Підтримайте Україну — перекажіть гроші для ЗСУ

Доступ до публічної інформації

Подання запиту на отримання публічної інформації

Порядок складання та подання запиту на отримання публічної інформації

Запит на інформацію до Міністерства культури та інформаційної політики України може бути поданий фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній або письмовій формі під час особистого прийому або надісланий поштою, електронною поштою, факсом або телефоном.

Письмовий або усний запит може бути поданий запитувачем особисто до спеціального структурного підрозділу (відділ по роботі зі зверненнями громадян), який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство культури та інформаційної політики України, за адресою: вул. Івана Франка, 19, м. Київ, 01601, кімната № 105, щодня з 9.00 до 18.00, в п’ятницю з 9.00 до 16.45 години, окрім вихідних та святкових днів.

Форму для подання інформаційного запиту можна отримати у відділі по роботі зі зверненнями громадян. Також форма розміщена на інформаційному стенді в адміністративній будівлі Міністерства.

Запити подані після 16 години реєструються наступним днем.

У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо), особа не може подати письмовий запит на інформацію, його оформляє працівник відділу по роботі зі зверненнями громадян управління забезпечення документообігу, контролю та роботи зі зверненнями громадян МКІП.

Поштою запити надсилаються на адресу:

вул. Івана Франка, 19, м. Київ, 01601 (на конверті вказувати «Публічна інформація»).

Електронною поштою на адресу: [email protected]

Телефоном: (044) 235-21-80.

Для подання інформаційного запиту електронною поштою, факсом або поштою можна використовувати форму (зразок), який розміщений на офіційному сайті міністерства у спеціальній рубриці «Публічна інформація» в підрубриці «Форма подання запитів на отримання публічної інформації».

Запит на інформацію подається у довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

 • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача;
 • поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
 • підпис і дата, якщо запит подається в письмовій формі.

У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

Клопотання про термінове опрацювання інформаційного запиту має бути обґрунтованим.

Інформація на запит надається безоплатно.

У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більше як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюються протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

 • міністерство не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 • інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
 • запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів;
 • не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону, а саме не зазначено:
 • ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
 • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Рішення, дії чи бездіяльність Міністерства можуть бути оскаржені до Міністра, вищого органу або до суду.

Порядок оплати за надання інформації

Відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на
копіювання та друк.

Надання відповіді, обсягом більше 10 сторінок є випадком надання великого обсягу інформації та підставою для подовження строку розгляду запиту до 20 робочих днів.

Розпорядник інформації повинен у 5-ти денний термін повідомити письмово запитувача інформації про необхідність внесення плати і надіслати рахунок з реквізитами оплати.

Сума відшкодування фактичних витрат визначається в межах граничних норм витрат на копіювання та друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740.

У разі, якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання та друк, інформація надається безкоштовно.

У МКІП розмір витрат на копіювання та друк документів, що надаються за запитом на отримання публічної інформації, затверджений наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 22 вересня 2020 року № 2128 «Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію та Порядку відшкодування цих витрат», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 листопада 2020 року за №№ 1154/35437, 1155/35438.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується (належність інформації до такої, що становить суспільний інтерес визначається чинним законодавством).

Важливо зазначити, що вичерпного переліку інформації, що становить суспільний інтерес не існує. Суспільно важливою є будь-яка інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо (частина друга статті 29 Закону України «Про інформацію»).

Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов’язаних з наданням відповіді.

Запитувачу, який не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком, може бути відмовлено в задоволенні запиту.