Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Оголошується конкурс на здобуття премії імені М. Г. ДЕРЕГУСА

Премія присуджується до дня народження Михайла Гордійовича Дерегуса — 05  грудня  у  розмірі  двадцяти тисяч гривень за рахунок коштів,  передбачених МКІП в Державному бюджеті України.

У 2021 році премія присуджується художникам   за   визначні   графічні твори (цикл творів), що відзначаються  високим  професіоналізмом  виконання.

На здобуття премії подається твір (цикл творів), що створений  та оприлюднений протягом останніх п’яти  років, але не пізніше ніж за три місяці до його подання на здобуття Премії, має позитивні рецензії у мистецтвознавчій літературі, засобах масової інформації.

Відбір творчих робіт претендентів на здобуття Премії за здійснюються за такими критеріями:

 • професійна майстерність;
 • використання  в художніх творах технік, комбінацій, сюжетних ліній, мотивів, образів співзвучних з творчістю М. Г. Дерегуса;
 • участь у всеукраїнських (міжнародних) виставках образотворчого мистецтва (графіка).

Пропозиції  щодо претендентів на здобуття Премії вносяться інститутами громадянського суспільства, що спрямовують свою роботу на  підтримку культури і мистецтва, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності   та навчальними  закладами  сфери культури  і мистецтва.

На здобуття Премії до 1 листопада 2021 року до Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти (вул. Бориса Гринченка, 1, м. Київ, 01001) подаються наступні документи:

 • клопотання  про присудження Премії; 
 • інформаційна довідка про претендента (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформація про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, місце роботи, наявність державних нагород, контактний номер телефону та адреса електронної пошти чи інший засіб зв’язку) за підписом керівника підприємства, інституту громадянського суспільства, що спрямовують свою роботу на  підтримку культури і мистецтва, підприємства, установи, організації усіх форм власності та навчального  закладу  сфери культури  і мистецтва, які рекомендують претендента;
 • завірений  протокол  засідання,  на  якому  було   прийняте
 • рішення щодо претендента на здобуття Премії;
 • репродукції твору  (циклу  творів)  у  вигляді  фотографій,
 • слайдів, СD-дисків;
 • ксерокопії    відгуків    у   мистецтвознавчій   літературі
 • та засобах масової інформації, рецензії на представлений твір  (цикл  творів)  із зазначенням дати його створення та оприлюднення;
 • копія документа, що посвідчує особу претендента, та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • письмова згода претендента на висування його твору (циклу творів) на здобуття Премії та згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним вище, а також якщо їх подано після закінчення встановленого терміну, такі документи розгляду не підлягають та повертаються на запит претендента на здобуття Премії.  

Прийом документів здійснюється з 10 вересня до 1 листопада 2021 року за адресою: 01001, м. Київ, вул. Бориса Гринченка, 1; email: [email protected]; додаткова інформація за телефоном 202 13 90. 

Положення про премію імені М. Г. Дерегуса можна переглянути за посиланням