецтва, які були написані та оприлюднені (виконані) протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за місяць до їх висунення на здобуття Премії (зазначити рік описання та оприлюднення).

На здобуття Премії не висуваються твори, які вже були відзначені Премією або іншими преміями, державними нагородами.

Премія не присуджується посмертно.

Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносяться творчими спілками, вищими навчальними закладами культури і мистецтва, театрально-видовищними закладами, мистецькими колективами.

На здобуття Премії до 01 грудня2021 рокувключно) до Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти (вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001) подаються:

 • клопотання про присудження Премії за зразком, наведеним у додатку до цього Положення; 
 • письмова згода претендента на висування його музичного твору/концертної програми на здобуття Премії та згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • інформаційна довідка про претендента (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформація про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, місце роботи, наявність державних нагород, контактний номер телефону та адреса електронної пошти чи інший засіб зв’язку) за підписом керівника підприємства, установи, організації, які рекомендують претендента;
 • творча характеристика претендента за підписом керівника підприємства, установи, організації, що рекомендує претендента;
 • копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • копії документів про освіту;
 • партитура твору із зазначенням дати створення та оприлюднення;
 • аудіо-/відеозаписи твору, концертної програми;
 • ксерокопії публікацій/відгуків у засобах масової інформації на представлений твір, концертну програму та рецензії (за наявності).

У разі невідповідності поданих документів вищезазначеним вимогам, а також якщо їх подано після 01 грудня 2021 року, такі документи розгляду не підлягають та повертаються із зазначенням причини повернення.

У разі усунення недоліків документи може бути подано Держмистецтв повторно до 01 грудня 2021 року.

Контактні дані: [email protected]; [email protected]; (044) 202-13-90 Альберт Саприкін.

Положення про премію імені Б. М. Лятошинського можна переглянути за посиланням