Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Міністерство культури та інформаційної політики України уповноважило заклади вищої та фахової передвищої освіти забезпечувати функціонування освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.05.2016   № 560 «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 р. за  № 795/28925 та наказу Міністерства освіти і науки України від 21.06.2016 № 697 «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 р. за № 907/29037 Міністерство культури та інформаційної політики України наказами від 21.04.2020 № 1665 та від 21.04.2020 № 1666 уповноважило заклади вищої та фахової передвищої освіти, що належать до сфери управління МКІП, забезпечувати функціонування освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас -Україна».

Зокрема, зазначеними наказами доручено керівникам закладів вищої освіти:

  • організувати роботу освітніх центрів «Крим-Україна», «Донбас-Україна»
  • внести відповідні зміни до правил прийому закладу;
  • забезпечити розміщення інформації про створення освітнього центру, графік роботи, правила прийому та встановлені квоти прийому осіб, яким надано таке право Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян на правовий режим на тимчасово окупованій території України», на вебсайті закладу вищої освіти. 

Перелік закладів вищої та фахової передвищої освіти, уповноважених забезпечувати функціонування освітніх центрів «Донбас-Україна», «Крим-Україна» :

  • Маріупольська філія Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;
  • Харківська державна академія культури;
  • Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського;
  • Харківська державна академія дизайну і мистецтв;
  • Коледж Луганської державної академії культури і мистецтв;
  • Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової;
  • Львівська національна академія мистецтв.