Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ
Мистецька освіта

Атестація та сертифікація

Мистецька освіта передбачає здобуття спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, набуття особою комплексу професійних, у тому числі виконавських, компетентностей та спрямована на професійну художньо-творчу самореалізацію особистості і отримання кваліфікацій у різних видах мистецтва.

Методичні рекомендації до проведення оцінювання освітнього процесу

Методичні рекомендації до проведення оцінювання освітнього процесу за навчальними дисциплінами в мистецьких школах, середніх спеціалізованих мистецьких школах-інтернатах та культурно-мистецьких коледжах

Положенням про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затвердженим наказом Міністерства культури України від 12 липня 2018 року №628 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 16 серпня 2018 року за №26/32378), одним із критеріїв щодо відповідності педагогічного працівника займаній посаді є оцінювання здобувачами освіти, їхніми батьками або іншими законними представниками освітнього процесу за кожною навчальною дисципліною (предметом). Таке оцінювання здійснюється за результатами щорічного добровільного опитування вище вказаних учасників освітнього процесу в межах внутрішнього моніторингу якості освіти. Інструмент оцінювання застосовується для оцінювання роботи педагогічних працівників, які ведуть викладацьку та/або концертмейстерську діяльність, тобто, викладачів, концертмейстерів та майстрів виробничого навчання.

Оцінювання проводиться адміністрацією закладу шляхом опитування на добровільній основі здобувачів та/або їхніх батьків/інших законних представників, яке має проводитися щорічно стосовно всіх педагогічних працівників, незалежно від того, хто з них підлягає атестації в наступному навчальному році.

Для надання допомоги у проведенні таких опитувань Директорат мистецької освіти Міністерства культури України пропонує адміністрації закладів освіти сфери культури або самим педагогічним працівникам використовувати викладену нижче методику оцінювання освітнього процесу.