Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

«Всеукраїнський композиторський конкурс імені Мирослава Скорика» організовує і проводить КЗ ЛОР «Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика» у співпраці з Департаментом з питань культури, національностеи та релігії Львівськоі ОДА за підтримки Львівськоі обласноі державноі адміністраціі та Львівськоі обласноі ради

«Всеукраїнський композиторський конкурс імені Мирослава Скорика» (надалі – Конкурс) організовує і проводить КЗ ЛОР «Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика» у співпраці з Департаментом з питань культури, національностеи та релігії Львівськоі ОДА за підтримки Львівськоі обласноі державноі адміністраціі та Львівськоі обласноі ради. Партнер Конкурсу – Львівська організація Національноі Спілки композиторів Украіни (ЛОНСКУ).
Конкурс, який відбуватиметься раз на два роки, започатковано у Львові цього року і присвячено пам’яті видатного украінського композитора Мирослава Скорика. Головним завданням Конкурсу є підтримка і промоція симфонічноі творчості новоі ґенераціі молодих украінських композиторів, збереження та розвиток традиціи національноі композиторськоі школи, яскравим представником якоі є Мирослав Скорик.

Мета Конкурсу:
1. Виявлення та підтримка талановитих молодих украінських композиторів, які працюють в симфонічному жанрі сучасноі класичноі музики.
2. Формування зацікавлення широкоі аудиторіі до сучасноі класичноі музики та творчості молодих украінських композиторів.
3. Популяризація та впровадження в концертні програми украінських симфонічних оркестрів творів молодих украінських композиторів.

Предмет Конкурсу – твір для симфонічного оркестру тривалістю від 10 до 18 хвилин, якии завершено не раніше, як 5 (п’ять) років до початку проведення Конкурсу (до 2021 року). Твір може мати попередні публічні виконання, однак не може бути нагороджении на інших
композиторських конкурсах в Украіні та за кордоном.

До Конкурсу допускаються партитури виключно для симфонічного оркестру без участі інструментів соло чи вокалістів, а також без застосування електроніки чи мультимедіа. Твір повинен базуватися на переосмисленні традиціи украінськоі симфонічноі музики у поєднанні з новаторськими пошуками, притаманними світовіи музиці другоі половини XX – початку XXI століття.

Максимальна кількість інструментів у складі симфонічного оркестру у музичному творі, якии подається на Конкурс:

 • 2 флеити + 1 флеита-піколо;
 • 2 гобоі + 1 англіиськии ріжок;
 • 2 кларнети + 1 бас-кларнет;
 • 2 фаготи + 1 контрафагот;
 • 3 труби;
 • 4 валторни;
 • 3 тромбони і туба.

Не більше чотирьох виконавців на ударних інструментах (стандартнии склад):

 • 1 арфа
 • 1 рояль

Кількість музикантів струнноі групи:

 • 12 перших скрипок;
 • 10 других скрипок;
 • 8 альтів;
 • 6 віолончелей;
 • 4 контрабаси.

Можливе використання не всіх зазначених інструментів, проте інструментальнии склад має відповідати поняттю «симфонічнии оркестр».

Проведення Конкурсу забезпечує Оргкомітет у складі:

 • Володимир Сивохіп (Генеральнии Директор Львівськоі національноі філармоніі);
 • Богдан Сегін (виконавчии директор Конкурсу);
 • Северин Гундяк (секретар Конкурсу).

та міжнародне журі у складі:

 • Євген Станкович (голова журі, композитор, Україна);
 • Віктор Камінський (композитор, Україна);
 • Олександр Щетинський (композитор, Україна);
 • Богдан Сегін (композитор, Україна);
 • Ірина Тукова (музикознавиця, Україна);
 • Єжи Корновіч (композитор, Польща);
 • Вінсент Козловський (композитор і дириґент, Польща).

Участь у Конкурсі безкоштовна.

У Конкурсі можуть брати участь молоді украінські композитори, яким у 2021 році виповнюється не більше 40 років і які є громадянами Украіни.
Термін подання конкурсних матеріалів: не пізніше 31 липня 2021 року до 23.59 за східноєвропеиським часом EET (UTC+2).

Всі необхідні на Конкурс матеріали претенденти подають виключно в електронніи версіі як архів з посиланням на завантаження, яке необхідно надіслати на електронну адресу Конкурсу: [email protected].

Перелік документів для участі в Конкурсі:
– скан-копія або якісне фото паспорта громадянина Украіни, або іншого документа, де вказується дата народження та громадянство (у форматі jpg або png);
– коротка біографія, творчии доробок та контактні дані (адреса, телефон, email) украінською мовою (до 3000 символів у форматі odt, rtf, docx або doc);
– фото учасника (роздільність мінімум 300dpi, 10х15 см у форматі jpg або png);
– партитура або декілька партитур (кожна з яких оформлена окремим фаилом у форматі pdf) із зазначенням на першіи сторінці назви твору, його приблизної тривалості без зазначення прізвища та імені (замість прізвища та імені зазначається символ: слово, словосполучення або цифровии код);
– скан-копія заяви учасника яка підтверджує, що твір завершено не раніше 5 (п’ять) років до подання на Конкурс, твір не був нагороджении на іншому композиторському конкурсі в Украіні та за кордоном, а також згода на обробку персональних даних. Заява складається в довільній формі і повинна містити дату, прізвище, ініціали та підпис учасника.

Конкурс є анонімним. Оргкомітет не розкриває інформацію про авторів до моменту винесення остаточного рішення журі Конкурсу. У партитурі на першій сторінці повинна бути зазначена тільки назва твору та иого приблизна тривалість. Замість прізвища та імені автора у партитурі зазначається символ: слово, словосполучення або цифровии код.

Кожен з учасників Конкурсу може подати довільну кількість власних творів, однак кожна пропозиція повинна бути оформлена окремо згідно процедури подання документів на Конкурс та відповідати всім вимогам Консурсу.

Конкурс проводиться у два тури. У першому турі журі визначає 5 (п’ять) творів, які виходять у другий тур Конкурсу. Про результати першого туру Оргкомітет інформує всіх учасників Конкурсу електронною поштою до 1 вересня 2021 року. Учасники другого туру повинні найпізніше до 1-го жовтня 2021 року надіслати оркестрові голоси у форматі pdf на електронну адресу Конкурсу: [email protected].

Переможці Конкурсу визначаються до 7 жовтня 2021 року шляхом таємного голосування журі простою більшістю голосів за музичнии твір. За результатами другого туру визначаються три переможці – Лауреати Конкурсу та два Дипломанти Конкурсу, яких Оргкомітет запрошує до Львова у період від 7 до 11 жовтня 2021 року для участі у церемоніі нагородження та Концерті-Закритті 27-го Міжнародного фестивалю сучасноі музики «Контрасти». Оргкомітет Конкурсу забезпечує транспортні витрати та проживання для учасників другого туру.

Рішення журі про переможців Конкурсу оголошується в ЗМІ та на Інтернет-ресурсах Організатора Конкурсу. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає.

Премії Конкурсу у 2021 році:
I Премія – 45 000,00 грн. (брутто), та виконання твору в програмі Концерту-Закриття 27-го Міжнародного фестивалю сучасноі музики «Контрасти», якии відбудеться 10 жовтня 2021 року в Концертному Залі Людкевича Львівськоі національноі філармоніі імені Мирослава Скорика.
II Премія – 35 000,00 грн. (брутто), та виконання твору в програмі концерту симфонічноі музики протягом концертного сезону 2021-2022 Львівськоі національноі філармоніі імені Мирослава Скорика.
III Премія – 20 000,00 грн. (брутто), та виконання твору в програмі концерту симфонічноі музики протягом концертного сезону 2021-2022 Львівськоі національноі філармоніі імені Мирослава Скорика.

Міжнародне журі Конкурсу на свіи розсуд має право присуджувати не всі преміі, присудити додаткові, розділити премію між кількома учасниками, або не присуджувати жодної.

Адреса Конкурсу: Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика «Всеукраїнськии композиторськии конкурс імені Мирослава Скорика»: 79000, м. Львів, вул. Чайковського, 7, Україна. Моб.тел.: +380 93 920 34 86;  еmail: [email protected]; http://skoryk-competition.philharmonia.lviv.ua.