Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Звіт про результати проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту наказу Міністерства культури та інформаційної політики України «Про внесення змін до наказу Міністерства культури України від 12 липня 2018 року № 628»

1.Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення:

Міністерство культури та інформаційної політики України.

2. Зміст питання або назва проєкту акта, що виносилися на обговорення:

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості, а також на виконання вимог пункту 12 Порядку Проведення консультацій з громадськістю з питань формування державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, на обговорення у форматі електронних консультацій з громадськістю виносився проєкт наказу Міністерства культури та інформаційної політики України «Про внесення змін до наказу Міністерства культури України від 12 липня 2018 року № 628» (далі – Наказ).

15 листопада 2023 року проєкт Закону було оприлюднено у розділі «Медіа блок» підрозділ «Оголошення» офіційного вебсайту МКІП.

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:

У період проведення електронних консультацій з громадськістю до МКІП надійшло 37 електронних листів з пропозиціями щодо змісту проєкту Наказу. У обговоренні прийняло участь 47 фізичних осіб, громадських організацій та об’єднань, керівників закладів мистецької освіти, а також департаментів (управлінь) обласних державних організацій:

 • професійна спілка працівників культури України;
 • відділень Громадської організації «Всеукраїнська рада директорів закладів початкової мистецької освіти» Кіровоградської, Рівненської, Сумської, Чернівецької областей, м. Києва та Шевченківського району м. Києва;
 • завідувачі методичними територіальними об’єднаннями Одеської області та методисти КУ «Одеський навчально-методичний центр закладів культури і мистецтва»;
 • департамент культури і туризму Запорізької міської ради;
 • керівники мистецьких шкіл та фахових мистецьких коледжів;
 • 9 громадян.

Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти та Міністерством культури та інформаційної політики України були опрацьовані пропозиції та зауваження до проєкту Наказу.

4. Інформація про пропозиції, що надійшли за результатами обговорення:

За період громадського обговорення, яке проходило  з 15 листопада 2023 року по 01 грудня 2023 року до МКІП на електронну адресу уповноваженої особи за проведення консультацій щодо проєкту Наказу [email protected],  надійшло 37 електронних листів з пропозиціями щодо змісту проєкту Наказу.

У обговоренні взяли участь 47 фізичних та юридичних осіб. Було надано 98 зауваг, з яких:

 • 13 учасників обговорення повністю підтримали проєкт;
 • 14 учасників обговорення підтримали перенесення терміну проведення атестації на весняний період;
 • 9 учасників обговорення підтримали можливість проходити атестацію за власним бажанням.

73 звернення не стосувались змісту проєкту акта.

Зокрема, надійшло:

 • 14 звернень з пропозиціями скасувати чинне Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затверджене наказом Міністерства культури України від 12 липня 2018 року № 628, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за № 926/32378 (далі – Положення), і створити нове, спираючись на Положення про атестацію, затверджене наказом Міністерством освіти і науки України від 09.09.2022 № 805;
 • 10 звернень з пропозиціями щодо багаторівневості атестаційних комісій;
 • 9 звернень з пропозиціями залишити повноваження присвоювати педагогічне звання «викладач-методист» місцевим органам управління;
 • 8 звернень з пропозиціями залишити терміни проведення атестації в другій половині календарного року;
 • 6 звернень з пропозиціями внести зміни до Розділу V Положення щодо умов, критеріїв та результативних показників, які враховуються при визначенні відповідності педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури займаній посаді, присвоєнні тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій, педагогічних звань;
 • 5 звернень з пропозиціями відмінити атестацію;
 • 4 звернення з пропозиціями зробити атестацію обов’язковою у період дії воєнного стану;
 • 2 звернення з пропозиціями залишити декілька рівнів апеляційних комісій;
 • 22 звернень з пропозиціями по іншим питанням, які не стосувались змісту проєкту Наказу.

Більш детальна інформація щодо конкретних пропозицій та зауважень, отриманих за час проведення електронних консультацій з громадськістю наведена у додатку до звіту.

5. Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень:

Інформація щодо врахування зауважень/пропозицій наведена у додатку до звіту. Відповідно до додатка 36 пропозицій було враховано, враховано частково або редакційно, 36 пропозицій не враховано, 7 пропозицій вже були передбачені проектом акта або чинним Положенням, 37 зауважень і пропозицій не стосувалися змісту проекту акта.

6.Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:

Головним розробником попередньо проводились консультації із зацікавленими сторонами та за результатами опрацювання зауважень і пропозицій, які наведені у додатку до звіту прийнято рішення щодо надсилання проєкту Наказу на погодження до заінтересованих органів.