Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ
Мистецька освіта

Атестація та сертифікація

Мистецька освіта передбачає здобуття спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, набуття особою комплексу професійних, у тому числі виконавських, компетентностей та спрямована на професійну художньо-творчу самореалізацію особистості і отримання кваліфікацій у різних видах мистецтва.

Склад атестаційної комісії МКІП

Відповідно до розділу ІІ Положення про атестацію педагогічних
працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затвердженого наказом Міністерства культури України від 12.07.2018 № 628, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р. за № 926/32378, наказом Міністерства культури та інформаційної політки України від 23.09.2020 №2131 затверджено склад атестаційної комісії Міністерства культури та інформаційної політики.

Склад

Атестаційної комісії Міністерства культури та інформаційної політики України з атестації педагогічних працівників закладів (установ) освіти, що перебувають у сфері управління МКІП, на 2020-2021 навчальний рік

Офіційна адреса електронної пошти для надсилання документів у
електронній формі: [email protected] .
Контактна особа: Тимошенко Ілона Борисівна (234 21 12).

Звертаємо увагу, що заяви педагогічних працівників про проходження атестації та атестаційні документи подаються педагогічними працівниками до атестаційної комісії МКІП не пізніше 15 жовтня 2020 року (кожен файл обов’язково підписаний).

Педагогічні працівники, які забезпечують надання загальної середньої освіти та формування загальноосвітніх компетентностей у закладах освіти сфери культури, проходять атестацію в порядку та строки, передбачені
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550.