Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ
Культурна спадщина

Вивезення культурних цінностей

Міністерство культури та інформаційної політики України забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, відновлення та збереження національної пам’яті.

Порядок вивезення або тимчасового вивезення з України творів мистецтва, літератури, музичних інструментів та інших предметів, що мають або можуть мати культурну цінність.

Крок І

Необхідно звернутись до експертних установ для проведення державної експертизи культурних цінностей *.

Експертні установи, визначені переліком, затвердженим наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 25 липня 2023 р. № 400 (із змінами). З цим наказом можна ознайомитись в мережі Інтернет або зателефонувати до відділу переміщення, вивезення та повернення культурних цінностей за телефоном (044) 272 48 08 і ми підкажемо.

Експертиза є платною послугою.

До експертної установи подається:

 • заява (з пред’явленням документа, що посвідчує особу);
 • два примірники кольорових фотокарток об’єктів розміром 13х18 сантиметрів;
 • предмети, заявлені до експертизи.

Граничний строк проведення експертизи складає 30 календарних днів.

За результатами експертизи видається експертний висновок та / або паспорт на смичковий музичний інструмент чи паспорт на смичок.

Порядок проведення державної експертизи культурних цінностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 року № 1343

 • оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури, художні композиції та монтажі з будь-яких матеріалів, твори декоративно-прикладного і традиційного народного мистецтва;
 • предмети, пов’язані з історичними подіями, розвитком суспільства та держави, історією науки і культури, а також такі, що стосуються життя та діяльності видатних діячів держави, політичних партій, громадських і релігійних організацій, науки, культури та мистецтва;
 • предмети музейного значення, знайдені під час археологічних розкопок;
 • складові частини та фрагменти архітектурних, історичних, художніх пам’яток і пам’яток монументального мистецтва;
 • старовинні книги та інші видання, що становлять історичну, художню, наукову та літературну цінність, окремо чи в колекції;
 • манускрипти та інкунабули, стародруки, архівні документи, включаючи кіно-, фото- і фонодокументи, окремо чи в колекції;
 • унікальні та рідкісні музичні інструменти;
 • різноманітні види зброї, що має художню, історичну, етнографічну та наукову цінність;
 • рідкісні поштові марки, інші філателістичні матеріали, окремо чи в колекції;
 • рідкісні монети, ордени, медалі, печатки та інші предмети колекціонування;
 • зоологічні колекції, що становлять наукову, культурно-освітню, навчально-виховну або естетичну цінність;
 • рідкісні колекції та зразки флори і фауни, мінералогії, анатомії та палеонтології.

У тому числі, культурними цінностями є:

Крок II

Варіант А, якщо у експертному висновку вказано, що предмет не є культурною цінністю експертний висновок:

пред’являється працівнику митного органу під час декларування

або

додається до поштового відправлення.

Додаток 1 до Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України, затвердженої наказом Міністерства культури і мистецтв України від 22 квітня 2002 року № 258, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 липня 2002 року за № 571/6859.

!!! Цей наказ діє лише у частині, що не суперечить ЗАКОНУ, тому просимо не зважати на пункт 1.7 розділу 1 та розділи 2, 3 і 4 Інструкції, додатки 2-8 до неї

Варіант Б,  якщо у експертному висновку вказано, що предмет є культурною цінністю:

необхідно отримати свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України.

Для цього:

з метою вивезення подається:

 • заява встановленого зразка;
 • експертний висновок;
 • документ, що підтверджує право власності;

з метою тимчасового вивезення подається:

 • заява встановленого зразка;
 • експертний висновок;
 • документ, що підтверджує право власності;
 • копія угоди з приймаючою стороною про мету, гарантії надійного зберігання та повернення культурних цінностей в обумовлений угодою строк,
 • документ про страхування культурних цінностей, що тимчасово вивозяться, із забезпеченням усіх випадків страхового ризику або документ про державні гарантії фінансового покриття будь-якого ризику, виданий країною, яка приймає культурні цінності.

Заява та додані до неї матеріали подаються на електронну пошту МКІП[email protected] 

Крім того, подаються кольорові фотографії культурних цінностей (із експертного висновку):

 • лицьова і зворотна сторона фотографій розміщуються на одному аркуші. Якщо подається декілька фотографій, аркуші з фотографіями об’єднуються в один файл формату PDF.

Усі документи подаються у форматі PDF. У разі вивезення більше однієї культурної цінності, подається також їх перелік у форматі Word.

Результат надання послуги (свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України або лист про відмову) направляється суб’єкту звернення на вказану у заяві електронну адресу в електронному вигляді.

Послуга з видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України є безоплатною.

Граничний строк її надання складає 30 календарних днів з дня подання клопотання (заяви).

Статті 11, 1314, 15, 23, 24, 25 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей»

Крок III

Декларування культурних цінностей у митних органах відповідно до вимог Митного кодексу України.

Інформація Державної фіскальної служби України розміщена за адресою.

УВАГА!

Згідно зі статтею 14 Закону України «Про вивезення, тимчасового вивезення та повернення культурних цінностей» вивезенню з України не підлягають:

 • культурні цінності, занесені до Державного реєстру національного культурного надбання;
 • культурні цінності, включені до Національного архівного фонду;
 • культурні цінності, включені до Музейного фонду України.

Такі культурні цінності можуть бути лише тимчасово вивезеними на підставі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України для:

 • організації виставок;
 • проведення реставраційних робіт і наукових досліджень;
 • у зв’язку з театральною, концертною та іншою артистичною діяльністю;
 • в інших випадках, передбачених законодавством України.