Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ
Інформаційна політика та безпека

Основні напрямки діяльності

МКІП забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері медіа, інформаційній та видавничій сфері.

В сфері інформаційної безпеки Міністерство культури та інформаційної політики України реалізує наступні заходи –

 • розробляє заходи щодо запобігання внутрішньому і зовнішньому інформаційному впливу, який загрожує інформаційній безпеці держави, суспільства, особи;
 • розробляє плани заходів щодо сприяння незалежності засобів масової інформації, захисту прав журналістів та споживачів інформаційної продукції;
 • організовує проведення досліджень впливу результатів діяльності засобів масової інформації на суспільну свідомість;
 • сприяє дотриманню в Україні свободи слова;
 • розробляє та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України програмні документи у сфері захисту інформаційного простору України від зовнішнього інформаційного впливу;
 • забезпечує моніторинг інформації у вітчизняних та іноземних засобах масової інформації;
 • забезпечує організацію та проведення мистецьких конкурсів з метою реалізації культурно-мистецьких проектів, спрямованих на здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору;
 • вживає заходів до захисту прав громадян на вільний збір, зберігання, використання і поширення інформації, зокрема на тимчасово окупованих територіях, відповідно до покладених на МКІП завдань;
 • вживає разом з іншими органами державної влади заходів до захисту неповнолітніх від негативного впливу інформаційної продукції, зокрема аудіо- і відеопродукції, яка становить загрозу суспільній моралі або може зашкодити фізичному, психічному чи моральному розвитку неповнолітніх;
 • надає методичну та практичну допомогу засобам масової інформації у сфері інформаційного суверенітету України (у частині повноважень з управління цілісним майновим комплексом Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”) та інформаційної безпеки;

В сфері інформаційної політики Міністерство культури та інформаційної політики України –

 • бере участь у формуванні єдиного інформаційного простору, сприянні розвитку інформаційного суспільства;
 • спрямовує і надає методичну та практичну допомогу структурним підрозділам центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, на які покладається взаємодія із засобами масової інформації;
 • визначає порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо інформаційного наповнення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади;
 • сприяє розбудові в Україні системи державних стратегічних комунікацій;
 • розробляє разом з МЗС плани заходів та програмні документи щодо позиціонування України в світі;
 • забезпечує моніторинг інформації у вітчизняних та іноземних засобах масової інформації;
 • сприяє інтеграції суб’єктів державного іномовлення України у світовий інформаційний простір та провадженню ними діяльності відповідно до міжнародних стандартів;
 • сприяє популяризації та формуванню позитивного іміджу України у світових інформаційних ресурсах та національних інформаційних ресурсах іноземних держав з метою захисту її політичних, економічних та соціально-культурних інтересів, зміцнення національної безпеки і відновлення територіальної цілісності України;
 • забезпечує організацію та проведення інформаційних, комунікаційних кампаній, публічних заходів з метою інформування населення про реформи, що проводяться Кабінетом Міністрів України та іншими державними органами, а також спрямованих на підтримку розвитку особистості, підвищення рівня правової культури населення, зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства та взаємодії з громадськістю тощо;
 • здійснює міжнародне співробітництво, забезпечує виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України, з питань державного іномовлення, інформаційної безпеки та стратегічних комунікацій;
 • забезпечує реалізацію заходів щодо інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
 • сприяє організації та проведенню інформаційних, комунікаційних кампаній, публічних заходів з метою інформування дітей та молоді щодо формування інформаційно-цифрової компетентності, зокрема безпечної поведінки в онлайн-просторі;